Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Реестровая карта объектов образования, обработки и утилизации отходов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.05.2013

РЕЄСТРОВА КАРТА
об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Реєстраційний номер N _____________ 

Дата реєстрації___________ 

 

Назва об'єкта 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Керівник об'єкта 

_____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

___________________________
(підпис) 

"___"_________________ року 

М. П.

Форма 1

РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ N ________

I. Загальні відомості

1. Назва ОУВ __________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ __________________

3. Підпорядкування _____________________________________________________

(міністерство, об'єднання, корпорація)

4. Код за СПОДУ ___________________

5. Форма власності _____________________________________________________

(за КФВ)

6. Код за КФВ ___________________

7. Код за КОАТУУ __________________

8. Адреса, контактний телефон ___________________________________________

______________________________________________________________________

9. Місцезнаходження виробництва ________________ П. Ш. ______________ С. Д.

                      (географічна прив'язка) 

10. Назва виду діяльності за КВЕД ________________________________________

______________________________________________________________________

11. Код за КВЕД ____________________

12. Дата заповнення РК _________________________________________________

13. Організація, що склала РК ____________________________________________

14. Особа, що склала РК _________________________________________________

(посада, прізвище, телефон) 

15. Показники утворення відходів за звітний рік

15.1. Загальний обсяг утворених відходів за класами небезпеки для здоров'я людей

Клас
небезпеки 

1-й клас
(м1

2-й клас
(м2

3-й клас
(м3

4-й клас
(м4

Обсяг
відходів 

 

 

 

 

15.2. Показник загального утворення відходів                    Пзув =

15.3. Показник питомого утворення відходів                      Ппув =

Керівник об'єкта 

_____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

___________________________
(підпис) 

"___"_________________ року 

М. П.

Форма 1

РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ N ________

II. Характеристика відходів

1. Назва відходів за КВ __________________________________________________

2. Код відходів за КВ _________________

3. Інша назва відходів ___________________________________________________

4. Назва виробництва за КВЕД ___________________________________________

______________________________________________________________________

5. Код виробництва за КВЕД _______________

6. Клас небезпеки для здоров'я людей

1 -, 2 -, 3 -, 4 -. 

7. Назва групи небезпечних відходів ______________________________________

8. Код групи небезпечних відходів ________________________________________

______________________________________________________________________

9. Наявність небезпечних властивостей

Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, 

Н11, Н12, Н13, Н14. 

10. Небезпечні складники відходів

Назва 

Код 

Уміст, % 

11. Тип відходів:

мінеральний, неорганічний, органічний, біологічний, змішаний. 

12. Агрегатний (фізичний) стан:

рідинний, твердий, шламо- або пастоподібний, сумішевий, 
нерозібране устаткування. 

13. Уміст мінеральних складників

Назва мінералу 

Уміст, % 

14. Теплотворна здатність (ккал/кг) ____________________

(для горючих)

15. Хімічний склад

Назва речовини (компонента) 

Хімічна
формула 

Масова
доля,

Концентрація, мг/л
або мг/кг 

  

Продовження розділу II реєстрової карти (форма 1) ОУВ N______

16. Кількісні показники поводження з відходами

Утворилося
за рік 

Перероблено або
утилізовано на
об'єкті 

Видалене на
об'єкті 

Передано іншим юридичним особам 

Для видалення 

Для подальшого
використання 

 

Керівник об'єкта 

_____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

___________________________
(підпис) 

"___"_________________ року 

М. П.

Форма 1

РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ N _______

III. Заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів

1. Витрати, спрямовані на:

1.1. Зменшення обсягів утворення відходів _________________________________

1.2. Зниження ступеня небезпеки відходів __________________________________

1.3. Збільшення обсягів утилізації чи оброблення ____________________________

2. Опис ужитих заходів __________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Ефект від заходів очікується у _____________ році

4. Кількісні показники утворення відходів за роками

  

1-й клас
небезпеки 

2-й клас
небезпеки 

3-й клас
небезпеки 

4-й клас
небезпеки 

Пзув 

Ппув 

Попередній рік  

  

  

  

  

  

  

Звітний рік  

  

  

  

  

  

  

Наступний рік (очікується)  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник об'єкта 

_____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

___________________________
(підпис) 

"___"_________________ року 

М. П.

Форма 2

РЕЄСТРОВА КАРТА ООУВ N______

I. Загальні відомості

1. Назва ООУВ _________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ ___________________

3. Підпорядкування _____________________________________________________

(міністерство, об'єднання, корпорація)

4. Код за СПОДУ ____________________

5. Форма власності ______________________________________________________

(за КФВ)

6. Код за КФВ _______________________

7. Код за КОАТУУ ___________________

8. Адреса, контактний телефон ___________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9. Місцезнаходження виробництва ________________ П. Ш. ______________ С. Д. 

                     (географічна прив'язка) 

10. Назва виду діяльності за КВЕД ________________________________________

11. Код за КВЕД _______________________

12. Дата заповнення РК _________________

13. Організація, що склала РК ____________________________________________

14. Особа, що склала РК _________________________________________________

(посада, прізвище, телефон) 

15. Кількісні показники діяльності ООУВ

15.1. Утилізовано та/або оброблено відходів інших власників

Клас
небезпеки 

1-й клас 

2-й клас 

3-й клас 

4-й клас 

Обсяг
відходів 

 

 

 

 

 

Продовження розділу 1 реєстрової карти (форма 2) ОУВ N______

15.2. Утворилося вторинних відходів

Клас
небезпеки 

1-й клас 

2-й клас 

3-й клас 

4-й клас 

Обсяг
відходів 

 

 

 

 

 

Керівник об'єкта 

_____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

___________________________
(підпис) 

"___"_________________ року 

М. П.

Форма 2

РЕЄСТРОВА КАРТА ООУВ N_______

II. Відомості про технологію (процес) утилізації чи оброблення відходів

1. Опис технології (процесу) утилізації чи оброблення _______________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Кількісні показники застосування технології (процесу)

2.1. Утилізовано чи оброблено відходів інших підприємств

Клас
небезпеки 

1-й клас 

2-й клас 

3-й клас 

4-й клас 

Обсяг
відходів 

 

 

 

 

2.2. Утворилося вторинних відходів

Клас
небезпеки 

1-й клас 

2-й клас 

3-й клас 

4-й клас 

Обсяг
відходів 

 

 

 

 

3. Відомості про відходи, що утилізуються чи обробляються

3.1. Код відходів за КВ ____________________

3.2. Назва відходів за КВ _________________________________________________

3.3. Інша назва відходів __________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Керівник об'єкта 

_____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

___________________________
(підпис) 

"___"_________________ року 

М. П.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 25.01.2016 р. N 25)

Опрос