Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма для представления запроса на получение публичной информации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2013

ФОРМА
для подання запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник
інформації

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Запитувач

_________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування юридичної
_________________________________________________________________________
особи, прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача - для юридичних
_________________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_________________________________________________________________________
поштова та/або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати в установлений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

_______________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_______________________________________________________________
(електронна адреса)

факсом

_______________________________________________________________
(номер факсу)

телефоном

_______________________________________________________________
(номер телефону)

________
(дата)

 

___________
(підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, розміщена на веб-сайті за адресою: www.saee.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12 (на конверті слід указувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: public@saee.gov.ua;

факсом: (044) 590-59-61, 590-59-75;

телефоном: (044) 590-59-60, 590-59-74.

3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня одержання запиту.

4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. Інформація на запит надається безоплатно.

6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

7. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 6 цих приміток;

не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Опрос