Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Данные относительно динамики дебиторской и кредиторской задолженностей по государственным предприятиям, относящимся к сфере управления Минагрополитики Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.07.2013

Дані щодо динаміки дебіторської та кредиторської заборгованостей по державних підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

__________________________
(назва державного підприємства повністю)

тис. гривень

N
з/п

Зміст

Код рядка

Станом на

Відхилення у відсотках

01.01.2012

01.01.2013

всього

у т. ч. прострочена

всього

у т. ч. прострочена

всього

у т. ч. прострочена

1.

Дебіторська заборгованість - всього

10

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Довгострокова дебіторська заборгованість

11

 

 

 

 

 

 

1.2.

Поточна дебіторська заборгованість, усього

12

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

-

векселі одержані

13

 

 

 

 

 

 

-

за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

14

 

 

 

 

 

 

-

за розрахунками з бюджетом

15

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 -

по ПДВ

16

 

 

 

 

 

 

 

- по розрахунках із місцевими бюджетами усіх рівнів

17

 

 

 

 

 

 

-

по розрахунках із Пенсійним фондом України

18

 

 

 

 

 

 

-

за виданими авансами

19

 

 

 

 

 

 

-

з нарахованих доходів

20

 

 

 

 

 

 

-

із внутрішніх розрахунків

21

 

 

 

 

 

 

-

інша поточна дебіторська заборгованість

22

 

 

 

 

 

 

2.

Кредиторська заборгованість - всього

30

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Довгострокова кредиторська заборгованість

31

 

 

 

 

 

 

 

з неї:

 

 

 

 

 

 

 

 -

довгострокові кредити банків

32

 

 

 

 

 

 

2.2.

Поточна кредиторська заборгованість

33

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

-

короткострокові кредити банків

34

 

 

 

 

 

 

-

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

35

 

 

 

 

 

 

-

векселі видані

36

 

 

 

 

 

 

-

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

37

 

 

 

 

 

 

-

за розрахунками з одержаних авансів

38

 

 

 

 

 

 

-

за розрахунками з бюджетом

39

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- по платежах та зборах до місцевих бюджетів усіх рівнів

40

 

 

 

 

 

 

-

за розрахунками з позабюджетних платежів

41

 

 

 

 

 

 

-

зі страхування

42

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

- по внесках до Пенсійного фонду України

43

 

 

 

 

 

 

-

за розрахунками з оплати праці

44

 

 

 

 

 

 

-

з учасниками

45

 

 

 

 

 

 

-

із внутрішніх розрахунків

46

 

 

 

 

 

 

-

зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

47

 

 

 

 

 

 

-

інші поточні зобов'язання

48

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________________
(підпис)

__________________________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

_______________________
(підпис)

__________________________________
(П. І. Б.)

Опрос