Идет загрузка документа (284 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о регистрации выпуска акций [относительно простых именных акций]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних
акцій ________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випуску цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від                                  20    року N __________, яке видано
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (орган, який видав свідоцтво)
та/або тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від                              20    року N ________, яке видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати анульованим(и).

Реєстраційний N      /1/     

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

Дата видачі "___" ____________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Опрос