Идет загрузка документа (284 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение [относительно отмены регистрации выпуска акций и аннулирования Свидетельства о регистрации выпуска акций]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N      -КФ- С-А

 

Найменування товариства:
______________________________
Місцезнаходження товариства:
______________________________

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __________________ за N ________________, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування товариства, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ___________________________________________________.
                                                                                                                         (найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ________________________________________________
                                                                                                                         (найменування товариства, код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                            (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що його видав)
анулювати.

__________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

М. П.

 

Опрос