Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справочные показатели деятельности субъекта хозяйствования, находящегося в сфере управления Минагрополитики Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.07.2013

Довідкові показники діяльності
суб'єкта господарювання, який знаходиться в сфері управління Мінагрополітики України

_______________________________
(назва державного підприємства повністю)
за 2012 рік

Код ЄДРПОУ _____________________

тис. гривень

N
з/п

Повне найменування підприємства

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий прибуток (збиток)

за звітний період (форма N 2, рядок 010, графа 3)

за попередній період (форма N 2, рядок 010, графа 4)

за звітний період (форма N 2, рядок 035, графа 3)

за попередній період (форма N 2, рядок 035, графа 4)

за звітний період (форма N 2, рядок 040, графа 3)

за попередній період (форма N 2, рядок 040, графа 4)

за звітний період (форма N 2, рядок 050 (055), графа 3)

за попередній період (форма N 2, рядок 050 (055), графа 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

Чистий прибуток (збиток)

Використання чистого прибутку на розвиток виробництва

Частина чистого прибутку, що перераховується до державного бюджету

Капітальні інвестиції

за звітний період (форма N 2, рядок 170 (175), графа 3)

за попередній період (форма N 2, рядок 170 (175), графа 4)

за звітний період (форма N 2, рядок 220 (225), графа 3)

за попередній період (форма N 2, рядок 220 (225), графа 4)

за звітний період

за попередній період

план (рядок 028 (028/1 або 028/2) фінансового плану підприємства)

факт (рядок 028 (028/1 або 028/2) фінансового плану підприємства)

відсоток виконання фінансового плану (графа 18 х 100 / графа 17)

план (таблиця 2, рядок 001 фінансового плану підприємства)

факт (таблиця 2, рядок 001 фінансового плану підприємства)

відсоток виконання фінансового плану (графа 21 х 100 / графа 20)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У графах 17, 18, 20 та 21 дані наводяться підсумком, що наростає (тобто сума відповідних граф фінансових планів підприємства з I кварталу по звітний).

Керівник

______________________
(П. І. Б.)

/

_____________________
(підпис)

 

Головний бухгалтер

___________________
(П. І. Б.)

/

_________________
(підпис)

 

М. П.

 

 

 

 

Опрос