Идет загрузка документа (442 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований санитарного законодательства в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения населения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.05.2013

АКТ ПЕРЕВІРКИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ

_____________________________________________________________________________________,
                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* , _____________________________________________________________
                                                                                         (місцезнаходження / місце проживання, телефон)
_____________________________________________________________________________________.

Перевірено: ___________________________________________________________________________
                           (найменування об'єктів юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,
                            їх місцезнаходження / місце проживання, телефони)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N від  
Направлення на перевірку N від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи територіального органу Держсанепідслужби України:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посади, прізвища, імена та по батькові)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період
 з  по  

  була у період
 з  по  

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

N з/п

Питання з дотримання вимог санітарного законодавства, що підлягають перевірці

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ

1.1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб, щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 877-V, стаття 7 ЗУ 4004-XII

1.2

Плани заходів, що забезпечують роботу господарсько-питного водопроводу у разі аварійного забруднення водного об'єкта, наявні та погоджені з територіальним органом Держсанепідслужби України

 

 

 

 

пункт 6.7 глави 6 СанПіН N 4630-88

1.3

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби, обладнання, устаткування тощо наявні

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ 4004-XII

1.4

Про усі аварії та відключення на мережах систем водопостачання та каналізування повідомляються територіальні органи Держсанепідслужби України

 

 

 

 

підпункт 2.1.12 пункту 2.1 глави 2 Правил наказу N 30

1.5

Під час введення в експлуатацію новозбудованих водопроводів, після їх реконструкції, капітального ремонту, переобладнання та у разі зміни технології водопідготовки повний контроль безпечності та якості питної води проводиться

 

 

 

 

пункт 4.4 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

2

ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

ДЖЕРЕЛА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ

2.1

Проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони джерела водопостачання розроблено

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3 Правового режиму постанови КМ N 2024, пункт 1.9 глави 1 Положення N 2640-82

2.2

Проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони джерела водопостачання з територіальним органом Держсанепідслужби України погоджено

 

 

 

 

пункт 3 Правового режиму постанови КМ N 2024, пункт 1.11 глави 1 Положення N 2640-82

2.3

Зона санітарної охорони водного об'єкта організована

 

 

 

 

стаття 35 ЗУ N 2918-III, глава 4 Правового режиму постанови КМ N 2024, пункт 1.4 глави 1 Положення N 2640-82

у тому числі у складі:

2.3.1

першого поясу

 

 

 

 

- " -

2.3.2

другого поясу

 

 

 

 

- " -

2.3.3

третього поясу

 

 

 

 

- " -

2.4

Водоохоронний режим у зоні санітарної охорони дотримується:

 

 

 

 

стаття 36 ЗУ N 2918-III, глава 6 Правового режиму постанови КМ N 2024, глава 6 Положення N 2640-82

2.4.1

у першому поясі

 

 

 

 

- " -

2.4.2

у другому поясі

 

 

 

 

- " -

2.4.3

у третьому поясі

 

 

 

 

- " -

2.5

Робоча програма (графіки) виробничого контролю якості води джерела у складі технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води розроблена

 

 

 

 

пункт 4.2 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.6

Робоча програма (графіки) виробничого контролю якості води джерела відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води з територіальним органом Держсанепіднагляду погоджена

 

 

 

 

пункт 3.10 розділу III, пункт 4.2.2 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.7

Виробничий контроль якості та безпеки води в місцях водозаборів відповідно до погодженої робочої програми (графіків) проводиться

 

 

 

 

пункт 3.10 розділу III, пункти 4.3 - 4.6, 4.10 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.7.1

власною лабораторією

 

 

 

 

- " -

2.7.2

за договором

 

 

 

 

- " -

2.8

Графіки дослідження води в місцях водозаборів дотримуються:

 

пункт 3.10 розділу III, пункти 4.3 - 4.7, 4.10 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

за видом контролю

 

 

 

 

- " -

за переліком показників

 

 

 

 

- " -

за періодичністю

 

 

 

 

- " -

за місцями (точками) відбору

 

 

 

 

- " -

2.9

Результати виробничого контролю якості води у місцях водозаборів відповідають вимогам, у тому числі за:

