Идет загрузка документа (555 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о невыявлении документов, причины отсутствия которых документально подтверждены [относительно работы архивных учреждений]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.05.2013

АКТ

_______________ N _____________
_______________________________
                         (місце складення)

ПРО НЕВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ,
ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ ЯКИХ
ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНО

 

Фонд N __________________________

Назва фонду ___________________________________________________________________

У результаті ______________________________________________________________ встановлено відсутність у фонді зазначених нижче документів. Причини їх відсутності документально підтверджуються, у зв'язку з чим вважаємо за необхідне зняти з обліку:

NN з/п

Опис N

Справа N

Заголовок документів (справи)

Крайні дати

Кількість аркушів

Причини відсутності (назва, номер і дата документа)

1

2

3

4

5

6

7

Разом _______________________________ справ, ________________________________ документів.
                                       (цифрами і словами)                                                           (цифрами і словами)

Зміст втрачених документів може бути частково відтворено такими документами:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Завідувач відділу

_______________
(підпис)

____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач архівосховища

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Старший зберігач фондів

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання Комісії з контролю за наявністю, станом та розшуком документів державного архіву

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання Центральної комісії Укрдержархіву з контролю за наявністю, станом і розшуком документів

___________ N ______

___________ N ______

Зміни до облікових документів внесено:

__________________________________
(найменування посади)

 

____________
(підпис)

 

_________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року

Формат А4 (210 х 297).

Опрос