Идет загрузка документа (220 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отсутствии вложений в конверте и повреждения корреспонденции (конверта) [делопроизводство и архив арбитражного управляющего]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2013

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

Адресат

АКТ

____________ N ____________
           (дата)
__________________________
                   (місце складання)
про відсутність вкладень у конверті та
пошкодження кореспонденції (конверта)

Підстава: Правила організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджені наказом Міністерства юстиції України від ____________ N __________.

Складений ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище та ініціали арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________
                                                     (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора))

Присутні: _____________________________________________________________________________
                                                                        (посади, прізвища та ініціали (ініціал імені))
"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                                      (назва адресата, від якого надійшов пакет)
надійшов пакет, у якому при розкритті не виявлено таких вкладень:
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (назви і номери документів, яких не вистачає)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

 
____________
(підпис)

 
__________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

 

Примірний перелік
документів, що не підлягають реєстрації

1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

2. Рекламні повідомлення, плакати.

3. Вітальні листи і запрошення.

4. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

5. Форми, бланки статистичної звітності (незаповнені).

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів*

Дата надходження та реєстраційний індекс документа

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4

5

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних факсограм*

Дата надходження та реєстраційний індекс документа, що надійшов факсимільним зв'язком

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4

5

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень громадян*

Дата надходження та реєстраційний індекс документа

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце роботи, категорія (соціальний стан) заявника

Звідки одержано, дата, індекс, відмітка про взяття на контроль

Порушені питання

 

Термін виконання

Наслідки розгляду, дата направлення відповіді

1

2

3

4

5

6

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів*

Дата та реєстраційний індекс документа

Кореспондент

Короткий зміст

Примітка

1

2

3

4

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

Дата видання наказу

Реєстраційний індекс наказу

Короткий зміст

Виконавець

Примітка

1

2

3

4

5

 

ЖУРНАЛ
реєстрації наказів з кадрових питань тривалого зберігання

Дата видання наказу

Реєстраційний індекс наказу

Короткий зміст

Примітка

1

2

3

4

 

ЖУРНАЛ
реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового зберігання

Дата видання наказу

Реєстраційний індекс наказу

Короткий зміст

Примітка

1

2

3

4

 

ЖУРНАЛ
реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що пов'язані з його діяльністю*

Дата укладення договору (угоди)

Реєстраційний індекс договору (угоди)

Сторони договору (угоди)

Предмет договору (угоди)

Додатки

Примітка

1

2

3

4

5

6

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_________________ N ___________
                     (дата)

на ____ рік

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 
 

____________
(підпис)

 
 

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального управління
юстиції у _____________________________
_____________________________________

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕПК державного архіву

___________ N ___________
        (дата)

___________ N ___________
          (дата)

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у ____ році.

За строками зберігання

Усього

У тому числі

таких, що переходять

з позначкою "ЕК"

1

2

3

4

Тривалого (понад 10 років) зберігання

 

 

 

З кадрових питань тривалого (понад 10 років) зберігання

 

 

 

З кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання

 

 

 

Тимчасового (до 10 років включно) зберігання

 

 

 

Підсумкові відомості передано
в архів арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)

 

 

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

 
____________
(підпис)

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

Примірна номенклатура справ арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Індекс справи

Заголовок справи
(наряду)

Кількість справ (томів, частин)

Строки зберігання і статті за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01 - Адміністративно-господарська діяльність

01-01

Нормативно-правові акти щодо здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), методичні вказівки та рекомендації, інформаційні листи

 

До заміни новими,
ст. 1-б, 2-б, 3-б, 20-б

 

01-02

Накази Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі з питань діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), надіслані до відома

 

Доки не мине потреба,
ст. 16-а

 

01-03

Накази з кадрових питань тривалого (понад 10 років) зберігання

 

75 р.,
ст. 16-б

 

01-04

Накази з кадрових питань тимчасового (до 10 років включно) зберігання (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням)

 

5 р.,
ст. 16-б

 

01-05

Накази з адміністративно-господарських питань

 

5 р.,
ст. 16-в

 

01-06

Протоколи оперативних нарад арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) з особами, які перебувають з ним у трудових відносинах

 

5 р.,
ст. 13

 

01-07

Документи (довідки, акти, пояснювальні записки тощо) про результати перевірок діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

10 р.,
ст. 76-а

 

01-08

Документи (протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних перевірок фінансово-господарської діяльності, правильності стягнення податків тощо

 

5 р.,
ст. 341

 

01-09

Документи (довідки, аналізи) з узагальнення практики діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

До припинення діяльності,
ст. 44-а

 

01-10

Документи (форми, листи тощо) щодо надання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

5 р.,
ст. 68

 

01-11

Документи з грифом "Для службового користування"

 

ЕК

 

01-12

Статистична та оперативна звітність, а також інформація про діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

