Идет загрузка документа (442 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований санитарного законодательства на промышленных предприятиях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.05.2013

АКТ ПЕРЕВІРКИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

_____________________________________________________________________________________,
                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (місцезнаходження / місце проживання, телефон)
_____________________________________________________________________________________,
код КВЕД  
_____________________________________________________________________________________.

Перевірено:
_____________________________________________________________________________________
(найменування об'єктів юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження / місце проживання, телефони) _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N від  
Направлення на перевірку N від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи територіального органу Держсанепідслужби України:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, імена та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період
 з по  

  була у період
 з  по  

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

1.1. Кількість працівників усього ______________________,
з них жінок ____________________________________________

1.2. Кількість працівників у шкідливих та небезпечних умовах праці _________________, з них жінок _______________________________

1.3. Кількість робочих місць, умови праці на яких віднесено до класу "шкідливі" відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу**:

клас 3.1 - __________

клас 3.2 - __________

клас 3.3 - ___________

1.4. Режим роботи підприємства _________________________________

1.5. Перелік основних структурних підрозділів
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________
** Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2001 року N 528.

Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання санітарного та епідемічного благополуччя, що підлягають перевірці

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1

Загальні питання організації роботи з дотримання вимог санітарного законодавства

1.1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 877-V, стаття 7 ЗУ 4004-XII

1.2

Вимоги стосовно працевлаштування та підняття вантажів жінками та неповнолітніми та вимоги щодо охорони праці інвалідів дотримано

 

 

 

 

статті 10, 11, 12 ЗУ N 2694-XII, пункт 1 Наказу МОЗ N 46, пункт 1 Наказу МОЗ N 256, пункт 1 Наказу МОЗ N 241, пункт 1 Наказу МОЗ N 59

1.3

Проектування, розміщення, будівництво, реконструкція та технічне переобладнання підприємства, його виробничих об'єктів здійснено з дотриманням вимог санітарного законодавства

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 4004-XII, глава 5 ДСП 173-96

1.4

Під час укладення трудового договору працівник під підписку поінформований про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на його здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору

 

 

 

 

пункт 3.2 розділу III Порядку N 246

2

Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств та утримання території

2.1

Розміри санітарно-захисної зони від джерел шкідливості підприємства до житлової забудови витримано

 

 

 

 

пункти 5.5, 5.6 глави 5 ДСП 173-96

2.2

Територія санітарно-захисної зони розпланована та упорядкована

 

 

 

 

пункт 5.13 глави 5 ДСП 173-96

2.3

Концентрації та рівні шкідливих факторів на зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, не перевищують їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР)

 

 

 

 

пункт 5.4 глави 5 ДСП 173-96

2.4

Територія підприємства утримується відповідно до вимог санітарних норм

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 4004-XII;
пункти 1 - 5 розділу I Інструкції N 658-66

2.5

На кожне місце (об'єкт) зберігання відходів спеціальний паспорт складений

 

 

 

 

підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

2.6

Способи тимчасового зберігання відходів і розміри санітарно-захисних зон від місця їх зберігання відповідають санітарним вимогам

 

 

 

 

підпункти 2.1.3, 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

2.7

Лабораторний контроль за станом навколишнього середовища в районі розміщення майданчиків (місць) зберігання відходів здійснюється

 

 

 

 

підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

2.8

Інструкції стосовно видалення і способу знешкодження токсичних промислових відходів (у разі їх утворення) розроблені та узгоджені з територіальним органом Держсанепідслужби України

 

 

 

 

підпункт 2.1.7 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

3

Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих будівель та споруд

3.1

Об'єм виробничих приміщень на кожного працівника становить не менше ніж 15 м3, а площа приміщень не менше ніж 4,5 м2

 

 

 

 

пункт 3.1 СН 245-71, пункт 21 розділу III Інструкції N 658-66

3.2

Приміщення із шкідливішими виробничими факторами та більшим наявним теплом від виробничих приміщень із менш шкідливими факторами або без них ізольовано

 

 

 

 

пункт 24 розділу III, пункт 68 розділу IV Інструкції N 658-66, пункти 3.4, 3.5, 3.6 СН 245-71

3.3

Стіни, стелі та поверхні конструкцій приміщень, де є виробництво з виділенням шкідливих або агресивних хімічних речовин, мають покриття, що запобігає поглинанню цих речовин, сорбції і забезпечує легке, доступне вологе прибирання або миття приміщень

 

 

 

 

пункт 3.18 СН 245-71

3.4

Виробничі приміщення для забезпечення працівників якісною питною водою або централізованим водопостачанням забезпечені

 

 

 

 

пункти 115, 116, 117 розділу VII Інструкції N 658-66

3.5

Санітарно-побутовими приміщеннями працівники забезпечені у достатній кількості

 

 

 

 

розділ VI Інструкції N 658-66

3.6

Санітарно-технічний стан санітарно-побутових приміщень задовільний

 

 

 

 

розділ VI Інструкції N 658-66

3.7

Приміщення для прийому їжі організовані окремо, на робочих місцях прийом їжі не здійснюється

 

 

 

 

пункт 62 Інструкції N 658-66

3.8

Приміщення для надання медичної допомоги працівникам (лікарські та фельдшерські здоровпункти, МСЧ, профілакторії) організовані та функціонують за призначенням

 

 

 

 

пункт 4 СН 245-71

4

Санітарно-гігієнічні вимоги до освітлення, вентиляції, кондиціювання та опалення приміщень

4.1

Світильники штучного освітлення утримуються у чистоті та справному стані

 

 

 

 

пункт 86 розділу V Інструкції N 658-66

4.2

Скло вікон та аераційних ліхтарів від бруду два або більше разів на рік очищується

 

 

 

 

пункт 82 розділу V Інструкції N 658-66

4.3

Природна вентиляція наявна

 

 

 

 

пункт 64 розділу IV Інструкції N 658-66

4.4

Припливно-витяжна примусова вентиляція знаходиться у робочому стані

 

 

 

 

пункти 68, 75, 76, 77 розділу IV Інструкції N 658-66

4.5

Комплекс заходів для нормалізації несприятливих мікрокліматичних умов здійснено

 

 

 

 

пункт 2.1 глави 2 ДСН 3.3.6.042-99

4.6

У приміщеннях із значними площами засклених поверхонь заходи щодо захисту від перегрівання при попаданні прямих сонячних променів в теплий період року передбачено

 

 

 

 

пункт 2.3 глави 2 ДСН 3.3.6.042-99

4.7

У замкнених і невеликих за об'ємом приміщеннях (кабіни кранів, пости та пульти керування, ізольовані бокси, кімнати відпочинку тощо) при виконанні операторських робіт системи кондиціонування повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму повітря, що подається, використовуються

 

 

 

 

пункт 2.5 глави 2 ДСН 3.3.6.042-99

4.8

Приміщення шахтного підйому, які розміщені в окремих будівлях або на копрах, засобами нормалізації мікроклімату (кондиціонери, вентилятори, зволожувачі) обладнано

 

 

 

 

пункт 3.8 глави 3 ДСП 3.3.1.095-2002

4.9

Для профілактики перегрівання працівників в умовах нагріваючого мікроклімату раціональний режим праці та відпочинку організовано

 

 

 

 

пункт 2.9 глави 2 ДСН 3.3.6.042-99

4.10

Приміщення для відпочинку та обігрівання працівників на відкритому повітрі, на лісних складах, у неопалюваних приміщеннях, при будівництві шахтних стовбурів, а також в інших випадках, коли температура повітря на робочих місцях нижче за +10° C, передбачені

 

 

 

 

пункт 4.7 глави 4 ДСП 3.3.1.095-2002

5

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, устаткування, сировини та матеріалів

