Идет загрузка документа (1226 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании верности фотокопии - извлечения из оригинала документа

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2013

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна.

"___" ____________ ____ року я, ___________________________, _____________________________
                                                                                            (прізвище, ініціали)                                    (державний/приватний)
нотаріус ______________________________________________________________________________
                                          (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї фотокопії-витягу зі __________ сторінок оригіналу документа, який складається з ________ сторінок; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за N _________

Стягнуто __________________________
              (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

__________________________ нотаріус
(державний/приватний)

Підпис

(додаток 25 доповнено формою N 58-1 згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 01.02.2013 р. N 218/5
,
форма N 58-1 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна. 

"___" ____________ ___ року я, ______________________________, ____________________ нотаріус 
                                                                                                (прізвище, ініціали)                             (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
          (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з копії документа. У поданій копії підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено1

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
           (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 Якщо в поданій копії наявні певні особливості, то слова "або інших особливостей" випускаються і після слів "не виявлено" зазначається: "При цьому в копії ..." (перераховуються наявні особливості). 

(форма N 59 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна. 

"___" ____________ ___ року я, ____________________________, ____________________ нотаріус
                                                                                       (прізвище, ініціали)                                (державний/приватний)
____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

     При цьому засвідчую вірність перекладу тексту документа з __________________________ мови
                                                                                                                                            (назва мови, з якої перекладався текст)
на ___________________________ мову, який зроблено мною, нотаріусом.
      (назва мови, на яку перекладався текст) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                     (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 60 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна. 

"___" ____________ ___ року я, ____________________________, _______________________ нотаріус
                                                                                           (прізвище, ініціали)                              (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

     Письмовий переклад тексту документа з ________________________________________ мови на
                                                                                                                         (назва мови, з якої перекладався текст)
__________________________________ мову зроблено перекладачем _________________________,
            (назва мови, на яку перекладався текст)                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
справжність підпису якого(ї) засвідчую.

     Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N N ____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
               (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 61 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                               (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, _____________________________________ нотаріус 
                                            (прізвище, ініціали)                                                    (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що "___" ____________ року о _____ годині ______ хвилин цей документ поданий мені в приміщенні _________________________________________________________________________
                          (зазначається державна нотаріальна контора, її місцезнаходження або місцезнаходження робочого місця
                                                                                                         приватного нотаріуса)
1
_____________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала документ,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              її місце реєстрації або проживання) 

     Особу ________________________, яка (який) пред'явила(в) документ, встановлено, її (його)
                                 (прізвище, ініціали)
дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 У разі вчинення нотаріальної дії поза приміщенням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса в посвідчувальному написі замість посилання на державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса і її (його) місцезнаходження зазначається фактичне місце вчинення нотаріальної дії.  

(форма N 62 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна. 

"___" ____________ ___ року я, _____________________________, ____________________ нотаріус
                                                                                     (прізвище, ініціали)                                (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї виписки з ________________________________________________________;
                                                                                                                                  (назва документа)
в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                     (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 63 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
____________________________________________________________________________________.
                                                                                              (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, _____________________________________ нотаріус 
                                          (прізвище, ініціали)                                                (державний/приватний)
____________________________________________________________________________________,
                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису _____________________________________________________, який
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
зроблено у моїй присутності.

     Особу ___________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність перевірено. 

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________________
                         (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи на афідевіті та інших, подібних йому документах. 

(форма N 64 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, ____________________________________ нотаріус 
                                           (прізвище, ініціали)                                                     (державний/приватний)
____________________________________________________________________________________,
                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису _________________________________________________________,
                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі довіреності, виданої від імені ______________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
_______________________________________________________, який зроблено у моїй присутності.

     Особу ________________________________, який (яка) підписав(ла) документ, встановлено,
                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
його (її) дієздатність та повноваження перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, яка діє на підставі довіреності, на афідевіті та інших, подібних йому документах. 

(форма N 65 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________, _______________________________________ нотаріус 
                                         (прізвище, ініціали)                                                     (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.

     Особу ____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

     При цьому засвідчую вірність перекладу тексту документа з ___________________________ мови
                                                                                                                                             (назва мови, з якої перекладався текст)
на ___________________________ мову, який зроблено мною.
       (назва мови, на яку перекладався текст) 

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                   (державний/приватний) 

Підпис 

Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на афідевіті та інших, подібних йому документах з одночасним письмовим перекладом тексту документа нотаріусом.

____________
1 При здійсненні нотаріусом усного перекладу у посвідчувальному написі зазначається: "Усний переклад тексту договору з _____________________________ мови на ___________________________________ мову зроблено мною".
       (назва мови, з якої перекладався текст)                            (назва мови, на яку перекладався текст) 

(форма N 66 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
____________________________________________________________________________________.
                                                                                                 (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, _____________________________________ нотаріус 
                                        (прізвище, ініціали)                                                 (державний/приватний)
____________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису _________________________________________________________,
                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.

     Особу ____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність перевірено.

     Усний переклад тексту документа з ____________________ мови на ____________________ мову
                                                                          (назва мови, з якої перекладався текст)        (назва мови, на яку перекладався текст)
зроблено перекладачем ______________________________, справжність підпису якого(ї) засвідчую.
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 

     Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на афідевіті та інших, подібних йому документах з одночасним перекладом тексту документа перекладачем.

____________
1 За цією формою викладається напис на документі з письмовим перекладом перекладача. При цьому в посвідчувальному написі замість слова "усний" зазначається "письмовий". 

(форма N 67 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, ______________________________________ нотаріус 
                                              (прізвище, ініціали)                                            (державний/приватний)
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.

     Особу ____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність перевірено.

     На підтвердження фактів, викладених у документі, _______________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
долучив(ла) до нього ___________________________________________________________________.
                                                                                                                          (перераховуються додатки) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
            (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 68 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, ______________________________________ нотаріус 
                                        (прізвище, ініціали)                                                 (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                        (посада, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові представника)
який зроблено у моїй присутності.
     Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та повноваження перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
           (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                     (державний/приватний) 

Підпис 

Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису представника юридичної особи на банківських картках, афідевітах та інших, подібних йому документах. 

(форма N 69 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, _____________________________________ нотаріус 
                                                                        (прізвище, ініціали)                         (державний/приватний)
____________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису неповнолітнього(ьої) _______________________________________,
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
який (яка) діє за згодою __________________________________, який зроблено у моїй присутності.
                                                                         (батька, матері, піклувальника) 

     Особу неповнолітнього(ьої) _________________________________________________, який (яка)
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 70 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________, _______________________________________ нотаріус 
                                         (прізвище, ініціали)                                                 (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису _________________________________________________, який (яка)
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
підписався(лась) за дорученням __________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може власноручно підписатися) 
у зв'язку з ___________________________________________________________ у моїй присутності1.
                                                (причина, з якої особа не може підписатися власноручно) 

     Особи _________________________________________________ та __________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала документ)
___________________________________________________, встановлено, їх дієздатність перевірено.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може власноручно підписатися) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                 (державний/приватний) 

Підпис 

Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний напис на афідевіті та інших, подібних йому документах про засвідчення справжності підпису фізичної особи, що підписалась за іншу особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби тощо не може власноручно підписатися.