До припинення діяльності,
ст. 302-б

 

01-13

Документи (листи, правила професійної етики, примірник/копія статуту саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) тощо), що пов'язані з членством арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у саморегулівній організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

До припинення діяльності

 

01-14

Документи (договори, листи, свідоцтва тощо) про підвищення кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.,
ст. 618

 

01-15

Особові рахунки працівників (розрахунково-платіжні відомості)

 

75 р.,
ст. 317-а

 

01-16

Договори, угоди (страхування професійних ризиків арбітражного керуючого, господарські, операційні, оренди тощо)

 

3 р.1, 2, 3,
ст. 330, 1047

1 Після закінчення строку дії договору, угоди.
2 За умови завершення перевірки органами державної податкової служби з питань дотримання податкового законодавства. У разі виникнення спору, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення.
3 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5 р.

01-17

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо)

 

3 р.1, 2,
ст. 336

1 За умови завершення перевірки органами державної податкової служби з питань дотримання податкового законодавства. У разі виникнення спору, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення.
2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5 р.

01-18

Документи (огляди, відомості, доповідні записки тощо) про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів)

 

5 р.,
ст. 267

 

01-19

Документи (акти, квитанції тощо) про знищення печаток і штампів

 

3 р.,
ст. 119, 1026

 

01-20

Листування з державним органом з питань банкрутства та його територіальними органами з питань діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.,
ст. 22

 

01-21

Листування з юридичними та фізичними особами з питань діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.,
ст. 22, 23

 

01-22

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

 

5 р.,
ст. 82-б

 

01-23

Штатний розпис та зміни до нього

 

75 р.,
ст. 37-а

 

01-24

Посадові інструкції осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)

 

5 р.1,
ст. 43

1 Після заміни новими

01-25

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, копії особистих документів, характеристики, листки з обліку кадрів, трудові договори тощо) осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)

 

75 р.1,
ст. 493-в

1 Після звільнення

01-26

Документи (плани, відгуки, копії наказів, листи тощо) про стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.,
ст. 512

 

01-27

Акти приймання-передавання з усіма документами та додатками, складені при зміні особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву

 

3 р.1,
ст. 45-б

1 Після зміни особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

01-28

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого зберігання

 

75 р.,
ст. 121-б

 

01-29

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового зберігання

 

5 р.,
ст. 121-б

 

01-30

Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

 

5 р.,
ст. 121-в

 

01-31

Журнал реєстрації договорів (угод), однією із сторін яких є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що пов'язані з його діяльністю

 

3 р.1, 2,
ст. 352

1 Після закінчення строку дії останнього договору, угоди.
2 За умови завершення перевірки органами державної податкової служби з питань дотримання податкового законодавства. У разі виникнення спору, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення.
3 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5 р.

01-32

Журнал реєстрації вхідних документів

 

3 р.,
ст. 122

 

01-33

Журнал реєстрації вхідних факсограм

 

1 р.,
ст. 126

 

01-34

Журнал реєстрації вихідних документів

 

3 р.,
ст. 122

 

01-35

Журнал реєстрації звернень громадян

 

5 р.,
ст. 124

 

01-36

Журнал прийому громадян арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)

 

3 р.,
ст. 125

 

01-37

Журнал обліку печаток і штампів

 

3 р.,
ст. 1034

 

01-38

Журнали реєстрації листків непрацездатності

 

3 р.1,
ст. 739

1 Після закінчення журналу

01-39

Журнал реєстрації відряджень

 

5 р.,
ст. 532-б

 

02 - Справи боржників (банкрутів) у справах про банкрутство, щодо яких арбітражний керуючий виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора

02-01

Справа боржника (банкрута)

 

3 р.1

1 Після винесення ухвали господарського суду про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство

 03 - Архів

 

03-01

Справа фонду (історична довідка, акти перевіряння наявності та стану документів, акти приймання-передавання документів, акти про вилучення документів, постанови судово-слідчих органів, акти про нестачу й непоправні пошкодження документів)

 

До припинення діяльності,
ст. 130

1 У разі припинення діяльності передаються до архівної установи

03-02

Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань

 

3 р.1,
ст. 137-б

1 Після знищення справ

03-03

Журнал реєстрації видачі справ та документів поточного діловодства арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

1 р.1,
ст. 140

1 Після закінчення журналу та повернення документів

03-04

Журнал реєстрації видачі справ та документів з архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

1 р.1,
ст. 140

1 Після закінчення журналу та повернення документів до архіву

03-05

Номенклатура справ арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

5 р.1, 2,
ст. 112-а

1 Після заміни новими та за умови складення зведених описів справ.
2 Після заміни новими та за умови передання справ до архівного підрозділу організації

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

АКТ

___________ N ____________
         (дата)
__________________________
                 (місце складання)

про вилучення документів (справ)
_____________________________________
             (найменування державного органу,
_____________________________________
             що здійснює вилучення документів)

Підстава: ____________________________________________________________________________.

