Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение [относительно замены свидетельства (свидетельств) о регистрации выпуска (выпусков) эмиссионных ценных бумаг в связи с изменением наименования эмитента и/или переводом выпуска ценных бумаг в бездокументарную форму существования]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-В-ЗС

"___" ____________ 20__ року

м. ____________

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку - ______________________________________________________________________________,
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________, під час розгляду документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
__________________________________________ у зв'язку з _________________________________,
                         (перелік емісійних цінних паперів)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Враховуючи вищевикладене та на підставі підпункту _____ пункту 8 розділу I Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.____________.2013 року за N ______,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
в заміні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
__________________________________________ у зв'язку з _________________________________.
                            (перелік емісійних цінних паперів)

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

Опрос