____________
1 У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, у посвідчувальному написі слід зазначати: "Текст заяви (афідевіта тощо) до підписання прочитано мною, нотаріусом, уголос і схвалено (прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої підписувався документ)".  

(форма N 71 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________, _______________________________________ нотаріус 
                                     (прізвище, ініціали)                                                 (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність перекладу цього тексту з ________________________________________________
                                                                                                                        (назва мови, з якої перекладався текст документа)
мови на _______________________________________________ мову.
                                (назва мови, на яку перекладався текст документа) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                        (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 72 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________, _______________________________________ нотаріус 
                                           (прізвище, ініціали)                                                 (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису перекладача _______________________________________________,
                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові перекладача)
який зроблено у моїй присутності.

     Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                    (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 73 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, ______________________________________ нотаріус 
                                                (прізвище, ініціали)                                                 (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що за цим векселем векселедержателем одержано:
сума векселя __________________________________________________________________________;
                                                                                                                        (цифрами і словами)
% (відсотки) __________________________________________________________________________;
                                                                                                                        (цифрами і словами)
витрати ______________________________________________________________________________;
                                                                        (зазначається мета витрат та їх сума цифрами і словами)
усього _______________________________________________________________________________.
                                                                                                (цифрами і словами) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 74 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Мною, _________________________________, _________________________________ нотаріусом
                                                (прізвище, ініціали)                                                 (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
            (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
цей дублікат __________________________________________________________________________
                                                                        (назва документа, дублікат якого видається)
виданий1 _____________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, якій видано дублікат)
замість втраченого(ї)/зіпсованого(ї).
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (назва документа, дублікат якого видається)
посвідчений(а)/виданий(а) _____________________________________________________ нотаріусом
                                                                                                (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________
                                                (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву;
______________________________________________________________________________________
                                                                        прізвище, ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу)
"___" ____________ ____ року і зареєстрований(а) у реєстрі за N _____.

     Примірник _____________________________________________________ зберігається у справах
                                                                        (назва документа, дублікат якого видається)
______________________________________________________________________________________
                                                (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву;
_____________________________________________________________________________________.
                                                                        прізвище, ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу) 

     Особу _________________________________________________________, який (яка) отримав(ла)
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
дублікат _________________________________________________________________, встановлено2.
                                                                        (назва документа, дублікат якого видано) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
        (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                 (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 Якщо дублікат видається представникові, після слів "Особу _____________ встановлено" зазначається: "Повноваження представника ____________________________________________________________ перевірені". 
                              (найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

При видачі дубліката заповіту, посвідченого посадовими особами, переліченими у статтях 37, 40 Закону України "Про нотаріат", абзац другий напису викладається в такій редакції: "Заповіт посвідчено _________________________________
                                                                                                                                                               (посада особи та найменування установи)
"___" ____________ року і зареєстровано у книзі для реєстрації заповітів (судовому журналі тощо) за N ________".

2 У посвідчувальному написі на дублікаті заповіту, який видається спадкоємцям, після слова "встановлено" додається: "Факт смерті заповідача перевірено". У посвідчувальному написі на дублікаті документа, який видається спадкоємцям особи, за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія, після слова "встановлено" додається: "Факт смерті
___________________________________________________________________________________ перевірено". 
                (прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням або щодо якої вчинялася нотаріальна дія)

(форма N 75 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                   (число, місяць, рік словами) 

     Мною, ___________________________________, ______________________________ нотаріусом
                                                      (прізвище, ініціали)                                              (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 1243 Цивільного кодексу України та у зв'язку зі смертю
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя, який помер)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, накладається заборона відчуження зазначеного в заповіті подружжя майна ______________________________________________________________________,
                                                                     (зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
яке належить ____________________________________________.
                                 (прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя, який є живим) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 76 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Мною, ___________________________________, _______________________________ нотаріусом
                                                            (прізвище, ініціали)                                 (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 47 Цивільного кодексу України та у зв'язку з видачею цього свідоцтва накладається заборона відчуження зазначеного у свідоцтві
_____________________________________________________________________________________,
                                                                     (зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
яке належить _________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові спадкоємця(ів))
строком на п'ять років. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
        (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                       (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 77 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Мною, ___________________________________, _______________________________ нотаріусом
                                                  (прізвище, ініціали)                                               (державним/приватним) 

_____________________________________________________________________________________,
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з видачею
"___" ____________ року за реєстровим N ______ __________________________________________
                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
свідоцтва про право на спадщину за законом/заповітом на майно, набуте
__________________________________________________________________________, за договором
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
довічного утримання (догляду), посвідченим "___" ____________ ____ року за реєстровим N ______
______________________________________________________________________________________,
                       (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса)
накладається заборона відчуження зазначеного в свідоцтві ___________________________________
                                                                                                                                                                  (зазначається майно,
___________________________________________ до _______________________________________.
                щодо відчуження якого накладається заборона)                        (припинення чи розірвання договору) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                       (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 78 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Мною, ___________________________________, _______________________________ нотаріусом
                                                      (прізвище, ініціали)                                               (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________,
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з посвідченням цього договору
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (довічного утримання (догляду), іпотеки)
накладається заборона відчуження зазначеного в договорі майна -
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
яке належить _________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові чи найменування власника майна)
до __________________________________________________________________________________.
                                                                     (виконання/припинення/розірвання договору) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                (державний/приватний) 

Підпис 

Примітка. Заборона відчуження накладається у випадках, передбачених законом, і може стосуватися майна, зазначеного у договорі застави, ренти, спадкового договору тощо.

____________
1 За цією формою накладається заборона відчуження рухомого і нерухомого майна. 

(форма N 79 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                             (число, місяць, рік словами) 

     Мною, ___________________________________, _______________________________ нотаріусом
                                                        (прізвище, ініціали)                                               (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________,
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" і повідомлення
______________________________________________________________________________________
                       (найменування банку (кредитної установи), підприємства чи установи, що видала позику)
про видачу_____________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові позичальника)
позики для ____________________________________________________________________________
                                                                                            (будівництва, капітального ремонту чи купівлі)
житлового будинку (квартири) в сумі _____________________________________________________
                                                                                                                   (сума цифрами та словами)
накладається заборона відчуження житлового будинку (квартири), який (яка) розташований(а)
______________________________________________________________________________________,
                       (місцезнаходження житлового будинку (квартири) або місце розташування земельної ділянки)
до повернення позики в повному обсязі. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
            (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                       (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 80 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Форму N 81 додатка 25 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 3 червня 2013 року N 1061/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (число, місяць, рік словами)