З якою метою вилучаються документи (справи) ___________________________________________.

Перелік справ (документів) фонду N _____________________________________________________.
                                                                                                                                       (назва фонду)

N
з/п

Опис N

Справа N
(за описом або номенклатурою справ)

Заголовок справи, тому (заголовки документів)

Крайні дати справи, тому (документів)

Кількість аркушів у справі, томі (документі)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Фізичний стан справ (документів), що вилучаються (упорядкований стан, неупорядкований стан).

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

_____________        __________________
         (підпис)                         (ініціали (ініціал імені),
                                                            прізвище)

Дата

М. П.

Найменування посади особи, що вилучає документи (справи)

_____________        __________________
         (підпис)                        (ініціали (ініціал імені),
                                                          прізвище)

Дата

М. П.

Видав справи (документи)

___________        ________________
      (підпис)                    (ініціали (ініціал імені),
                                                    прізвище)

Дата

Отримав справи (документи)

___________        ________________
     (підпис)                     (ініціали (ініціал імені),
                                                    прізвище)

Дата

 

ЖУРНАЛ
реєстрації видавання справ та документів поточного діловодства арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)*

N з/п

Дата видачі

Опис справ N

Справа N або назва документа

Кому видано

Підпис особи, яка отримала документ

Підпис особи, яка повернула документ, дата

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС документів справи N ___

N
з/п

Назва документа

Кількість аркушів

Номери аркушів

Примітка

1

2

3

4

5

Разом ___________________/___________________ документів.
                                               (цифрами і словами)

Кількість аркушів справи _________________/_______________.
                                                                                    (цифрами і словами)

Кількість аркушів внутрішнього опису ______________/_____________.
                                                                                                         (цифрами і словами)

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

 
____________
(підпис)

 
___________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

 

Засвідчувальний напис справи N _______

У справі підшито і пронумеровано _______________________________________________ аркушів,
                                                                                  (цифрами і словами)
у тому числі літерні аркуші _____________________________________________________________;
пропущені номери аркушів _____________________________________________________ + аркушів
внутрішнього опису ________________________________________________________________.

Особливості фізичного стану та формування справи

Номери аркушів

1

2

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)

 
____________
(підпис)

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

 

  

 

 

Фонд N __________

ОПИС N _________

справ тривалого (понад 10 років)
зберігання

за _________ рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

___________       ____________________
       (підпис)                         (ініціали (ініціал імені),
                                                        прізвище)

Дата

М. П.

N
з/п

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Дата справи (тому, частини)

Строк зберігання справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

У цей розділ опису внесено ______________________________________________ справ з N ______
                                                                                                          (цифрами і словами)
до N ____________, у тому числі літерні номери _________________________________; пропущені
номери ________________.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 

 
____________
(підпис)

 

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального
управління юстиції у ____________________
______________________________________
___________ N ___________
            (дата)

 

(додаток 23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

 

Фонд N __________

ОПИС N _________

справ з кадрових питань
за _________ рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

___________        ____________________
        (підпис)                   (ініціали (ініціал імені),
                                                         прізвище)

Дата

М. П.

N з/п

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Дата справи (тому, частини)

Строк зберігання справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

У цей розділ опису внесено ______________________________________________ справ з N ______
                                                                                                           (цифрами і словами)
до N __________, у тому числі літерні номери ___________________________________; пропущені
номери ________________.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 

 
____________
(підпис)

 

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального управління юстиції у _________________________________
_________________________________________
___________ N ___________
        (дата)

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕПК
державного архіву
 
___________ N ___________
          (дата)

(додаток 24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

____________________________________________________________________________________
(найменування архівної установи)
____________________________________________________________________________________
(назва фонду)

Фонд N ________________

ОПИС N _______________

____________________________________________________________________________________
(назва опису)

 

Крайні дати справ _____________________________

 

АКТ

___________ N ____________
         (дата)
__________________________
                  (місце складання)
про вилучення для знищення документів,
не внесених до Національного архівного фонду

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                             (назва і вихідні дані
_____________________________________________________________________________________
                                                            переліку документів із зазначенням строків їх зберігання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      або примірної номенклатури справ)

відібрано для знищення як такі, що не мають науково-культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N _________________
                                                                       (найменування фонду)

N
з/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ (документів)

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість аркушів у справі (документі)

Строк зберігання справи (тому, частини)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом ____________________________________________________________ справ за _______ роки.
                                                                             (цифрами і словами)

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву, яка проводила
експертизу цінності документів

 

____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального управління юстиції у __________________________
__________________________________
___________ N ___________
        (дата)

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕПК
державного архіву
 
___________ N ___________
          (дата)

Описи справ тривалого зберігання за ___________ роки схвалено, а з кадрових питань погоджено з
ЕПК _________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування державного архіву)
(протокол від ________________ N _________).

