Идет загрузка документа (284 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение [относительно приостановления обращения акций]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N _____ - З

м. __________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
                                                                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
на підставі ______________________ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року N 520, та відповідно до документів, наданих
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на зупинення обігу акцій у зв'язку з ___________________________________________ акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг акцій ___________________________________________________________________.
                                                                                                  (найменування емітента)

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції:
"___" ____________ 20__ року.

___________________
                (посада)

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос