Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о регистрации выпуска обычных ипотечных облигаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних
облігацій __________, що здійснюється
                               (серія)
_____________________________________________________________________________________,
                                                               (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

___________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

___________________________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,

 

розмір іпотечного
покриття, що
забезпечує випуск
(серії) звичайних
іпотечних облігацій
 

___________________________________________________
(сума словами)

гривень,
 

іменних з фіксованим
процентом

___________________________________________________
(кількість словами)

штук,

іменних з плаваючим
процентом

___________________________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

___________________________________________________
(сума словами)

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій від ___ ____________ ____ року, реєстраційний N ___/4/___, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане ___________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N ___/4/___.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

Опрос