Мною, ________________________________________, ____________________________ нотаріусом
                                                    (прізвище, ініціали)                                                      (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі
статті 73 Закону України "Про нотаріат" і звернення ________________________________
______________________________________________________________________________ з метою
                                                                    (найменування органу опіки та піклування)
захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини _______________________________________
________________________________________________________________________, який (яка) має
                                                                  (ім'я, прізвище дитини, рік народження)
право власності або проживає у __________________________________________________________,
                                                                                                          (житловий будинок, квартира, інше приміщення)
що розташований(а) за адресою: __________________________________________________________,
накладається заборона відчуження вказаного/вказаної ________________________________________
                                                                                                                                   (житловий будинок, квартира, інше приміщення)
до усунення ___________________________________________________________________________
                                                     (обставини, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини)

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______________

Стягнуто ________________________________
                          (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                 (державний/приватний)

Підпис

(додаток 25 доповнено формою N 81-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (число, місяць, рік словами)

Мною, ________________________________________, ____________________________ нотаріусом
                                                   (прізвище, ініціали)                                                           (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до
частини четвертої статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі публічної безвідкличної вимоги (далі - Вимога) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             (назва Вимоги, найменування юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи, яка її подає)
накладається заборона на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником Вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу) _____________________________________________________
                                                                                                                        (ціна придбання акцій (грошова сума))
на користь ___________________________________________________________________________,
                                                                         (особа акціонера, акції якого обмежені/обтяжені)
до виконання умов, передбачених в документах, згідно з якими було встановлено обмеження (обтяження) на акції на підставі заяви _____________________________________________________
                                                                                                    (особи, в інтересах якої встановлено обмеження/обтяження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      та/або особи, якою встановлено обмеження/обтяження)

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______________

Стягнуто _______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                   (державний/приватний)

Підпис

(додаток 25 доповнено формою N 81-2 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Форму N 82 додатка 25 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 3 червня 2013 року N 1061/5)

 

Акт про морський протест

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, _____________________________ нотаріус 
                                        (прізвище, ініціали)                                            (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
прийняв(ла) заяву капітана ______________________________________________________________
                                                                 (назва і прапор судна, його належність, власник, приписка, реєстраційний номер, час
______________________________________________________________________________________
   прибуття в порт, прізвище, ім'я, по батькові капітана, його громадянство, місце реєстрації або переважного проживання)
про подію, яка мала місце "___" ____________ ____ року під час плавання (стоянки) судна.

     Подія за заявою капітана полягає в тому, що _____________________________________________
______________________________________________________________________________________.

     Відповідно до статті 95 Закону України "Про нотаріат" я ознайомився(лась) із даними суднового журналу, поданого мені капітаном "___" ____________ ____ року, і опитав(ла) про обставини події самого капітана та свідків із числа членів суднової команди, в тому числі осіб командного складу, які показали:

     1. _________________________________________________________________________________.
                             (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові капітана і зміст його показань, які ним підписуються) 

     2. _________________________________________________________________________________
                                            (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, громадянство, місце проживання
     ___________________________________________________________________________________.
                                                                              свідка і зміст його показань, які ним підписуються) 

     3. _________________________________________________________________________________.
                                                                                                           (те саме) 

     4. _________________________________________________________________________________.
                                                                                                           (те саме) 

     5. _________________________________________________________________________________.
                                                                                                           (те саме) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
             (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 83 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна

____________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами)

Ця __________________________ аграрна розписка посвідчена мною, ________________________,
                    (вид аграрної розписки)                                                                                                                (прізвище, ініціали)
________________________ нотаріусом __________________________________________________
         (державний/приватний)                                                        (найменування державної нотаріальної контори, назва
________________________.
          нотаріального округу)

Аграрну розписку підписано _____________________________________________________ у моїй
                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові
боржника)
присутності1.

Особу (осіб), яка (які) підписала(и) документ, встановлено, її (їх) дієздатність перевірено2.

Ця _________________________________ аграрна розписка підлягає реєстрації у Реєстрі аграрних
                               (вид аграрної розписки)
розписок.

Зареєстровано в реєстрі за N ________

Стягнуто _________________________
          (
розмір державного мита, плати у гривнях)


                             Печатка _____________________________ нотаріус                            Підпис
                                                                           (державний/приватний)

____________
1 У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані щодо всіх боржників.

2 У разі забезпечення виконання зобов'язання за аграрною розпискою порукою за участю фінансової установи у посвідчувальному написі на аграрній розписці додається: "Особу представника установи, яка поручається за цією аграрною розпискою, встановлено, а також правоздатність та дієздатність _____________________________________
                                                                          (найменування фінансової установи)
і повноваження її представника, а також справжність його підпису перевірено".

(додаток 25 доповнено формою N 84 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
форма N 84 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна

____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Ця _________________________ аграрна розписка посвідчена мною, _________________________,
                  (вид аграрної розписки)                                                                                                                 (прізвище, ініціали)
________________________ нотаріусом __________________________________________________
          (державний/приватний)                                                       (найменування державної нотаріальної контори, назва
________________________.
           нотаріального округу)

Аграрну розписку підписано ____________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи
боржника)
у моїй присутності1.

Особу (осіб), яка (які) підписала(и) документ, встановлено, її (їх) дієздатність, а також правоздатність та дієздатність ___________________________________________________________
                                                                                    (найменування юридичної особи)
і повноваження її (їх) представника перевірено2.

Ця __________________________________ аграрна розписка підлягає реєстрації у Реєстрі аграрних
                                (вид аграрної розписки)
розписок.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто ________________________
         (
розмір державного мита, плати у гривнях)


                         Печатка _____________________________ нотаріус                         Підпис
                                                                        (державний/приватний)

____________
1 У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані щодо всіх боржників.

2 У разі забезпечення виконання зобов'язання за аграрною розпискою порукою за участю фінансової установи у посвідчувальному написі на аграрній розписці додається: "Особу представника установи, яка поручається за цією аграрною розпискою, встановлено, а також правоздатність та дієздатність ____________________________________
                                                                         (найменування фінансової установи)
і повноваження її представника, а також справжність його підпису перевірено".

(додаток 25 доповнено формою N 85 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
форма N 85 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна

____________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами)

Передання прав за ___________________________________ аграрною розпискою посвідчено мною,
                                                                    (вид аграрної розписки)
________________________________,__________________________________________ нотаріусом
                                (прізвище, ініціали)                                                (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________.
                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Передання прав за _________________________________________ аграрною розпискою підписано
                                                                            (вид аграрної розписки)
___________________________________________________________________ у моїй присутності.
                                           (прізвище, ім'я, по батькові попереднього кредитора)

Особу, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Передання прав за цією ______________________________________ аграрною розпискою підлягає
                                                                                   (вид аграрної розписки)
реєстрації у Реєстрі аграрних розписок.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто ________________________
         (
розмір державного мита, плати у гривнях)


                             Печатка _____________________________ нотаріус                            Підпис
                                                                             (державний/приватний)

(додаток 25 доповнено формою N 86 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
форма N 86 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна

____________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами)

Передання прав за ___________________________________ аграрною розпискою посвідчено мною,
                                                                   (вид аграрної розписки)
________________________________,__________________________________________ нотаріусом
                                 (прізвище, ініціали)                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Передання прав за _________________________________________ аграрною розпискою підписано
                                                                              (вид аграрної розписки)
___________________________________________________________________ у моїй присутності.
          (прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи попереднього кредитора)

Особу, яка підписала передання прав, встановлено, її дієздатність, а також правоздатність та дієздатність __________________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування юридичної особи)
і повноваження її представника перевірено.

