Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе в проведении проверки [относительно профессиональной деятельности на фондовом рынке и деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013

АКТ
про відмову в проведенні перевірки

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого
______________________________________________________________________________ N _____
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи -                 ____________________________________________________________;
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи -                        ____________________________________________________________
                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході на перевірку суб'єкта перевірки (зазначається місцезнаходження) встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (короткий виклад обставин відмови)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

____________
(підпис)

_____________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АКТ
про відсутність

____________________________________________________________________________________
(ліцензіата/юридичної особи/саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку)

за місцезнаходженням

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)

м. ___________________

"___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого
________________________________________________________________________________ N ___
                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, ким видано доручення)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи -                 ____________________________________________________________;
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи -                       _____________________________________________________________
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
при виході за місцезнаходженням встановлено: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються адреса, інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилини), наявність/відсутність таблички із найменуванням суб'єкта перевірки, інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

________________
(підпис)

________________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПИТ
про надання документів (інформації), необхідних для проведення виїзної перевірки

 

Керівнику _______________________

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження
________________________________

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)
на підставі доручення на проведення перевірки, виданого ______________ уповноваженою особою
                                                                                                                                           (дата, номер)

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ____________________________________,
                                                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
як уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вимагаю на підставі статей 8 та 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у термін до ____ год. "___" ____________ 20__ року надати документи (інформацію) для проведення перевірки та належним чином засвідчені копії документів для приєднання їх до Акта планової/виїзної позапланової, комплексної/тематичної перевірки: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Уповноважена особа

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт огляду електронного документа

_______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)

________________________________________________ -
    (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

"___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого
______________________________________________________________________________ N ____
                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи -                               ____________________________________________________;
                                                                                          (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи -                                      _____________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище, ініціали)
під час проведення перевірки суб'єкта перевірки було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке:
_______________________________________________________________________________________

Підписи робочої групи:

 

 

1. Керівник групи

____________
(підпис)

_____________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Примірник N __

Акт
планової/виїзної позапланової; комплексної/тематичної перевірки

____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта перевірки)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
                                                      (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код за ЄДРПОУ: ______________________________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________

Засоби зв'язку: ________________________________________________________________________
                                                                                                      (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

1. Керівник групи -

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________;
(посада)

2. Член групи -

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________
(посада)

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб суб'єкта перевірки:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: _______________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1

 

2

 

Період діяльності суб'єкта перевірки,
за який проведено перевірку         з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта перевірки: ___________________________________________
                                                                                                                                           (реквізити документа, ким виданий)

Вид професійної діяльності,
що підлягає перевірці*: __________________________________________________________________
                                                    (вид професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням реквізитів відповідної ліцензії)

Дані про наявність ліцензій*: ____________________________________________________________
                                                                        (дата, номер видачі, вид(и) професійної діяльності на фондовому ринку, строк дії)

Перелік сертифікованих осіб суб'єкта перевірки:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Номер сертифіката, дата видачі

Термін дії

1

 

 

 

2

 

 

 

Розмір статутного капіталу суб'єкта перевірки* ______________________________________________
Сплата статутного капіталу суб'єкта перевірки* _____________________________________________

Учасники ліцензіата, які володіють більш як 5 % статутного капіталу**:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові особи або найменування юридичної особи

Внесок до статутного капіталу, грн.

Частка в статутному капіталі

1

 

 

 

2

 

 

 

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкта перевірки _____________________________________
Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію
______________________________________________________________________________________

Описова частина
Перелік документів, які були надані суб'єктом перевірки для проведення перевірки:

N з/п

Назва документа

Форма документа (оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)

Реквізити документа

1

 

 

 

2

 

 

 

Відповідь на питання 1: _________________________________________________________________
Відповідь на питання 2: _________________________________________________________________

Резолютивна частина
Виявлені порушення вимог законодавства про цінні папери:

N з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

 

 

 

2

 

 

 

Перелік матеріалів перевірки,
які додаються до першого примірника Акта перевірки:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у _________________________________________________________
Другий примірник знаходиться у __________________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи -

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

2. Член групи -

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Примірник Акта перевірки отримав:

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* При перевірці саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку інформація не зазначається.

