Идет загрузка документа (555 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Лист проверки наличия и состояния документов [относительно работы архивных учреждений]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.05.2013

АРКУШ ПЕРЕВІРЯННЯ N __________
НАЯВНОСТІ ТА СТАНУ ДОКУМЕНТІВ

Фонд N ________ назва _________________________________________________________

 

Перевіряння проводили ____________
                                                                  (дата)

______________________________________________________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали, прізвище)

______________________________________________________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали, прізвище)

______________________________________________________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали, прізвище)

N описів

Кіль-
кість справ
(од. зб.)
опису за обліко-
вими доку-
ментами

N невияв-
лених справ

Літерні N

Пропущені номери

Шифри справ, непра-
вильно підкла-
дених до даного фонду

NN справ, вида-
них у тимча-
сове корис-
тування

Кіль-
кість справ (описа-
 них), що є в наяв-
ності

Тимча-
сові шифри неопраць-
ованих справ

NN справ (од. зб.), що потребують

N справ, доку-
менти яких мають неви-
правні пошкод-
ження

При-
мітки

внесені до опису, але не врахо-
вані у підсум-
ковому запису

не внесені до опису, але врахо-
вані у підсум-
ковому запису

врахо-
вані у підсум-
ковому запису

не врахо-
вані підсум-
ковому запису

дезін-
фекції

дезін-
секції

рес-
тав-
рації

оправ-
лення або під-
шивки

віднов-
лення згаса-
ючих або слабо-
контраст-
них текстів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: ____________________________________________________________________________________________________________справ.*
                                                                                                                                       (цифрами і словами)

Аркуш склали

______________________________________________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

______________________________________________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року

____________
* Надаються узагальнені дані по всіх описах фонду і графах аркуша перевіряння (NN 2 - 18).

Формат А3 (297 х 420).

Опрос