Идет загрузка документа (730 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет тарифа на закачку, хранение и отбор природного газа

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2013

Розрахунок тарифу на закачування, зберігання та відбір природного газу

__________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Перелік витрат

Попередній період

Базовий період

Відхилення базового щодо попереднього періоду

За діючою структурою тарифу

Необхідно на планований період

Відхилення планованого періоду щодо діючої структури тарифу

тис. грн

грн на 1000 куб. м

тис. грн

грн на 1000 куб. м

тис. грн

%

тис. грн

грн на 1000 куб. м

тис. грн

грн на 1000 куб. м

тис. грн

%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість продукції, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

у т. ч.: газ на технологічні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

            матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

            паливо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

            електроенергія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

            витрати на ремонт (без заробітної плати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6

            інші матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Інші витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

у т. ч.: плата за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

            послуги банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

            витрати на зв'язок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4

            витрати на службові відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5

            утримання транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6

            інвентаризація землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7

            інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на збут продукції, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати операційної діяльності, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Дохід

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6.1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Інші вирахування з доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7.1

Прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Чистий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

Використання чистого прибутку, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1

у т. ч.: на капітальні інвестиції (вкладення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2

            на інші цілі (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідково:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8

Обсяг зберігання природного газу, млн м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Собівартість 1000 м3 природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Тариф за 1000 м3 природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Рентабельність за видами діяльності, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Середня нормативна чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ____________ 20__ року

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

________________
     (номер телефону)

 

 

 

Опрос