Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт плановой/выездной внеплановой; комплексной/тематической проверки [относительно профессиональной деятельности на фондовом рынке и деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013

Акт
планової/виїзної позапланової; комплексної/тематичної перевірки

____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта перевірки)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
                                                      (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код за ЄДРПОУ: ______________________________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________

Засоби зв'язку: ________________________________________________________________________
                                                                                                      (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

1. Керівник групи -

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________;
(посада)

2. Член групи -

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________
(посада)

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб суб'єкта перевірки:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: _______________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1

 

2

 

Період діяльності суб'єкта перевірки,
за який проведено перевірку         з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта перевірки: ___________________________________________
                                                                                                                                           (реквізити документа, ким виданий)

Вид професійної діяльності,
що підлягає перевірці*: __________________________________________________________________
                                                    (вид професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням реквізитів відповідної ліцензії)

Дані про наявність ліцензій*: ____________________________________________________________
                                                                        (дата, номер видачі, вид(и) професійної діяльності на фондовому ринку, строк дії)

Перелік сертифікованих осіб суб'єкта перевірки:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Номер сертифіката, дата видачі

Термін дії

1

 

 

 

2

 

 

 

Розмір статутного капіталу суб'єкта перевірки* ______________________________________________
Сплата статутного капіталу суб'єкта перевірки* _____________________________________________

Учасники ліцензіата, які володіють більш як 5 % статутного капіталу**:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові особи або найменування юридичної особи

Внесок до статутного капіталу, грн.

Частка в статутному капіталі

1

 

 

 

2

 

 

 

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкта перевірки _____________________________________
Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію
______________________________________________________________________________________

Описова частина
Перелік документів, які були надані суб'єктом перевірки для проведення перевірки:

N з/п

Назва документа

Форма документа (оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)

Реквізити документа

1

 

 

 

2

 

 

 

Відповідь на питання 1: _________________________________________________________________
Відповідь на питання 2: _________________________________________________________________

Резолютивна частина
Виявлені порушення вимог законодавства про цінні папери:

N з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

 

 

 

2

 

 

 

Перелік матеріалів перевірки,
які додаються до першого примірника Акта перевірки:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у _________________________________________________________
Другий примірник знаходиться у __________________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи -

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

2. Член групи -

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Примірник Акта перевірки отримав:

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* При перевірці саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку інформація не зазначається.

** Інформація зазначається при проведенні перевірки ліцензіата.

Опрос