Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приемки-передачи арендованного жилого помещения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.04.2013
Утратил силу

АКТ
приймання-передавання орендованого житлового приміщення
___ ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування органу Держспецзв'язку)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                              (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові керівника
___________________________________________ (далі - Орган Держспецзв'язку), з одної сторони,
господарського підрозділу)
та ___________________________________________________________________________________
                                                               (посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________ (далі - Користувач), з другої сторони,
особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку)
склали цей Акт про таке:

1. Орган Держспецзв'язку згідно з договором про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування від ___ ____________ 20__ року N ___ передав (прийняв), а Користувач прийняв (передав) житлове приміщення загальною площею ____________ кв. м, місцезнаходження:
_____________________________________________________________________________________,
та таке обладнання та інвентар:

N
з/п

Обладнання та інвентар

Кількість

Технічний стан

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приміщення, яке приймається (передається), перебуває в __________________ технічному стані та _____________________ для проживання.

3. Користувач (Орган Держспецзв'язку) претензій до Органу Держспецзв'язку (Користувача) не має.

4. Цей Акт складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування від ___ ____________ 20__ року N ___.

Орган Держспецзв'язку:

Користувач:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище керівника
господарського підрозділу)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Опрос