Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление относительно недостоверности сведений в документах, поданных субъектом хозяйствования для получения лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по заготовке, переработке, металлургической переработке металлолома черных и цветных металлов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.07.2013
Утратил силу

Висновок
щодо недостовірності відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних і кольорових металів

На підставі протоколу засідання комісії з питань ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних і кольорових металів, визначення рекомендованих обсягів експорту брухту чорних і кольорових металів, брухту легованих чорних металів від " " 2013 року N рекомендуємо Мінекономрозвитку відмовити у видачі ліцензії:

Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

 

на ________________________________________________
                                (вид господарської діяльності)

з огляду на таке:

Вид відомостей

Відмітка про недостовірність відомостей, підпис члена комісії

Місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи - підприємця

 

Місце провадження господарської діяльності

 

Відомості, викладені в поданих документах, щодо наявної матеріально-технічної бази

 

Відомості, викладені в поданих документах, щодо кваліфікації персоналу (працівників)

 

Головуючий

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Секретар

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос