Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о регистрации выпуска акций [акционерных обществ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.05.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск ________ акцій ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_________________________________
(сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

_________________________________
(сума словами)

гривень,

у кількості

_________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N __/1/__

Дата реєстрації "___" __________ 20__ року

Дата видачі "___" __________ 20__ року

_________________
(посада)

_________
(підпис)

М. П.

_____________________________
(ініціали, прізвище
уповноваженої особи)

Опрос