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

показниками епідемічної безпеки

 

 

 

 

- " -

санітарно-хімічними показниками

 

 

 

 

- " -

радіаційними показниками

 

 

 

 

- " -

2.10

Паспорт радіаційної якості води отримано

 

 

 

 

підпункт 8.6.4 пункту 8.6 глави 8 НРБУ-97

2.11

Інформація про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання до територіального органу Держсанепіднагляду надається своєчасно

 

 

 

 

пункт 4.8 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

 

ДЖЕРЕЛА НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ
(бювети, шахтні колодязі, артезіанські колодязі та каптажі джерел)

2.12

Земельна ділянка під джерело водопостачання та розташування місця водозабору (водозабірних споруд) вимогам санітарного законодавства відповідає

 

 

 

 

пункт 3.32 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.13

Водоохоронний режим у 50 м зоні навколо джерела дотримується

 

 

 

 

пункт 3.33 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.14

Колодязі та каптажі джерел влаштовано з дотриманням вимог

 

 

 

 

пункт 3.35 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.15

Санітарний паспорт на джерело складено та підписано власником джерела та посадовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби

 

 

 

 

пункт 3.34 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.16

Термін дії санітарного паспорта на поточний рік продовжено

 

 

 

 

пункт 3.34 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.17

Періодичний контроль безпечності та якості питної води власниками бюветів, колодязів та каптажів джерел здійснюється

 

 

 

 

пункт 5.1 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.18

Щорічне планове обстеження споруд джерел, їх поточний ремонт, чищення та дезінфекція, а також знезараження питної води власником проводяться

 

 

 

 

пункт 5.4 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.19

Лабораторний контроль якості та безпеки води після виконання робіт з поточного ремонту, чищення та дезінфекції споруд джерел проводиться

 

 

 

 

пункт 5.4 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.20

Графіки дослідження води дотримуються:

 

пункти 5.2, 5.3 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

за видом контролю

 

 

 

 

- " -

за переліком показників

 

 

 

 

- " -

за періодичністю

 

 

 

 

- " -

за місцями (точками) відбору

 

 

 

 

- " -

2.21

Результати виробничого контролю якості води відповідають вимогам, у тому числі за:

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

показниками епідемічної безпеки

 

 

 

 

- " -

санітарно-хімічними показниками

 

 

 

 

- " -

радіаційними показниками

 

 

 

 

- " -

2.22

Санація шахтного колодязя та знезараження води проводяться

 

 

 

 

пункт 5.7 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

2.23

Тампонаж недіючого джерела водопостачання виконано

 

 

 

 

пункт 5.9 розділу V ДСанПіН 2.2.4-171-10

3

ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ ТА СПОРУДИ ІЗ ВОДОПІДГОТОВКИ

3.1

Проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони водозабірних споруд, споруд з водопідготовки та санітарно-захисної смуги навколо споруд з водопідготовки розроблено

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 5.1 глави 1 Положення N 2640-82

3.2

Зону суворого режиму санітарної охорони водозабірних споруд, споруд з водопідготовки та санітарно-захисну смугу навколо споруд з водопідготовки організовано

 

 

 

 

пункт 1.4 глави 1 Положення N 2640-82

3.3

Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок

 

 

 

 

пункт 3.10 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

3.4

Позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сполуки, матеріали, речовини тощо, які використовуються в процесі обробки води, отримані

 

 

 

 

пункт 3.11 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

3.5

Під час знезараження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів визначаються не рідше одного разу на годину

 

 

 

 

пункт 3.14 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

3.6

Виробничий контроль безпечності та якості води перед надходженням у водопровідну мережу здійснюється

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 4.9 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

3.7

Робоча програма (графіки) виробничого контролю води перед її надходженням у водопровідну мережу виконується:

 

пункти 4.2, 4.3, 4.11, 4.12 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

за видом контролю

 

 

 

 

- " -

за переліком показників

 

 

 

 

- " -

за періодичністю

 

 

 

 

- " -

за місцями (точками) відбору

 

 

 

 