Передання прав за цією ______________________________________ аграрною розпискою підлягає
                                                                                    (вид аграрної розписки)
реєстрації у Реєстрі аграрних розписок.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто ________________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)


                           Печатка _____________________________ нотаріус                         Підпис
                                                                        (державний/приватний)

(додаток 25 доповнено формою N 87 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
форма N 87 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

ЖУРНАЛ
обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій

N
з/п 

Дата реєстрації реєстру 

Реєстраційний номер реєстру 

Прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса чи завідувача державної нотаріальної контори, яким отримано реєстр, та найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу 

Номер нотаріальної дії, якою почато реєстр 

Підпис нотаріуса, який отримав реєстр 

Прізвище, ініціали та підпис уповноваженої посадової особи Головного територіального управління юстиції, яка зареєструвала реєстр 

Дата закінчення реєстру 

Номер нотаріальної дії, якою закінчено реєстр 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис нотаріуса чи завідувача державної нотаріальної контори, який надав реєстр для огляду 

Прізвище, ініціали та підпис уповнова-
женої посадової особи, яка оглянула реєстр 

Примітка 

10 

11 

12 

 

АКТ 

10 жовтня 2010 року 

м. Київ 

N 52 

Цей акт складений мною, Данішевською В. І., приватним нотаріусом Волинського міського нотаріального округу, про те, що на стор. 176 цього реєстру двічі повторюється запис за реєстровим N 3175.

При складанні статистичного звіту вважати, що за цим реєстровим номером вчинено дві нотаріальні дії. 

Нотаріус 

(підпис) 

(розшифровка підпису) 


 

АКТ 

10 жовтня 2010 року 

м. Київ 

N 52 

Цей акт складений мною, Данішевською В. І., приватним нотаріусом Волинського міського нотаріального округу, про те, що на стор. 195 цього реєстру пропущено 2 порядкових номери: після реєстрового N 3651 помилково записано реєстровий N 3654.

У зв'язку з цим при складанні статистичного звіту кількість учинених нотаріальних дій буде зменшено мною на 2 (дві) одиниці. 

Нотаріус 

(підпис) 

(розшифровка підпису) 


Примітка. При викладенні акта на окремому аркуші він також скріплюється печаткою нотаріуса.

 

Примірний перелік
документів, що не підлягають реєстрації

1. Повідомлення про засідання, наради, збори і порядок денний.

2. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

3. Інформація, надіслана до відома.

4. Тарифи (копії).

5. Поздоровчі листи і запрошення.

6. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

7. Квартальні звіти.

8. Форми статистичної звітності.

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

Адресат 

АКТ

___________ N ____________
__________________________
           (місце складання) 

Про відсутність вкладень у конверті та
пошкодження кореспонденції (конверта)
 


Підстава: Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом
Міністерства юстиції України від _________________________________________________ N ______ 

Складений ____________________________________________________________________________
                                                                         (найменування державної нотаріальної контори (архіву),
______________________________________________________________________________________
                                                                                    прізвище та ініціали приватного нотаріуса) 

Присутні: _____________________________________________________________________________
                                                                                           (посади, прізвища та ініціали)
"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                    (назва організації, від якої надійшов пакет)
_____________________________________________________________ надійшов пакет, у якому при
розкритті не виявлено таких вкладень: _____________________________________________________
                                                                                                                (назви і номери документів, яких не вистачає)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові для надіслання документів, яких не вистачає. 

Посада 

___________________
(підпис) 

______________________________________
(розшифровка підпису) 

 

РЕЄСТРАЦІЙНІ ШТАМПИ

 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної нотаріальної контори (приватний нотаріус)

_____________ _________________________
        (підпис)                          (розшифровка підпису) 

Дата 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_______________ N ___________

на _________ рік 


Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Кількість справ (томів, частин) 

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком 

Примітка 

______________________________________________________________________________________
(назва розділу*) 

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)

Дата 

______________
(підпис) 

_____________________
(розшифровка підпису) 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного
територіального управління юстиції

___________ N _____ 

ПОГОДЖЕНО

Завідувач державного нотаріального архіву
_______________________________
(підпис, розшифровка підпису)

Дата 

____________
* Найменування напряму діяльності.

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у ____________ році 

За строками зберігання 

Усього  

У тому числі 

таких, що переходять

з позначкою "ЕПК" 

1

2

3

4

Постійного 

  

  

  

Тривалого
(понад 10 років) 

  

  

  

Тимчасового
(до 10 років включно) 

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)

Дата 

______________
(підпис) 

__________________
(розшифровка підпису) 

Підсумкові відомості передано
в архів установи 

  

  

Посада особи, відповідальної за передавання відомостей

Дата 

______________
(підпис) 

__________________
(розшифровка підпису) 

 

Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса

Індекс справи

Заголовок справи
(наряду)
(тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строки зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01 - Адміністративно-господарська діяльність

01-01

Накази Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з питань основної діяльності та з кадрових питань, надіслані до відома

 

Доки не мине потреба

 

01-02

Нормативно-правові акти щодо здійснення нотаріальної діяльності, методичні вказівки та рекомендації, інформаційні листи

 

До заміни новими
ст. 20-б

 

01-03

Накази приватного нотаріуса з кадрових питань1

 

75 років
ст. 16-б

1 Про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, звільнення; підвищення кваліфікації, зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; надання відпусток для догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати

01-04

Накази державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань тимчасового строку зберігання1

 

5 років
ст. 16-б,
ст. 16-в

1 Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням

01-05

Протоколи оперативних нарад державної нотаріальної контори

 

5 років ЕПК
ст. 13

 

01-06

Документи (довідки, акти, доповідні записки) про результати перевірок державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса

 

10 років
ст. 76-а

 

01-07

Документи (довідки, аналітичні відомості тощо) з узагальнення нотаріальної практики

 

Доки не мине потреба

 

01-08

Документи (акти, звіти, листи, заявки) з обліку, зберігання та витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів

 

3 роки
ст. 119

 

01-09

Документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо внесення відомостей до Єдиних та Державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України та надання інформації за даними Єдиних та Державних реєстрів

 

3 роки

 

01-10

Документи з грифом "Для службового користування"

 

ЕК

 

