Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2013

Протокол
про адміністративне правопорушення

                                                                     ________ N ______
                                                                                                  (серія)

"___" ____________ 20__ року

                           ____________________________
                                   (місце складення протоколу)

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
______________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу,
______________________________________________________________________________________
місцезнаходження,
______________________________________________________________________________________
телефон, факс)

Я, ___________________________________________________________________________________
                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав (склала) цей протокол про те, що
______________________________________________________________________________________
                               (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
вчинив(ла) адміністративне правопорушення _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
           (місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, частина статті та стаття Кодексу України про
______________________________________________________________________________________
                                    адміністративні правопорушення, згідно з якою настає адміністративна відповідальність)

Відомості про особу, яка притягається
до адміністративної відповідальності:

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата, місце народження _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                         (вид, серія, номер, ким і коли виданий)

Гр. _________________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову у справі).

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
______________________________________________________________________________________

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (можуть бути додані окремо): ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (у разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснення про це робиться
______________________________________________________________________________________
                                                       запис уповноваженою посадовою особою, яка склала протокол)
______________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол _________________________________________________

Свідки (за наявності):
1. ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, підпис)

2. ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, підпис)

Потерпілі (за наявності): _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, підпис)

Підпис уповноваженої посадової особи, що склала протокол __________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

Протокол подається на розгляд до ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                          (найменування органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення)

Примірник протоколу про адміністративне правопорушення мною отримано
"___" ____________ 20__ року ____________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові, підпис особи, яка притягається
                                                                                                                      до адміністративної відповідальності)

Опрос