Документи в кількості ____________________________________________________________ справ
вагою _______________________ кілограмів здано в ________________________________________
                                                                                                                                             (найменування установи)
на переробку за приймально-здавальною накладною або іншим документом, що підтверджує факт здачі документів на переробку, від ____________ N ________.

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 
____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

(додаток 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі справ та документів з архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)*

N
з/п

Дата видачі

Опис справ N

Справа N або назва документа

 

Кому видано

Підпис особи, яка отримала документ

Підпис особи, яка повернула документ, дата

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

Головне територіальне управління юстиції
__________________________

АКТ

____________ N ____________
          (дата)
__________________________
                   (місце складання)
про вилучення справ (документів)
арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора)
для передачі на архівне зберігання

Підстава: _____________________________________________________________________________
Справи (документи) вилучаються на виконання вимог пункту _________ Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджених наказом Міністерства юстиції України від ____________ N ________, ___________________________.

Перелік справ (документів) фонду N ____________________
                                                                                             (назва фонду)

N
з/п

Опис N

Справа N
(за описом або номенклатурою справ)

Заголовок справи, тому (заголовки документів)

Крайні дати справи, тому (документів)

Кількість аркушів у справі, томі (документі)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Фізичний стан справ (документів), що вилучаються (упорядкований стан, неупорядкований стан).

Голова Комісії

____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Члени Комісії:

____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

 

____________
(підпис)

_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

(додаток 28 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

АКТ

___________ N ____________
          (дата)
 __________________________
                   (місце складання)
про нестачу документів поточного
діловодства та/або архівних справ (документів)

У результаті __________________________________________________________________________
                                                                                                                  (назва заходів)
установлено нестачу документів поточного діловодства та/або архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку чи відтворення втрачених документів позитивних наслідків не дали, у зв'язку з чим вважаємо за можливе зняти їх з обліку

Опис N

Справа N
(за описом або номенклатурою справ)

Заголовок справи (заголовки документів)

Крайні дати справи (документів)

Кількість аркушів у справі (документах)

Можливі причини відсутності справ (документів)

1

2

3

4

5

6

Разом ______________________________________________________________ справ (документів).
                                                                               (цифрами і словами)

Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений такими справами (документами): ________________________________________________________________________
                                                                                (номери справ, аркушів, їх заголовки)

Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)
або особа, відповідальна за організацію
його діловодства та архіву

 

 
____________
(підпис)

 

 
_________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

Дата

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК Головного територіального управління юстиції у _____________________________
_____________________________________
___________ N ___________
            (дата)

 

(додаток 29 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

____________     ___________________
       (підпис)                    (ініціали (ініціал імені),
                                                     прізвище)

Дата

М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник архівної установи (органу місцевого самоврядування або Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі)

____________     ___________________
          (підпис)                  (ініціали (ініціал імені),
                                                     прізвище)

Дата

М. П.

АКТ

____________ N ____________
           (дата)
__________________________
                (місце складання)
про приймання-передавання документів
до архівної установи (архіву Головного територіального
управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі)

Підстава: _____________________________________________________________________________
                                                             (зміст рішення, номер і повна назва фонду, що передається;
_____________________________________________________________________________________
                                      арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              та адреса його контори (офісу))
_________________________________________________________________________________ здав,
а ____________________________________________________________________________ прийняв
                                                                            (найменування та адреса архівної установи)
документи за __________ роки, а також довідковий апарат до них:

N
з/п

Номер і назва описів

Кількість примірників кожного опису

Кількість справ

Примітка

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ ________________________________________________________________.

Разом прийнято _____________________________________________________ фонд N __________.
                                                                                         (цифрами і словами)

Передавання здійснив:

____________     ______________________
           (підпис)                   (ініціали (ініціал імені),
                                                       прізвище)

Дата

Приймання здійснив:

____________     ______________________
        (підпис)                     (ініціали (ініціал імені),
                                                      прізвище)

Дата

(додаток 30 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. N 458/5)

 

ЖУРНАЛ
прийому громадян арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)*

N
з/п

Дата прийому

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце роботи, категорія (соціальний стан) заявника

Порушені питання

Термін виконання

Наслідки розгляду, дата направлення відповіді

1

2

3

4

5

6

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації відряджень*

N
з/п

Прізвище, ініціали

Місце відрядження

Підстава відрядження

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття
з відрядження

1

2

3

4

5

6

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації листків непрацездатності*

N
з/п

Номер листка непрацездатності

Кому видано (прізвище, ім'я та по батькові)

Звільнений від роботи

Усього календарних днів, звільнених від роботи

Дата виходу на роботу

з якого числа

по яке число

1

2

3

4

5

6

7

____________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

____________

Опрос