- " -

3.8

Результати виробничого контролю якості води перед її надходженням у водопровідну мережу відповідають вимогам, у тому числі за:

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

показниками епідемічної безпеки

 

 

 

 

- " -

санітарно-хімічними показниками

 

 

 

 

- " -

радіаційними показниками

 

 

 

 

- " -

3.9

Інформація про результати відомчого виробничого контролю безпечності та якості питної води перед надходженням її у водопровідну мережу до територіального органу Держсанепідслужби України надається

 

 

 

 

пункт 4.8 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

4

СТАН СПОРУД І МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ

4.1

Проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони, санітарно-захисної смуги навколо споруд та уздовж магістральних водогонів розроблений

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 5.1 глави 5 Положення N 2640-82

4.2

Зона санітарної охорони, санітарно-захисна смуга навколо споруд та уздовж магістральних водогонів організовані

 

 

 

 

пункт 5.3 глави 5 Положення N 2640-82

4.3

У разі проведення дохлорування питної води на спорудах водопровідних мереж у питній воді розподільної мережі вміст хлороформу та залишкового активного хлору після кожного дохлорування визначається

 

 

 

 

пункт 4.13 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

4.4

Виробничий контроль безпечності та якості води у розподільній мережі здійснюється

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 4.9 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

4.5

Робоча програма (графіки) відомчого виробничого контролю питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі виконується:

 

 

 

 

пункти 4.2, 4.3, 4.11 - 4.14 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

за видом контролю

 

 

 

 

- " -

за переліком показників

 

 

 

 

- " -

за періодичністю

 

 

 

 

- " -

за місцями (точками) відбору

 

 

 

 

- " -

4.6

Результати виробничого контролю якості та безпечності питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі відповідають вимогам, у тому числі за:

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ 4004-XII, пункт 3.2 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

показниками епідемічної безпеки

 

 

 

 

- " -

санітарно-хімічними показниками

 

 

 

 

- " -

радіаційними показниками

 

 

 

 

- " -

4.7

Інформація про результати відомчого виробничого контролю безпечності та якості питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі до територіального органу Держсанепідслужби своєчасно надається

 

 

 

 

пункт 4.8 розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10

5

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДОМЧОГО ВИРОБНИЧОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДИ

5.1

Територія розташування відомчої лабораторії утримується задовільно

 

 

 

 

глава 6 ДСП 9.9.5-080-02

5.2

За розташуванням, набором приміщень, плануванням, їх площею, інженерним обладнанням (водопостачання, каналізування, опалення, вентиляція та кондиціювання, освітлення тощо) відомча лабораторія вимогам відповідає

 

 

 

 

глава 7 ДСП 9.9.5-080-02

5.3

За оснащенням необхідним лабораторним обладнанням, устаткуванням, апаратурою, меблями лабораторія вимогам відповідає

 

 

 

 

глава 8 ДСП 9.9.5-080-02

5.4

Дозвіл на роботу з біологічно патогенними агентами IV групи патогенності наявний

 

 

 

 

стаття 25 ЗУ 4004-XII, підпункти 4.1.16 - 4.1.18 пункту 4.1 глави 4 ДСП 9.9.5-080-02

5.5

Лабораторія необхідну документацію має

 

 

 

 

глава 5 ДСП 9.9.5-080-02

5.6

Режим роботи лабораторії та вимоги безпеки дотримуються

 

 

 

 

глава 11 ДСП 9.9.5-080-02

5.7

Правила безпеки при проведенні різних видів досліджень дотримуються

 

 

 

 

глава 13 ДСП 9.9.5-080-02

5.8

Правила охорони праці дотримуються

 

 

 

 

глави 9, 10, 12, 14, 15, 16 ДСП 9.9.5-080-02

6

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1

На кожне місце (об'єкт) зберігання відходів спеціальний паспорт складений

 

 

 

 

підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

6.2

Способи тимчасового зберігання відходів і розміри санітарно-захисних зон від місця їх зберігання відповідають вимогам

 

 

 

 

підпункти 2.1.3, 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

6.3

Лабораторний контроль за станом навколишнього середовища в районі розміщення майданчиків (місць) зберігання відходів здійснюється

 

