Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения выездной проверки [относительно профессиональной деятельности на фондовом рынке и деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013

ЗАПИТ
про надання документів (інформації), необхідних для проведення виїзної перевірки

 

Керівнику _______________________

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження
________________________________

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)
на підставі доручення на проведення перевірки, виданого ______________ уповноваженою особою
                                                                                                                                           (дата, номер)

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ____________________________________,
                                                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
як уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вимагаю на підставі статей 8 та 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у термін до ____ год. "___" ____________ 20__ року надати документи (інформацію) для проведення перевірки та належним чином засвідчені копії документів для приєднання їх до Акта планової/виїзної позапланової, комплексної/тематичної перевірки: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Уповноважена особа

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Опрос