Идет загрузка документа (265 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о несоответствии количества бюллетеней для голосования на всеукраинском референдуме, полученных участковой комиссией по всеукраинскому референдуму, сумме количества неиспользованных бюллетеней и количества участников всеукраинского референдума, получивших бюллетени

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.05.2013
Утратил силу

АКТ
про невідповідність кількості бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму, сумі кількості невикористаних бюлетенів і кількості учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені

"___" ____________ 20__ року
              (дата складення)

_____________________
(місце складення)

Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму __________________________________________
                                                                                                                                         (звичайної/спеціальної дільниці N __
____________________________________________________________ під час здійснення перевірки
        територіального округу N __  / закордонної дільниці N __ закордонного округу)
щодо відповідності кількості бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі з питання "____________________________________________________________________________________
                                                          (формулювання питання, винесеного на всеукраїнський референдум)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________",
отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму, сумі кількості невикористаних бюлетенів і кількості учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені, встановила:

кількість бюлетенів, отриманих дільничною комісією, - ______________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                             (цифрами та прописом)

кількість невикористаних бюлетенів - ____________________________________________________;
                                                                                                                                                   (цифрами)

кількість учасників, які отримали бюлетені, - ______________________________________________;
                                                                                                                                                   (цифрами)

суму кількості невикористаних бюлетенів та кількості учасників, які отримали бюлетені, _____________________________________________________________________________________.
                                                                                              (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму виявила невідповідність кількості бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі з питання _________________________
                                                                                               (формулювання питання, винесеного на всеукраїнський референдум)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________",
отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму, сумі кількості невикористаних бюлетенів і кількості учасників всеукраїнського референдуму, які отримали бюлетені, яка становить _____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (цифрами та прописом)

про що відповідно до частини восьмої статті 49, частини тринадцятої статті 85 Закону України "Про всеукраїнський референдум" склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної комісії з всеукраїнського референдуму від "___" ____________ 20__ року N ____ причиною такого розходження є
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          (зазначається причина розходження)

Голова
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму:

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

 

 

М. П.

 

 

Цей акт також виявили бажання підписати:

уповноважені особи ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в загальнодержавному окрузі, у територіальному окрузі, офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою:

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________

_______________________

міжнародні спостерігачі:

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

Примітка. Цей акт складається щодо бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі з кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум, щодо яких виявлено невідповідність, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Після підрахунку голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці примірники таких актів додаються відповідно до першого та другого примірників протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці, запаковуються в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 86 Закону України "Про всеукраїнський референдум", і транспортуються до окружної комісії з всеукраїнського референдуму (Центральної виборчої комісії) в порядку, визначеному частинами першою, другою, четвертою - шостою статті 88 вказаного Закону.

Опрос