Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка относительно внесения в Перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих установку и техническое обслуживание контрольных устройств (тахографов) в автомобильных транспортных средствах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.05.2013

Заявка
щодо внесення до Переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах

 

Керівнику Контрольного органу _______________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові
              (найменування, посада керівника) суб'єкта
                                  господарювання)

Прошу внести до Переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах,
_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання)
і провести перевірку виробничої бази на відповідність вимогам Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), та Порядку ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 квітня 2013 року N 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2013 року за N 759/23291.

1. Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання: ___________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце розташування виробничої бази: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________, факс: ___________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________

2. Види робіт та типи тахографів

Тип тахографа

Види робіт

установлення, активація, адаптація

періодичні перевірки, технічне обслуговування

ремонт

повірка

Аналоговий

*

*

*

*

Цифровий

*

*

*

*

____________
* Зазначають марку, модель та номер затвердження типу тахографа згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР).

3. Дані щодо персоналу

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Виконувана функція,
види робіт

Освіта

Практичний досвід роботи, стаж роботи

Реквізити документа про проходження спеціальної підготовки

 

 

 

 

 

 

4. Прізвище, ім'я, по батькові, телефон співробітника, відповідального за зв'язок з Компетентним органом: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Зобов'язуюсь виконувати вимоги Порядку ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 квітня 2013 року N 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2013 року за N 759/23291.

6. До цієї заявки додаються:

а) завірені в установленому законодавством порядку копії установчих документів заявника;

б) інформація про виробничу базу пункту сервісу тахографів;

в) завірені в установленому законодавством порядку копії:

документів, що підтверджують наявність відповідної підготовки щодо виконання видів робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів, а також документів, що підтверджують наявність трудових відносин між персоналом та заявником;

документів, які засвідчують атестацію повірників повірочних лабораторій відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (за наявності);

абзац виключено

документів щодо повноважень на проведення робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів від виробника тахографів та/або транспортних засобів (за наявності);

документів, які підтверджують право використовувати засоби вимірювальної техніки, випробувальне устаткування, виробничі приміщення та споруди (копія договору оренди або свідоцтва про право власності та інше);

документів, що підтверджують повірку або державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, які використовуються пунктами сервісу тахографів та на які поширюється державний метрологічний нагляд.

Заявник

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.07.2014 р. N 341)

Опрос