5.1

Санітарно-гігієнічні заходи щодо обмеження шкідливого впливу виробничих факторів та трудового процесу, спрямовані на запобігання професійним захворюванням, розробляються та виконуються

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ N 4004-XII, стаття 13 ЗУ N 2694-XII

5.2

Організація технологічних процесів та виробничого обладнання виключає можливість контакту працівників із шкідливими виробничими факторами

 

 

 

 

пункти 2, 55 СП 1042-73, пункти 22, 23 розділу III Інструкції N 658-66

5.3

Використання небезпечних факторів хімічної та біологічної природи здійснюється за наявності сертифіката, що засвідчує його державну реєстрацію

 

 

 

 

стаття 9 ЗУ 4004-XII, пункт 16 Положення про гігієнічну регламентацію N 420

5.4

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, що ввозяться, виробляються та застосовуються на підприємстві, які можуть завдати шкоди здоров'ю працівників, наявні

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ 4004-XII

5.5

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документацію на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо наявні

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ 4004-XII

5.6

Санітарно-гігієнічні заходи щодо запобігання забрудненню повітря робочої зони при транспортуванні та перевантаженні сировини та матеріалів дотримуються

 

 

 

 

пункт 8 СП 1042-73

5.7

Роботи з транспортування та перевантаження небезпеку фізичного перенавантаження працівників виключають

 

 

 

 

пункт 8 СП 1042-73

5.8

Складські приміщення підйомно-транспортними засобами, що механізують процес перевантаження, забезпечені

 

 

 

 

пункт 13 СП 1042-73

5.9

Санітарно-гігієнічні заходи щодо обмеження шкідливого впливу виробничого шуму на працівників здійснено

 

 

 

 

розділ VII СН 1042-73, пункт 55 глави 3 Інструкції N 658-66

5.10

Санітарно-гігієнічні заходи щодо обмеження шкідливого впливу виробничої вібрації на працівників здійснено

 

 

 

 

глави 6, 7, 8 ДСН 3.3.6.039-99, розділ VII СН 1042-73, пункт 53 глави 3 Інструкції N 658-66

5.11

Раціональні режими праці працівників вібронебезпечних професій дотримуються

 

 

 

 

глава 7 (таблиця 10 у главі) ДСН 3.3.6.039-99

5.12

Санітарно-гігієнічні заходи щодо обмеження негативного впливу електромагнітних полів на працівників здійснено

 

 

 

 

глави 6, 7, 8 ДСанПін N 3.3.6.96-2002

5.13

Піскоструйні роботи із застосуванням сухого піску не використовуються

 

 

 

 

пункт 28 розділу III Інструкції N 658-66

5.14

Санітарно-гігієнічні заходи щодо захисту здоров'я працівників від виробничих процесів, пов'язаних із застосуванням шкідливих токсичних речовин, здійснено

 

 

 

 

пункти 40, 42 розділу III Інструкції N 658-66

6

Вимоги щодо проведення лікувально-профілактичних заходів

6.1

Працівниками, зайнятими на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та особами віком до 21 року під час прийняття на роботу обов'язковий попередній медичний огляд пройдено

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ 4004-XII, стаття 17 ЗУ N 2694-XII, пункти 1.3, 1.4 розділу I Порядку N 246

6.2

Працівниками, зайнятими на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та особами віком до 21 року періодичний медичний огляд своєчасно та в повному обсязі пройдено

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ 4004-XII, стаття 17 ЗУ N 2694-XII, пункти 1.3, 1.5 розділу I Порядку N 246

6.3

Поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, складено та узгоджено з територіальним органом Держсанепідслужби України

 

 

 

 

пункт 2.3 розділу II Порядку N 246

6.4

Своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження забезпечено

 

 

 

 

пункт 3.4 розділу III Порядку N 246

6.5

Працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, від роботи відсторонено

 

 

 

 

пункт 3.6 розділу III Порядку N 246

6.6

Працівників, яким за медичним висновком відповідна робота протипоказана за станом здоров'я, до роботи не допущено

