Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение [относительно замены свидетельства (свидетельств) о регистрации выпуска (выпусков) эмиссионных ценных бумаг в связи с изменением наименования эмитента и/или переводом выпуска ценных бумаг в бездокументарную форму существования]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-ЗС

"___" ____________ 20__ року

м. ____________

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку - ______________________________________________________________________________,
                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________, згідно з пунктом 5 розділу I Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.____________.2013 року за N ________, відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків)
_____________________________________ у зв'язку з ______________________________________,
                 (перелік емісійних цінних паперів)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

видати _______________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків)
____________________________________
              (перелік емісійних цінних паперів)
у зв'язку з ____________________________________________________________________________.

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

Опрос