Идет загрузка документа (555 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в национальный архивный фонд

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.05.2013

АКТ

_______________ N _____________
_______________________________
                            (місце складення)

ПРО ВИЛУЧЕННЯ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ, НЕ ВНЕСЕНИХ ДО
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

 

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                   (назви і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх
_____________________________________________________________________________________
                                                                  зберігання або типової (примірної) номенклатури справ)
вилучені для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ___________________________________________________________________
                                                                                                                (назва фонду)

N з/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або крайні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом _______________________________________________________ справ за ___________ роки
                                                                      (цифрами і словами)

Посада особи, яка
проводила експертизу
цінності документів

 
 
____________
(підпис)

 
 
________________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК державного архіву
________________ N _____

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК архіву*
_______________ N ______

Описи справ постійного зберігання за ____________ роки схвалено, а з кадрових питань (особового складу) погоджено з ЕПК (ЕК) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування архіву)
(протокол __________ N __________)

Документи в кількості ____________________________________________________________ справ
                                                                                                                (цифрами і словами)
вагою ______________________ кг здано в ________________________________________________
                                                                                                                                     (найменування установи)
_________________________________________________ на переробку за приймально-здавальною накладною від ________________ N __________ або знищено шляхом спалення.

Посада особи, яка
здала (знищила)
документи

 
 
____________
(підпис)

 
 
________________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Формат А4 (210 х 297).

Опрос