Идет загрузка документа (292 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о расчете норматива концентрации кредитного риска по контрагентам, не являющимся банками или торговцами ценными бумагами

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.06.2013

Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Найменування контрагента - юридичної особи

Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

Прізвище фізичної особи - контрагента

Ім'я фізичної особи - контрагента

По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента

Країна реєстрації контрагента2

Розмір регулятивного капіталу3, грн

Частка у статутному капіталі юридичної особи3, грн

Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)3, грн

Дебіторська заборгованість3, грн

Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн

Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента3, грн

Норматив концентрації кредитного ризику4, %

Примітки

____________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та торговців цінними паперами), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

Опрос