 

 

 

 

пункт 3.6 розділу III Порядку N 246

6.7

Оздоровчі заходи заключного акта в повному обсязі виконано

 

 

 

 

пункт 3.7 розділу III Порядку N 246

6.8

Реєстрація випадків професійних захворювань (отруєнь) проводиться

 

 

 

 

пункт 92 Порядку розслідування N 1232

6.9

Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань виконуються

 

 

 

 

пункти 89, 90 Порядку розслідування N 1232

7

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬ, ТРАНСПОРТУЮТЬ ТА ЗАСТОСОВУЮТЬ ПЕСТИЦИДИ ТА АГРОХІМІКАТИ

7.1

Виробництво, транспортування, зберігання та застосування пестицидів здійснюються відповідно до гігієнічних нормативів і регламентів

 

 

 

 

стаття 163 ЗУ N 86/95-ВР

7.2

До роботи з пестицидами допущено осіб, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами

 

 

 

 

пункт 1.14 глави 1 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.3

Осіб, які не досягли 18-річного віку, вагітних і жінок, що годують груддю, до роботи з пестицидами не допущено

 

 

 

 

пункт 1.15 глави 1 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.4

Особи, що контактують із пестицидами (транспортування, зберігання, фасування, навантаження, розвантаження, приготування робочих розчинів, заправка апаратури, протруювання і сівба посівного матеріалу, його фасування, транспортування і зберігання, навантаження і розвантаження, а також фумігація, обприскування, обпилювання, внесення в ґрунт, дезінсекція, дератизація тощо), використовують справні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до ступеня небезпечності пестициду, дотримуються рекомендованих заходів безпеки при виконанні дій з препаратами та вимог інструкцій щодо їх безпечного застосування

 

 

 

 

пункт 3.1 глави 3 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.5

Зберігання пестицидів здійснюється на складі за наявності погодження територіального органу Держсанепідслужби України; санітарний паспорт отримано

 

 

 

 

підпункт 5.1.21 пункту 5.1 глави 5 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.6

Усі роботи з пестицидами проводяться в ранні ранкові (до 10) і вечірні (18 - 22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках (як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього середовища нижче +10° C)

 

 

 

 

підпункт 6.1.5 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.7

Сповіщення населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця проведення кожної хімічної обробки, строки і методи застосування пестицидів здійснюється завчасно (не менше ніж за дві доби)

 

 

 

 

підпункт 6.1.7 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.8

Допуск сторонніх осіб до місць застосування пестицидів заборонено

 

 

 

 

підпункт 6.1.8 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.9

Пестициди та отруєні принади без охорони в місцях застосування, на польових станах, в індивідуальних господарствах та інших місцях не залишаються

 

 

 

 

підпункт 6.1.9 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.10

Приготування розчинів пестицидів і заправка апаратури для їх застосування здійснюються на стаціонарних розчинних вузлах або пунктах із використанням засобів механізації виробничих процесів

 

 

 

 

підпункт 6.1.11 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

7.11

Забруднені пестицидами поверхні та ґрунт після проведення вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, перезатарювання і застосування препаратів у складських приміщеннях, торговельній мережі, медичних та інших закладах, а також після приготування робочих розчинів і принад, заправки апаратури та протруювання насіння знешкоджуються.
Забруднені пестицидами машини і апаратура (протруювачі, обприскувачі, сівалки, автонавантажувач, транспортні засоби), тара з-під пестицидів і протруєного насіння, невикористані робочі розчини, непридатні препарати, промивні стічні води, що містять пестициди, і засоби індивідуального захисту знешкоджуються

 

 

 

 

підпункти 6.1.16 - 6.1.18 пункту 6.1 глави 6 ДСП 8.8.1.2.001-98

8

Лабораторний контроль

8.1

Лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу організовано та проводяться

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 2694-XII, пункт 3.1 розділу III Наказу МОЗ N 246

