Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка относительно структуры собственности Центрального депозитария

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.07.2013

Довідка щодо структури власності Центрального депозитарію

____________ 20__ року N _____

Структура власності Центрального депозитарію

Таблиця 1. Перелік акціонерів Центрального депозитарію

N
з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера Центрального депозитарію

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

Символ акціонера*

Частка у статутному капіталі Центрального депозитарію

відсоток у статутному капіталі Центрального депозитарію

грн

кількість голосів

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Т - торговець цінними паперами, ДУ - зберігач / депозитарна установа, КУА - компанія з управління активами, Б - біржа, ЦД - центральний депозитарій іншої країни, МДК - міжнародна депозитарно-клірингова установа, МФО - міжнародна фінансова організація, Д - держава, НБУ - Національний банк України, І - інститут спільного інвестування, СРО - саморегулівна організація, СК - страхова компанія, НПФ - недержавний пенсійний фонд, КД - компанія з надання допоміжних послуг, Ф - фізична особа.

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник має частку у статутному капіталі цих юридичних осіб

N
з/п

Повне найменування юридичної особи

Символ юридичної особи*

Місцезнаходження юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________
* П - професійний учасник фондового ринку, I - інша юридична особа, непрофесійний учасник фондового ринку.

Таблиця 3. Інформація про пов'язаних осіб юридичної особи - акціонера Центрального депозитарію (крім Національного банку України та держави)

N
з/п

Повне найменування акціонера Центрального депозитарію

Відсоток участі у статутному капіталі Центрального депозитарію

Інформація про посадових осіб акціонера та членів їх сім'ї*

Інформація про осіб, які здійснюють контроль за акціонером Центрального депозитарію

Інформація про осіб, які контролюються акціонером Центрального депозитарію

Інформація про осіб, які мають спільного контролера з акціонером Центрального депозитарію

прізвище, ім'я, по батькові

%

грн

повне найменування юридичної особи та/або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

%

грн

повне найменування юридичної особи

%

грн

повне найменування юридичної особи

%

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. Інформація про пов'язаних осіб фізичної особи - акціонерів Центрального депозитарію

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера Центрального депозитарію

Частка у статутному капіталі Центрального депозитарію

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї* фізичної особи - акціонера Центрального депозитарію

Частка у статутному капіталі Центрального депозитарію

Ступінь родинного зв'язку

%

грн

%

грн

 1

 2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини).

У разі отримання Центральним депозитарієм інформації про зміни у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни. Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів. Стверджую, що зазначена у цьому документі інформація надається в обсязі, що відомий Центральному депозитарію станом на дату подання документа, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів.

Керівник юридичної особи

М. П. _________________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Опрос