Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о регистрации выпуска акций [замена свидетельства в связи с изменением наименования эмитента и/или переводом выпуска ценных бумаг в бездокументарную форму существования]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних
акцій ______________________________________________
                                    (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від ______________ ____ року, реєстраційний N ___/1/___, дата видачі ___ ____________ ____ року, видане _____________________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N      /1/     .

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Опрос