8.2

Концентрації шкідливих речовин та пилу в повітрі робочої зони нормативних значень не перевищують

 

 

 

 

СН N 4617-88

8.3

Параметри виробничого шуму на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.1 - 5.5 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

8.4

Параметри виробничого інфразвуку на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункт 3.2 глави 3, пункт 5.8 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

8.5

Параметри виробничого ультразвуку на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.6, 5.7 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

8.6

Параметри виробничої загальної вібрації на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункт 5.5 глави 5 ДСН 3.3.6.039-99

8.7

Параметри виробничої локальної вібрації на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.1 - 5.4 глави 5 ДСН 3.3.6.039-99

8.8

Умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень відповідають гігієнічним вимогам

 

 

 

 

пункти 1.1, 1.2 глави 1 ДСН 3.3.6.042-99

8.9

Параметри електромагнітних полів на робочих місцях відповідають гігієнічним вимогам

 

 

 

 

глави 3, 4, 5 ДСанПіН 3.3.6.96-2002

Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший - залишається в органах Держсанепідслужби України

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держсанепідслужби України:

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано :

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки

____________
1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт.

6 "позначення НА" - умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі "Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки".

Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

N
з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 2694-XII

Про охорону праці

Закон України

14 жовтня 1992 року N 2694-XII

1.2

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

1.3

ЗУ N 4004-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України

24 лютого 1994 року N 4004-XII

1.4

ЗУ N 86/95-ВР

Про пестициди і агрохімікати

Закон України

02 березня 1995 року N 86/95-ВР

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Положення про гігієнічну регламентацію N 420

Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів

Постанова Кабінету Міністрів України

13 червня 1995 року N 420

2.2

Порядок розслідування N 1232

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постанова Кабінету Міністрів України

30 листопада 2011 року N 1232

3

Накази МОЗ України

3.1

Наказ МОЗ N 256

Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Наказ МОЗ України

29 грудня 1993 року N 256, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за N 51/260

3.2

Наказ МОЗ N 46

Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Наказ МОЗ України

31 березня 1994 року N 46, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за N 176/385

3.3

Наказ МОЗ N 241

Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками

Наказ МОЗ України

10 грудня 1993 року N 241, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за N 194

3.4

Наказ МОЗ N 59

Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Наказ МОЗ України

22 березня 1996 року N 59, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за N 183/1208

3.5

Порядок N 246

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ України

21 травня 2007 року N 246, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113

4

Санітарні норми та правила

4.1

СП N 1042-73

"Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию"

Головний державний санітарний лікар СРСР

04 квітня 1973 року N 1042

4.2

Інструкція N 658-66

"Инстукция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий"

Головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я СРСР

31 грудня 1966 року N 658-66

4.3

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, ДСН 3.3.6.037-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 37

4.4

ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, ДСН 3.3.6.042-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 42

4.5

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, ДСН 3.3.6.039-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 39

4.6

ДСП 8.8.1.2.001-98

Державні санітарні правила "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", ДСанПіН 8.8.1.2.001-98

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

03 серпня 1998 року N 1

4.7

ДСанПіН 3.3.6.96-2002

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

Наказ МОЗ України

18 грудня 2002 року N 476, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за N 203/7524

4.8

ДСП 173-96

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Наказ МОЗ України

19 червня 1996 року N 173, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за N 379/1404

4.9

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення", ДСанПіН 2.2.7.029-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 липня 1999 року N 29

4.10

ДСП 3.3.1.095-2002

Державні санітарні правила та норми "Підприємства вугільної промисловості"

Наказ МОЗ України

13 грудня 2002 року N 468, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 червня 2003 року за N 498/7819

4.11

СН 245-71

"Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий"

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства

05 листопада 1971 року N 245

4.12

СН 4617-88

"Общесоюзные санитарно-гигиеническое и санитарно-противоэпидемические правила и нормы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Головний державний санітарний лікар СРСР

26 травня 1988 року 4617-88

Опрос