01-11

Плани роботи державних нотаріальних контор та звіти про їх виконання

 

5 років
ст. 157-б,
ст. 302-г

 

01-12

Статистичні звіти про вчинені нотаріальні дії, стягнення державного мита, плати за вчинення нотаріальних дій тощо

 

До ліквідації
ст. 302-б

 

01-13

Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників

 

75 років
ст. 317-а

 

01-14

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, нарядів на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна, матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо)

 

3 роки1
ст. 336

1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушень кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення

01-15

Документи (акти, квитанції) про знищення печаток і штампів

 

3 роки
ст. 1025,
ст. 1026

 

01-16

Листування з юридичними та фізичними особами з питань вчинення нотаріальних дій

 

3 роки
ст. 24,
ст. 26

 

01-17

Особові справи осіб, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом

 

75 років
ст. 493-в

 

01-18

Акти приймання-передавання з усіма документами та додатками, складені при зміні завідувача державної нотаріальної контори, особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства

 

До ліквідації
ст. 45-а

 

01-19

Акти приймання-передавання з усіма документами та додатками, складені при заміщенні приватного нотаріуса, зупиненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса тощо

 

До ліквідації
ст. 45-а

 

01-20

Журнал реєстрації фактів заміщення нотаріуса

 

75 років

 

01-21

Книга реєстрації наказів з кадрових питань

 

75 років
ст. 121-б

Перехідна

01-22

Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

 

5 років
ст. 121-в

Перехідна

01-23

Журнал реєстрації вхідних документів

 

3 роки
ст. 122

Перехідний

01-24

Журнал реєстрації вихідних документів

 

3 роки
ст. 122

Перехідний

01-25

Індекс справи виключено

 

 

 

01-26

Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса

 

3 роки

Перехідний

01-27

Журнал обліку відбитків печаток та штампів

 

До ліквідації
ст. 1033

Перехідний

01-28

Розносна книга для місцевої кореспонденції

 

1 рік1
ст. 128

1 Після закінчення книги

01-29

Книга обліку літератури

 

До ліквідації
ст. 805

Перехідна

01-30

Документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

3 роки

 

02 - Вчинення нотаріальних дій

02-01

Договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

75 років
ЕПК

 

02-02

Договори відчуження земельних ділянок, у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна, та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

75 років
ЕПК

 

02-03

Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

75 років
ЕПК

 

02-04

Договори відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

75 років
ЕПК

 

02-05

Договори довічного утримання (догляду) та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

75 років
ЕПК

 

02-06

Договори про приватизацію державного чи комунального майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

75 років
ЕПК

 

02-07

Договори про заставу (іпотеку) майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

75 років
ЕПК

 

02-08

Договори відчуження транспортних засобів та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

25 років

 

02-09

Договори оренди земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались

 

75 років
ЕПК

 

02-10

Інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо)

 

75 років
ЕПК

 

02-11

Шлюбні договори

 

75 років
ЕПК

 

02-12

Заповіти (у тому числі секретні заповіти)

 

75 років
ЕПК

 

02-13

Спадкові договори та документи, на підставі яких вони посвідчувалися

 

75 років
ЕПК

 

02-14

Спадкові справи

 

75 років
ЕПК

 

02-15

Заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за якими припинено провадження

 

75 років
ЕПК

 

02-16

Заяви від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяви від неповнолітніх осіб віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон

 

5 років

 

02-17

Звернення фізичних та юридичних осіб та результати їх розгляду

 

5 років1
ст. 82-б

1 У разі неодноразового звернення - 5 років після останнього розгляду

02-18

Довіреності із зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення)

 

3 роки1

1 У разі скасування - після закінчення строку їх дії

02-19

Довіреності без зазначення строку їх дії

 

Постійно1

1 У разі скасування - 3 роки після їх скасування

02-20

Копії виконавчих написів та документи, на підставі яких вони вчинені

 

3 роки

 

02-21

Заяви про видачу дублікатів документів, які зберігаються у державній нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса

 

3 роки

 

02-22

Документи (у тому числі заяви, описи, свідоцтва), прийняті на зберігання

 

75 років
ЕПК

 

02-23

Документи (заяви, повідомлення тощо) про прийняття в депозит або повернення з депозиту грошових сум і цінних паперів

 

10 років1

1 Після повернення з депозиту

02-24

Документи (заяви, свідоцтва) про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам

 

3 роки

 

02-25

Свідоцтва про посвідчення фактів, що громадянин є живим, перебуває у певному місці, свідоцтва про час пред'явлення документа

 

3 роки

 

02-26

Свідоцтва виконавцю заповіту, протоколи про оголошення секретних заповітів та документи до них тощо

 

75 років

 

02-27

Свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)

 

75 років

 

02-28

Акти опису майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місцеперебування якої невідомо, та договори на управління спадщиною

 

75 років
ЕПК

 

02-29

Протести векселів та документи (заяви, повідомлення тощо), на підставі яких вони вчинені

 

5 років

 

02-30

Акти про морські протести та документи до них

 

3 роки

 

02-31

Постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій та листування з питань відмови у вчиненні нотаріальних дій

 

5 років

 

02-32

Документи (постанови, ухвали, повідомлення тощо) по накладенню і зняттю заборон та арештів відчуження нерухомого та рухомого майна

 

75 років

 

02-33

Реєстри для реєстрації нотаріальних дій

 

Постійно
ст. 27

 

02-34

Алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна

 

75 років

Перехідна

02-35

Алфавітна книга обліку інших договорів

 

75 років

Перехідна

02-36

Алфавітна книга обліку заповітів

 

75 років

Перехідна

02-37

Алфавітна книга обліку договорів довічного утримання (догляду)

 

75 років

Перехідна

02-38

Книга обліку і реєстрації спадкових справ

 

75 років

Перехідна

02-39

Алфавітна книга обліку спадкових справ

 

75 років

Перехідна

02-40

Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів

 

75 років

Перехідні

02-41

Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів

 

75 років

Перехідна

02-42

Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме

 

75 років

Перехідна

02-43

Книга обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна

 

75 років

Перехідна

02-44

Книга обліку депозитних операцій

 

10 років

 

02-45

Книга обліку договорів на управління спадщиною

 

75 років
ЕПК

Перехідна

02-46

Книга обліку особових рахунків депонентів

 

10 років

 

02-47

Журнал реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб

 

5 років
ст. 124

 

02-48

Документи (картки, відомості, повідомлення тощо) з організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

 

5 років1
ст.
335

1 Після завершення ділових відносин, завершення операції строк зберігання може бути продовжений

02-49

Квитанційні книжки про прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

 

10 років

 

03-Архів

03-01

Паспорт архіву

 

3 роки1
ст. 131

1 Після заміни новим

03-02

Справа фонду (історична довідка, акти приймання-передавання документів, акти, довідки про результати перевіряння наявності й стану документів, акти про вилучення документів для знищення, акти про нестачу й невиправні пошкодження документів, акти про видачу справ у тимчасове користування, огляди фондів, списки, аркуші, картки фондів)

