Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение по результатам проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013

ВИСНОВОК
за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів

від ___ ____________ 20__ року N ___

Підготовлений: _______________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування органу, який провів експертизу)

Виданий: _____________________________________________________________________________
                                                      (повне найменування замовника, його місцезнаходження та код за ЄДРПОУ)

Об'єкт експертизи: _____________________________________________________________________
                                                         (назва інвестиційного проекту, поданого для проведення державної експертизи)

Розроблений: _________________________________________________________________________
                                                  (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                     місце проживання) особи, яка є розробником інвестиційного проекту)

Перелік документів, які були надані органу, що проводить державну експертизу інвестиційного
проекту: _____________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування документів та їх реквізити)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Потреба в інвестиціях __________________________________________________________________
                                                                                                                        (тис. гривень)
_____________________________________________________________________________________
                                                   (зазначається загальний обсяг інвестицій, необхідний для реалізації
_____________________________________________________________________________________
                                                    інвестиційного проекту, у тому числі обсяг державної підтримки)

1. Результати оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту: _______________________
_____________________________________________________________________________________
                                (дата та номер експертного висновку за результатами проведеної Міністерством економічного
_____________________________________________________________________________________
                                    розвитку і торгівлі України оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        позитивний/негативний)

Показники економічної ефективності інвестиційного проекту:

чиста приведена вартість

________________ (тис. гривень);

внутрішня норма дохідності

________________ (відсотків);

дисконтований період окупності

________________ (років);

індекс прибутковості

________________.

2. Актуальність інвестиційного проекту: ___________________________________________________
                                                                                                                   (зазначається, чи є інвестиційний проект
_____________________________________________________________________________________
                                         актуальним/неактуальним, та надається відповідне обґрунтування. У разі визначення
_____________________________________________________________________________________
                                    інвестиційного проекту неактуальним він не може бути рекомендований до реалізації)

3. Соціальна спрямованість інвестиційного проекту: ________________________________________
                                                                                                                                                (надається висновок щодо
_____________________________________________________________________________________
                                          соціальної спрямованості інвестиційного проекту із зазначенням позитивних
_____________________________________________________________________________________
                                     соціальних ефектів, які передбачається досягти в результаті його реалізації)

4. Ефективність використання бюджетних коштів: __________________________________________
                                                                                                                                                 (наводяться показники
_____________________________________________________________________________________
                         бюджетної ефективності інвестиційного проекту, розраховані для державного бюджету в цілому
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            або бюджетів різних рівнів)

5. Достовірність техніко-економічних розрахунків: __________________________________________
                                                                                                                                            (надається висновок щодо
_____________________________________________________________________________________
                           достовірності техніко-економічних розрахунків. У разі виявлення їх недостовірності надаються
_____________________________________________________________________________________
                                           чітко сформульовані зауваження та пропозиції щодо можливості їх усунення)

6. Обґрунтованість обсягу і форми надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту: _____________________________________________________________________________
                                                                     (надається висновок щодо достатності обґрунтування
_____________________________________________________________________________________
                           обсягу та форми надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту. У разі
_____________________________________________________________________________________
                                        необґрунтованості або недостатньої обґрунтованості надаються чітко
_____________________________________________________________________________________
                                                            сформульовані зауваження та пропозиції щодо їх усунення)

7. Наявність належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації інвестиційного проекту: ________________________________________________________________
                                                                                                       (надається висновок щодо достатності
_____________________________________________________________________________________
                                                       кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації
_____________________________________________________________________________________
                                         інвестиційного проекту. У разі виявлення недостатності кадрового та/або
_____________________________________________________________________________________
                                           матеріально-технічного забезпечення надається відповідне обґрунтування)

8. Визначення узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів: ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (надається висновок щодо узгодженості екологічних, економічних і соціальних
_____________________________________________________________________________________
                                           інтересів. У разі виявлення неузгодженостей між ними викладається їх суть)

9. Відповідність інвестиційного проекту вимогам законодавства: _____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (зазначається, чи відповідає інвестиційний проект вимогам законодавства, у тому
_____________________________________________________________________________________
                                     числі нормативам з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя
_____________________________________________________________________________________
                                    населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної,
_____________________________________________________________________________________
                                   ядерної та радіаційної безпеки. У разі виявлення невідповідності інвестиційного
_____________________________________________________________________________________
                                              проекту вимогам законодавства викладається її суть з посиланням на акти
_____________________________________________________________________________________
                                                                         законодавства та відповідним обґрунтуванням)

Узагальнений висновок:

позитивний: __________________________________________________________________________
                                                                    (рекомендується реалізація інвестиційного проекту. За потреби
_____________________________________________________________________________________
                               надаються зауваження та пропозиції щодо внесення до проекту змін, які не потребують
_____________________________________________________________________________________
                                     істотного доопрацювання, не пов'язані з додатковими витратами і можуть бути
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             враховані в робочому порядку)

або

негативний: __________________________________________________________________________
                                                (надаються чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, урахування яких
_____________________________________________________________________________________
                                            потребує істотного доопрацювання інвестиційного проекту, або обґрунтування
_____________________________________________________________________________________
                                                                        неможливості реалізації інвестиційного проекту)

____________________
                   (посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Опрос