Идет загрузка документа (273 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

АКТ об обнаруженных признаках открытия сейфа (металлического шкафа) и (в случае выявления) о несоответствии количества бюллетеней, обнаруженных в этом сейфе (металлическому шкафу), количеству бюллетеней для голосования на всеукраинском референдуме, полученных участковой комиссией по всеукраинскому референдуму

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.05.2013

АКТ
про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості бюлетенів, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), кількості бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму

"___" ____________ 20__ року
              (дата складення)

________________________
(місце складення)

Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму __________________________________________
                                                                                                                                    (звичайної/спеціальної дільниці N __
__________________________________________________________ у зв'язку з виявленням на сейфі
     територіального округу N __  / закордонної дільниці N __ закордонного округу)
(металевій шафі) ______________________________________________________________________
                                        (зазначається про виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу),
_____________________________________________ перерахувала наявні в ньому (в ній) бюлетені*
                   або невідповідність підписів чи печатки на ній)
для голосування на всеукраїнському референдумі з питання "_________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (формулювання питання, винесеного на всеукраїнський референдум)
____________________________________________________________________________________"
та встановила їх кількість ______________________________________________________________.
                                                                                                                           (цифрами та прописом)

Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму __________________________________________
                                                                                                                                                (виявила або не виявила)
невідповідність (яка становить ________________________________________________________)**
                                                                                                                      (цифрами та прописом)
між зазначеною вище кількістю бюлетенів, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), та кількістю бюлетенів, отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму від
_____________________________________________________________________________________
       (окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу N ___, Центральної виборчої комісії***)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (цифрами та прописом)
про що відповідно до частини восьмої статті 49, абзацу другого частини четвертої статті 81 Закону України "Про всеукраїнський референдум" склала цей акт.

Голова
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної комісії з всеукраїнського референдуму

 
____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної комісії з всеукраїнського референдуму:

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

 

 

М. П.

 

 

____________
* Виявлена у сейфі (металевій шафі) та встановлена кількість бюлетенів вважається кількістю бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму.

** Слова у дужках зазначаються у разі, якщо кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) бюлетенів не відповідає кількості бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі, отриманих дільничною комісією з всеукраїнського референдуму.

*** У разі отримання бюлетенів дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць закордонного округу.

Цей акт також виявили бажання підписати:

уповноважені особи ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в загальнодержавному окрузі, у територіальному окрузі, офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою:

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________

_______________________

міжнародні спостерігачі:

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

____________

______________________

 

____________

______________________

 

 

М. П.

 

 

Примітка. Цей акт складається щодо бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі з кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Після підрахунку голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці примірники таких актів додаються відповідно до першого та другого примірників протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму про підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму на дільниці, запаковуються в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 86 Закону України "Про всеукраїнський референдум", і транспортуються до окружної комісії з всеукраїнського референдуму (Центральної виборчої комісії) в порядку, визначеному частинами першою, другою, четвертою - шостою статті 88 вказаного Закону.

Опрос