 

 

 

підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

6.4

Інструкції стосовно видалення і способу знешкодження токсичних промислових відходів (у разі їх утворення) розроблені та узгоджені з територіальним органом Держсанепідслужби

 

 

 

 

підпункт 2.1.7 пункту 2.1 глави 2 ДСанПіН 2.2.7-029-99

7

УМОВИ ПРАЦІ

7.1

Медичний огляд працівників, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, відповідно до вимог законодавства проведено

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ N 4004-XII, Наказ МОЗ N 280

7.2

Медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці певних категорій робітників, відповідно до вимог законодавства проведено

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ N 4004-XII, Наказ МОЗ N 246

7.3

Концентрації шкідливих речовин та пилу в повітрі робочої зони нормативних значень не перевищують

 

 

 

 

СН N 4617-88

7.4

Параметри виробничого шуму на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.1 - 5.5 розділу V ДСН 3.3.6.037-99

7.5

Параметри виробничого інфразвуку на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункт 3.2 глави 3, пункти 5.6, 5.7, 5.8 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

7.6

Параметри виробничого ультразвуку на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.6, 5.7 глави 5 ДСН 3.3.6.037-99

7.7

Параметри виробничої загальної вібрації на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункт 5.5 глави 5 ДСН 3.3.6.039-99

7.8

Параметри виробничої локальної вібрації на робочих місцях гігієнічних нормативів не перевищують

 

 

 

 

пункти 5.1 - 5.4 глави 5 ДСН 3.3.6.039-99

7.9

Умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень відповідають гігієнічним вимогам

 

 

 

 

підпункт 1.1.2 пункту 1.1, підпункт 1.2.2 пункту 1.2 глави 1 ДСН 3.3.6.042-99

7.10

Реєстрація випадків професійних захворювань (отруєнь) проводиться

 

 

 

 

пункт 92 Порядку постанови КМ N 1232

Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший залишається в органах Держсанепідслужби України

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держсанепідслужби України:

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано :

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки

____________
1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт.

6 "позначення НА" - умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі "Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки".

Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

N
з/п

Позначення НА5

Назва НА5

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 4004-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України

24 лютого 1994 року N 4004-XII

1.2

ЗУ N 2918-III

Про питну воду та питне водопостачання

Закон України

10 січня 2002 року N 2918-III

1.3

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Правовий режим постанови КМ N 2024

Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів

Постанова Кабінету Міністрів України

18 грудня 1998 року N 2024

2.2

Порядок постанови КМ N 1232

Порядок проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постанова Кабінету Міністрів України

30 листопада 2011 року N 1232

3

Державні санітарні норми та правила, накази Міністерства охорони здоров'я України, Держкомжитлокомунгоспу

3.1

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, ДСН 3.3.6.037-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 37

3.2

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, ДСН 3.3.6.039-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 39

3.3

ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, ДСН 3.3.6.042-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1999 року N 42

3.4

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення", ДСанПіН 2.2.7-029-99

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 липня 1999 року N 29

3.5

ДСП 9.9.5-080-02

Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи "Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю", ДСП 9.9.5.080-02

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

28 січня 2002 року N 1

3.6

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Наказ МОЗ України

12 травня 2010 року N 400, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747

3.7

Положення N 2640-82

Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

Головний державний санітарний лікар СРСР

18 грудня 1982 року N 2640-82

3.8

НРБУ-97

Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи (ДГН 6.6.1-6.5.001-98)

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

01 грудня 1997 року N 62

3.9

Наказ МОЗ N 246

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ України

21 травня 2007 року N 246, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113

3.10

Наказ МОЗ N 280

Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

Наказ МОЗ України

23 липня 2002 року N 280, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927

3.11

СанПиН N 4630-88

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения, СанПиН 4630-88

Головний державний санітарний лікар СРСР

04 липня 1988 року N 4630-88

3.12

Правила наказу N 30

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

Наказ Держкомжитлокомунгоспу України

05 липня 1995 року N 30, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за N 231/767

3.13

СН 4617-88

Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Головний державний санітарний лікар СРСР

26 травня 1988 року N 4617-88

Опрос