 

До ліквідації
ст. 130

Перехідна

03-03

Описи справ постійного зберігання

 

Постійно
ст. 137-а

 

03-04

Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання

 

3 роки1
ст. 137-б

1 Після знищення справ

03-05

Описи спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання

 

3 роки1
ст. 137-б

1 Після знищення справ

03-06

Описи справ з кадрових питань

 

3 роки1
ст. 137-б

1 Після знищення справ

03-07

Книга обліку видачі документів з архіву для ознайомлення

 

1 рік1
ст. 140

1 Після закінчення книги та повернення документів до архіву

03-08

Номенклатура справ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса

 

5 років1
ст. 112

1 Після заміни новою та за умови складання зведених описів справ

Методичні рекомендації щодо застосування Типової номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса

1. Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса установлює типовий склад справ, що утворюються в діловодстві державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів (далі - Типова номенклатура), з єдиною системою індексації кожної справи та зазначенням строків їх зберігання і є нормативним актом.

Типова номенклатура складена на основі вивчення складу і змісту документів державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів і має на меті надання їм практичної і методичної допомоги у веденні нотаріального діловодства, організації зберігання документів і формуванні справ, а також відборі документів для знищення.

2. Незалежно від наявності Типової номенклатури кожна державна нотаріальна контора і кожний приватний нотаріус повинні мати індивідуальну номенклатуру справ (далі - номенклатура справ).

Для визначення строків зберігання документів у Типовій номенклатурі використано Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції 17 квітня 2012 року за N 571/20884 (далі - Перелік типових документів).

3. Приватні нотаріуси, які зареєстрували приватну нотаріальну діяльність у поточному році, складають номенклатуру справ з початку нотаріальної діяльності в даному нотаріальному окрузі.

З Типової номенклатури в номенклатуру справ переносяться справи (наряди), реєстри, книги, журнали тощо. Не допускається включення до номенклатури справ, не передбачених Типовою номенклатурою.

При складанні номенклатури справ строки зберігання справ, передбачених Типовою номенклатурою, переносяться до номенклатури справ і не можуть бути скорочені.

4. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, але не може бути менше одного року.

Для справ, сформованих із копій документів, встановлюється строк зберігання "доки не мине потреба" незалежно від строку зберігання оригіналів документів.

5. Строк зберігання "До ліквідації" означає, що документи безстроково зберігаються в державній нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса, а у разі ліквідації документи підлягають повторній експертизі цінності, і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами справ до державних нотаріальних архівів.

6. Позначка "ЕПК", яку встановлено в номенклатурі справ для деяких видів документів, означає, що частина таких документів може мати культурне значення і після проведення експертизи їх цінності повинна вноситися до Національного архівного фонду (далі - НАФ). Рішення про внесення до НАФ або знищення документів з позначкою "ЕПК" приймаються експертно-перевірною комісією державного архіву.

При складанні номенклатури справ враховуються всі відмітки, зазначені у графі "Примітка" Типової номенклатури.

Форма номенклатури справ державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса повинна відповідати формі Типової номенклатури.

7. При заповненні граф номенклатури справ державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса необхідно врахувати такий порядок.

Кожна справа, включена до номенклатури, повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами) - індекс. Індекс справ складається з індексу напряму діяльності і порядкового номера справи.

Наприклад: 02-08, де 02 - найменування напряму діяльності, 08 - номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу.

У другій графі наводиться заголовок справи. Він повинен відтворювати вид документів і розкривати їх зміст.

Основною частиною заголовка є викладення питання, з якого справа заводиться. Заголовки в номенклатурі справ повинні бути короткими, чіткими, гранично точними. У заголовку вказуються види документів (договори, свідоцтва, листування), період, за який створено документи.

Усі документи з грифом "Для службового користування" формуються в одну справу.

Після закінчення діловодного року справа "Документи з грифом "Для службового користування" переглядається поаркушно. Документи тривалого строку зберігання, що містяться у цій справі, формуються в окрему справу, якій надається самостійний заголовок і яка додатково включається до номенклатури справ.

Якщо у справі "Документи з грифом "Для службового користування" містяться тільки документи тимчасового зберігання, вона може не переформовуватися. Строк зберігання такої справи встановлюється відповідно до найбільшого строку зберігання документів, що містяться в цій справі. Позначка "ЕК" у графі номенклатури справ "Строк зберігання" закреслюється, і зазначається уточнений строк зберігання.

Справи з питань, вирішення яких триває більше року (перехідні справи), вносяться до номенклатури справ кожного року протягом усього терміну їх вирішення під одним індексом.

Третя графа (кількість справ) заповнюється після закінчення діловодного року, коли відомо, яка кількість справ утворилася в минулому діловодному році. Ці дані підлягають обов'язковому відображенню у підсумковому записі, який оформляється після закінчення діловодного року.

У четвертій графі вказуються строки зберігання кожної справи.

У п'ятій графі робляться відмітки про заведення справ, передачу їх в архів, про перехідні справи тощо.

8. У кінці року номенклатура справ обов'язково закривається підсумковим записом, у якому зазначаються кількість і категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис скріплюється підписом завідувача державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса та їх печаткою.

Примірник номенклатури справ контори, приватного нотаріуса, закритий підсумковим записом про кількість і категорії фактично заведених за рік справ, надається конторою, приватним нотаріусом до відповідного державного нотаріального архіву при погодженні ним описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання.

9. Номенклатура справ погоджується з відповідним державним нотаріальним архівом і ЕК управління юстиції один раз на п'ять років.

Номенклатура справ складається у двох примірниках (перший примірник номенклатури залишається у відповідній справі (наряді) контори, приватного нотаріуса, а другий примірник передається до державного нотаріального архіву). Номенклатура справ щороку, не пізніше грудня, переглядається, уточнюється, передруковується та складається у двох примірниках, після чого затверджується завідувачем контори, приватним нотаріусом строком на один діловодний рік та запроваджується в дію з 1 січня нового року.

(додаток 32 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.09.2012 р. N 1428/5
,
 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 20.12.2012 р. N 1909/5
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

______________________________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
приватного нотаріуса, назва нотаріального округу)

Індекс справи ________ 

СПАДКОВА СПРАВА N _________

до майна померлого____________________________________
                                      (число, місяць рік,
______________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)

 

 

Почато:

Закінчено:

 

  

  

На __________ аркушах

Строк зберігання ____________ 

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС спадкових справ (нарядів)

N
з/п 

Індекс справи 

Прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця 

Заголовок документа (спадкова справа та її номер) 

Дата заведення спадкової справи 

Дата закінчення спадкової справи 

Номери аркушів 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Разом _______ _/______ ___ / спадкових справ
                    (цифрами і словами) 

Кількість аркушів внутрішнього опису _____ / _______________ /
                                                                                                (цифрами і словами) 

Звірку наявності спадкових справ відповідно до книги обліку і реєстрації спадкових справ проведено. 

Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) 

 
 
___________________
(підпис) 

 
 
______________________________________
(розшифровка підпису) 

Дата 

  

  

Відповідальна особа
державного нотаріального
архіву (Головного територіального
управління юстиції

 
 
 
___________________
(підпис) 

 
 
 
______________________________________
(розшифровка підпису) 

Дата 

  

  

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК Головного
територіального управління юстиції
_____________N ______________ 

ПОГОДЖЕНО
Завідувач державного
нотаріального архіву
____________________________________
         (підпис)               (розшифровка підпису) 

Дата 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної нотаріальної
контори (приватний нотаріус)
___________ _______________________
     (підпис)                   (розшифровка підпису) 

Дата (печатка) 

Фонд N _____ 

  

ОПИС N _____

спадкових справ
тривалого (понад 10 років) зберігання
за __________ рік 


N
з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини коробки, архівної папки) 

Крайні дати спадкових справ, які вміщені у коробку, архівну папку 

Строк зберігання спадкових справ (коробки, архівної папки) 

Кількість спадкових справ, які вміщені у коробку, архівну папку 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

У цей розділ опису внесено ___________/_________________________ / справ з N ___по N ___,
                                                                                        (цифрами і словами) 

у тому числі:
літерні номери____________________;
пропущені номери ________________ 

Відповідальна за діловодство особа
державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
Дата 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
____________________________
(розшифровка підпису) 

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК Головного територіального
управління юстиції
від ____________ N ____ 

ПОГОДЖЕНО

Завідувач державного нотаріального архіву
_________ ___________________________
     (підпис)                   (розшифровка підпису) 

Дата 

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС СПАДКОВОЇ СПРАВИ

N
з/п
 

Заголовок документа 

Дата і реквізити документа 

Номери аркушів 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

Разом _______ /________ ___ / документів.
                      (цифрами і словами) 

Разом___________/______________/ виданих свідоцтв про право на спадщину.
                       (цифрами і словами) 

Разом___________/______________/ виданих свідоцтв про право на частку
                       (цифрами і словами)
у спільному майні подружжя.

Кількість аркушів справи___________________/__________________/
                                                                               (цифрами і словами) 

Кількість аркушів внутрішнього опису _____ / _______________ /
                                                                                            (цифрами і словами) 

Державний нотаріус
(приватний нотаріус)

Дата 

 
__________________
(підпис) 

 
______________________________________
(розшифровка підпису) 

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС документів справи N ______

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб, найменування юридичних осіб, щодо яких вчинялися нотаріальні дії 

Дата нотаріально посвідченого документа 

Заголовок нотаріально посвідченого документа 

Номер за реєстром 

Номери аркушів 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Разом _______ /________ ___ / нотаріально посвідчених документів.
                       (цифрами і словами) 

Кількість аркушів справи ___________________/__________________/
                                                                                            (цифрами і словами) 

Кількість аркушів внутрішнього опису _____ / _______________ /
                                                                                            (цифрами і словами) 

Звірку наявності нотаріальних документів відповідно до реєстру для реєстрації нотаріальних дій проведено. 

Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус)

Дата 

 
 
______________
(підпис) 

 
 
____________________________________
(розшифровка підпису) 

Відповідальна особа державного
нотаріального архіву
(Головного територіального управління юстиції)

Дата 

 
 
______________
(підпис) 

 
 
____________________________________
(розшифровка підпису) 

 

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N ________
(РОЗДІЛУ ОПИСУ)

У справі (розділі опису) підшито (вкладено) і пронумеровано _________________________________
                                                                                                                                                                               (цифрами
____________________________________________________________________________ аркуша(ів),
                                                                                                                   і словами)
у тому числі: літерні аркуші _____________________________________________________________;
пропущені номери аркушів _____________________________________________________ + аркушів
внутрішнього опису ____________________________________________________________________ 

Особливості фізичного стану та формування справи 

Номери аркушів 

 

 

 

 

 

  

  

Завідувач державної нотаріальної
контори (приватний нотаріус)

Дата 

 
_______________
(підпис) 

 
_____________________________
(розшифровка підпису) 

 

 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

  

Фонд N _____ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус) 

ОПИС N

справ постійного зберігання
за __________ рік 

 
____________ _________________________
      (підпис)                         (розшифровка підпису) 

Дата

Печатка 

_____________________________________________________________________________________
(назва розділу) 

N
з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи (тому, частини) 

Кількість аркушів у справі (томі, частині) 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

У цей розділ опису внесено _______/______________ / справ з N ___по N ___,
                                                                      (цифрами і словами) 

у тому числі:
літерні номери____________________;
пропущені номери ________________ 

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
Дата 

 
__________
(підпис) 

 
______________________________
(розшифровка підпису) 

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК
Головного територіального управління юстиції

____________ N ____ 

ПОГОДЖЕНО

Завідувач державного
нотаріального архіву
___________ _______________________
          (підпис)                  (розшифровка підпису) 

Дата 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

  

Фонд N ____ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус) 

ОПИС N

справ тривалого (понад 10 років)
зберігання
за __________ рік 

 
________ _________________
      (підпис)     (розшифровка підпису) 

Дата
Печатка 

___________________________________________________________________________________
(назва розділу) 

N
з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи
(тому, частини) 

Дата справи (тому, частини) 

Строк зберігання справи (тому, частини) 

Кількість аркушів (у томі, частині) 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

У цей розділ опису внесено _______/______________ / справ з N ___по N ___,
                                                                          (цифрами і словами) 

у тому числі:
літерні номери____________________;
пропущені номери ________________ 

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
Дата 

 
__________
(підпис) 

 
______________________________
(розшифровка підпису) 

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК
Головного територіального управління юстиції

____________ N ____ 

ПОГОДЖЕНО

Завідувач державного
нотаріального архіву

__________ ________________________
      (підпис)                (розшифровка підпису) 

Дата  

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) 

ФОНД N ________ 

  

ОПИС N ________
справ з кадрових питань
за __________ рік 

___________ _______________________
        (підпис)               (розшифровка підпису)
Дата
Печатка 

____________________________________________________________________________________
(назва розділу) 

N
з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи (тому, частини) 

Строк зберігання справи (тому, частини) 

Кількість аркушів у справі (томі, частині) 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

У цей розділ опису внесено _______ _/______ ___ /
                                                                      (цифрами і словами)
з N ____________ до N _______________, у тому числі:

Літерні номери_____________________;

пропущені номери__________________ 

Завідувач державної
отаріальної контори
(приватний нотаріус)
Дата 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
______________________________
(розшифровка підпису) 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання
ЕПК державного архіву
_____________ N _____ 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК
Головного територіального управління юстиції
_____________ N __________ 

 

