Идет загрузка документа (273 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о несоответствии количества бюллетеней для голосования на всеукраинском референдуме, обнаруженных при открытии переносной избирательной урны, количеству соответствующих бюллетеней, указанному в контрольном листее в этой урне

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.05.2013

АКТ
про невідповідність кількості бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, виявлених при відкритті переносної виборчої скриньки, кількості відповідних бюлетенів, зазначеній у контрольному листі у цій скриньці

"___" ____________ 20__ року
               (дата складення)

______________________
(місце складення)

Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму дільниці N ___ територіального округу N ___ при відкритті переносної виборчої скриньки N ___ виявила в ній бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі з питання "__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (формулювання питання, винесеного на всеукраїнський референдум)
_________
_____________________________________________________________________________"
в кількості - __________________________________________________________________________,
                                                                                                                (цифрами та прописом)
на яких зазначено прізвища членів дільничної комісії _______________________________________
                                                                                             (прізвища, ініціали членів дільничної комісії,
_____________________________________________________________________________________,
      які проводили голосування за місцем проживання (перебування) учасників, чиї підписи стоять на бюлетенях)
після чого, перевіривши ці бюлетені на належність їх до відповідного округу, дільниці, наявність відбитка печатки дільничної комісії, зазначення прізвищ та проставлених підписів членів дільничної комісії, які проводили голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем проживання (перебування), встановила невідповідність між вищевказаною кількістю виявлених у цій виборчій скриньці бюлетенів на всеукраїнському референдумі з питання
"_____________________________________________________________________________________
                                                    (формулювання питання, винесеного на всеукраїнський референдум)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________"
і кількістю таких бюлетенів, зазначеною у контрольному листі у цій скриньці - _________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (цифрами та прописом)
яка становить ______________________________________________, про що відповідно до частини
                                                                          (цифрами та прописом)
восьмої статті 49, частин двадцять першої, двадцять другої статті 85 Закону України "Про всеукраїнський референдум" склала цей акт.

Голова
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму:

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

 

 

М. П.

 

 

Цей акт також виявили бажання підписати:

уповноважені особи ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в загальнодержавному окрузі, у територіальному окрузі, офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою:

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________

_______________________

міжнародні спостерігачі:

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

Примітки:

1. Цей акт складається щодо кількості бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі з кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум, стосовно кількості яких виявлено невідповідність, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Після підрахунку голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці примірники таких актів додаються відповідно до першого та другого примірників протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці, запаковуються в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 86 Закону України "Про всеукраїнський референдум", і транспортуються до окружної комісії з всеукраїнського референдуму в порядку, визначеному частинами першою, другою, четвертою - шостою статті 88 вказаного Закону.

2. Відповідно до частини двадцять другої статті 85 зазначеного Закону бюлетені з неналежними ознаками, виявлені у переносній виборчій скриньці, не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості учасників всеукраїнського референдуму, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів учасників всеукраїнського референдуму.

Якщо після відокремлення бюлетенів із неналежними ознаками, виявлених у цій виборчій скриньці, від бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, що підлягають врахуванню, невідповідність, про яку складено цей акт, усунуто, усі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості учасників всеукраїнського референдуму, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів учасників референдуму на дільниці.

Якщо бюлетенів із неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від бюлетенів для голосування, що підлягають врахуванню, не усуває зазначену невідповідність, усі бюлетені для голосування з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості учасників референдуму, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів учасників референдуму.

Опрос