Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предписание [относительно государственного надзора (контроля) в сфере эксплуатации и технического состояния сельскохозяйственной техники]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.05.2013

ПРИПИС

"___" ____________ 20__ року

N __________

Вручено _____________________________________________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи /
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання / прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця, місцезнаходження, телефон)

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)  ).

Мною (Комісією) у складі:
(необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб)
у присутності ________________________________________________________________________,
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)
у строк з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
проведено ____________________________________________________________________________
                                                                                         (тип перевірки: планова, позапланова)

перевірку дотримання вимог законодавства щодо експлуатації та технічного стану машин.

Акт перевірки суб'єкта господарювання від _____________ N ____.

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання проводилася з "___" _________ по "___" _________ 20 __ року.

На підставі статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", Закону України "Про дорожній рух", Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року N 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 34/20347, вимагаю усунути порушення:

N
з/п

Зміст виявленого порушення

Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, реквізити нормативно-правового акта

Строк усунення порушень

Відмітка про виконання, дата, підпис

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень з дотриманням строків усунення порушень.

Припис видано (надіслано поштою)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Припис отримано

 

 

"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Відмова в отриманні припису

 

 

"___" ____________ 20__ року

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Припис надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення від "___" ____________ 20__ року N ___.

Опрос