______________________________________________________________________________________
(найменування державного архіву)
______________________________________________________________________________________
(назва фонду)

Фонд N _____________

ОПИС N ____________

______________________________________________________________________________________
(назва опису)

 

Крайні дати справ __________________

 

 

Формат А4 (210 х 297 мм)

 

Форма титульного аркуша закінченого опису справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

  

 
 
АКТ

_________________ N ______
_________________________
           (місце складання) 

про вилучення для знищення документів,
не внесених до Національного архівного
фонду
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
 
Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
____________ ____________________________
       (підпис)                (розшифровка підпису) 

Дата

Печатка 

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                        (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  зберігання або типової номенклатури справ) 

відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N _______________________________________________
                                                                                                                                                         (найменування фонду) 

N
з/п 

Заголовок справи або груповий заголовок справ 

Дата справи або крайні дати справ 

Номери описів (номенк-
латур за рік (роки)) 

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом 

Кількість справ (томів, частин) 

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком 

Примітка 

Разом ________________________________________________________ справ за ___________ роки.
                                                               (цифрами і словами) 

Посада особи, яка проводила експертизу
цінності
(приватний нотаріус)

Дата 

 
 
________________
(підпис) 

 
 
_____________________________
(розшифровка підпису) 

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕК
Головного територіального управління юстиції
_______________ N _____ 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
державної архівної установи
_____________ N _________ 

     Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ____________ роки
схвалено, а з кадрових питань погоджено з ЕПК ___________________________________________
                                                                                                                                     (найменування державного архіву)
(протокол від __________ N __________)

     Документи в кількості ______________________________________ справ
                                                                                 (цифрами і словами)
вагою ______________________ кг здано в ________________________________________________
                                                                                                                                       (найменування установи)
_________________________________________________ на переробку за приймально-здавальною
накладною від ________________ N __________або знищено шляхом спалення. 

Посада особи,
яка здала (знищила) документи

Дата 

 
____________
(підпис) 

 
____________________________________
(розшифровка підпису) 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
_______ _____________________________
     (підпис)                 (розшифрування підпису) 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач державного нотаріального архіву
(приватний нотаріус)
_______ ___________________________
    (підпис)               (розшифровка підпису) 

Дата 

Печатка 

Дата 

Печатка 

АКТ

_________________________________
                 (місце складання) 

приймання-передавання документів до
державного нотаріального архіву
 


Підстава:
_________________________________________________________________________
                                                      (зміст рішення, номер і повна назва фонду, що передається;
_________________________________________________________________________
                                                                                    найменування та адреса
_________________________________________________________________________
                                                                                     установи здавальника)
_________________________________________________________________________ здав,
а ____________________________________________________ прийняв документи за _______ роки,
                     (найменування та адреса державного нотаріального архіву)
а також довідковий апарат до них: 

N
з/п 

Номер і назва описів 

Кількість примірників кожного опису 

Кількість справ 

Примітка 

Номери відсутніх справ __________________________________________________
Разом прийнято _______________________________________ Фонд N __________
                                                                     (цифрами і словами) 

Передавання здійснив:

_________________________________________
(посада, підпис, розшифровка підпису)

Дата 

Приймання здійснив:

_________________________________________
(посада, підпис, розшифровка підпису)

Дата 

 

Головне територіальне управління юстиції 

АКТ

____________________ N ______
_____________________________
                (місце складання) 
про вилучення справ
приватного нотаріуса для передачі
на зберігання до державного
нотаріального архіву

_______________________________________
(експертна комісія при Головному територіальному
управлінні юстиції
у ______________________________) 


Підстава _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
справи (документи) вилучаються на виконання вимог статті 301 Закону України "Про нотаріат"
_____________________________________________________________________________________

Перелік справ (документів) фонду N ___________________
                                                                                          (назва фонду) 

N
з/п 

Опис N 

Справа N (аркуші документів N ) 

Заголовок справи, тому (заголовки документів) 

Крайні дати справи, тому (документів) 

Кількість аркушів у справі, томі (документів) 

Примітка 

Фізичний стан справ (документів), що вилучаються (упорядкований стан, неупорядкований стан). 

Голова Комісії 

__________________
(підпис) 

____________________________________
(розшифровка підпису) 

Члени Комісії: 

__________________
(підпис) 

____________________________________
(розшифровка підпису) 

__________________
(підпис) 

____________________________________
(розшифровка підпису) 

 

_____________________________________________________________________________________
(державна нотаріальна контора, прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, назва нотаріального округу)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса)
_________________________________________________________________________________

КВИТАНЦІЯ N

"___" _____________ 20__ р.

Надійшло від _________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
для передачі __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт фізичної особи,
                                               місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________
                   (найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити
                                                               поточного рахунку, відкритого в установі банку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму в депозит
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Загальна сума _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                           (словами)

Одержав _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (підпис державного чи приватного нотаріуса)

Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса)

_____________________________________________________________________________________
       (державна нотаріальна контора, прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, назва нотаріального округу)
_____________________________________________________________________________________
                       (місцезнаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса)
_____________________________________________________________________________________

 

КОРІНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ N
"___" ____________ 20__ р.

Надійшло від _________________________________________________________________________   
                      (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків за  ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
для передачі __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт фізичної особи,
                                             місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________
                               (найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ,
                                                                     реквізити поточного рахунку в установі банку)

З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму в депозит
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Загальна сума _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (словами)

Одержав _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (підпис державного нотаріуса, приватного нотаріуса)

Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса)
_____________________________________________________________________________________

______________________________
(підпис особи, що внесла суму в депозит)

(Правила доповнено додатком 47 згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 27.09.2012 р. N 1428/5
,
 додаток 47 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5)

 

КНИГА
обліку депозитних операцій

___________________ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
__________________________________________________
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)

Прибуткова частина

Видаткова частина

(Правила доповнено додатком 48 згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 27.09.2012 р. N 1428/5)

 

КНИГА
обліку особових рахунків депонентів

___________________ державної нотаріальної контори
(приватного нотаріуса _____________________________)
                                                       (прізвище, ініціали, нотаріальний округ)

Особовий рахунок N ____________

Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи - депонента
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання (місцезнаходження) депонента __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Правила доповнено додатком 49 згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 27.09.2012 р. N 1428/5)

 

Кому надсилається ___________________________________________________________________
                                                                               (найменування, адреса державного нотаріального архіву)

Ким надсилається ____________________________________________________________________
                                   (найменування, адреса, N телефону приватного нотаріуса, державної нотаріальної контори, що звітує)

ПАСПОРТ
архіву державної нотаріальної контори / приватного нотаріуса

Місце зберігання документів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (адреса, N телефону)

I. Відомості про документи

II. Відомості про приміщення

III. Відомості про кадри

_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (адреса, N телефону установи)

Завідувач державної нотаріальної контори/
приватний нотаріус

 
 
_________________________
(підпис)

 
 
_______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

(Правила доповнено додатком 50 згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

____________

Опрос