Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения о лицах, относительно которых выполняются требования части второй статьи 47 Закона Украины "О занятости населения"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.05.2013

Відомості про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України "Про зайнятість населення"

Найменування та місцезнаходження підприємства __________________________________________________________________________

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові працівника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Професія (посада)

Тарифна ставка (оклад), грн

Протягом дванадцяти місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працював не менше шести календарних місяців і сплачував єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального єдиного внеску

(ТАК/НІ)

Відсутня можливість працевлаш-
тування (тимчасового переведення) працівника на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах підприємства

 
(ТАК/НІ)

Особа відмовилася від працевлаш-
тування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем)

 

 
(ТАК/НІ)

Особа працює на цьому підприємстві за сумісництвом

 

 

 

 

(ТАК/НІ)

Особа проходить на підприємстві альтернативну (невійськову) службу

 

 

 
(ТАК/НІ)

Кількість годин нормальної тривалості робочого часу на місяць

Кількість годин часткового безробіття за місяць

Сума допомоги по частковому безробіттю, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Назва структурного підрозділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

__________
(підпис)

________________________
           (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
М. П.

__________
(підпис)

________________________
           (ініціали та прізвище)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Опрос