Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка органа исполнительной власти для определения потребности в лицензионных экземплярах компьютерных программ во время их легализации в 2013 году по бюджетной программе "Меры по легализации компьютерных программ, используемых в органах исполнительной власти"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

ЗАЯВКА
органу виконавчої влади для визначення потреби у ліцензійних примірниках комп'ютерних програм під час їх легалізації у 2013 році за бюджетною програмою "Заходи з легалізації комп'ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади"

Відповідно до пункту 5 Порядку використання у 2013 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року N 257, Державній службі інтелектуальної власності подається наведена нижче інформація за результатами інвентаризації комп'ютерних програм, проведеної у поточному році.

1. Перелік і кількість примірників комп'ютерних програм, які перебувають на балансі

Назва і версія комп'ютерної програми

Кількість примірників

 

 

2. Перелік і кількість примірників комп'ютерних програм, які не підлягають легалізації у зв'язку з моральною застарілістю, невідповідністю функціональним завданням органів виконавчої влади, вимогам щодо захисту інформації тощо і будуть виведені з експлуатації до кінця поточного року

Назва і версія комп'ютерної програми

Кількість примірників

 

 

3. Перелік і кількість примірників комп'ютерних програм, які необхідно легалізувати

Назва і версія комп'ютерної програми

Кількість примірників

 

 

4. Відомості про обсяг коштів, передбачених органами виконавчої влади за відповідними бюджетними програмами для здійснення заходів з легалізації комп'ютерних програм, та перелік примірників комп'ютерних програм, які будуть придбані за рахунок таких коштів, із зазначенням кількості примірників

Бюджетна програма

Обсяг коштів (тис. грн)

 

 

Назва і версія комп'ютерної програми

Кількість примірників

 

 

5. Інша інформація, пов'язана із здійсненням заходів з легалізації комп'ютерних програм.

Керівник органу виконавчої влади або уповноважена ним особа

___________________________
                           (підпис)

_______________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

______________
             (дата)

 

Опрос