Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о регистрации выпуска сертификатов фонда операций с недвижимостью

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
_________________________________ сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що здійснюється
                                         (серії)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (найменування фонду операцій з нерухомістю)

на загальну суму

______________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

______________________________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,

іменних

______________________________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН від ___ ____________ ____ року, реєстраційний N ___/___/__, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане __________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N ____/___/____.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

Опрос