** Інформація зазначається при проведенні перевірки ліцензіата.

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол
про вилучення документів

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

 

 

Я, керівник робочої групи, ______________________________________________________________,
                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
під час перевірки ______________________________________________________________________
                                                                                     (найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)
на підставі доручення на проведення перевірки, виданого ____________________________________
_________________________________________, N ____________ від "___" ____________ 20__ року,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
провів вилучення таких документів: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (перелік вилучених документів)

 

Документи підлягають поверненню
"___" ____________ 20__ року

Керівник робочої групи

__________
(підпис)

_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник протоколу отримав

__________
(підпис)

_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

Вилучені документи отримав

__________
(підпис)

_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АКТ
про відмову у прийнятті вилучених документів

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)

_______________________________________________
(поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

"___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого
________________________________________________________________________________ N ___
                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року робочій групі у складі:

1. Керівник групи -                                 ____________________________________________________;
                                                                                                                           (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи -                                        ____________________________________________________,
                                                                                                                           (посада, прізвище, ініціали)
під час проведення перевірки суб'єкта перевірки керівником робочої групи згідно з протоколом
_______________________ було вилучено відповідні документи.
(дата складання протоколу)

Під час повернення вилучених документів встановлено таке: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (короткий виклад причин відмови суб'єкта перевірки від прийняття вилучених документів, пояснення керівника
             суб'єкта перевірки або особи, яка виконує його обов'язки, стосовно підстав відмови від прийняття вилучених
                                                                                                     документів)

Додаток:
_____________________________________________________________________________________
    (перелік документів (письмові пояснення керівника суб'єкта перевірки або особи, яка виконує його обов'язки, тощо)
                                  із зазначенням реквізитів та кількості сторінок словами для кожного документа)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

____________
(підпис)

_____________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

ДОРУЧЕННЯ N ___
на проведення позапланової безвиїзної перевірки

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
у зв'язку із ____________________________________________________________________________
                      (зазначається підстава відповідно до пункту 2 розділу II Порядку проведення перевірок дотримання вимог
                 законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних 
      організацій професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
                                                                  фондового ринку від "___" ____________ 20__ року N ____)

 

ДОРУЧАЮ:

______________________________________
                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- керівнику робочої групи;

______________________________________
                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- члену робочої групи

провести позапланову безвиїзну перевірку з питань:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Уповноважена особа Комісії

__________________
(посада)

____________               ________________
         (підпис)           М. П.               (П. І. Б.)

 

 

(на бланку)

Керівнику _______________________

Місцезнаходження
____________________________

ЗАПИТ
про надання документів (інформації)

У зв'язку з призначенням безвиїзної позапланової перевірки на підставі
_____________________________________________________________________________________
              (зазначається підстава відповідно до пункту 2 розділу II Порядку проведення перевірок дотримання вимог
         законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних
    організацій професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
                                                   та фондового ринку від "___" ____________ 20__ року N _____)
вимагаю на підставі статей 8 та 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у термін до "___" ____________ 20__ року надати для перевірки належним чином завірені копії таких документів або інформацію, що міститься в них:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Уповноважена особа Комісії

__________________
(посада)

____________                 _______________
         (підпис)              М. П.                (П. І. Б.)

 

Акт
позапланової безвиїзної перевірки

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта перевірки)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта)

За результатами безвиїзної позапланової перевірки на підставі
______________________________________________________________________________________
(зазначається підстава відповідно до пункту 2 розділу II Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від "___" ____________ 20__ року N _____)
встановлено: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік матеріалів перевірки, які додаються до Акта:

N

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Перевірку провів:

____________________________
(посада)

_______________________
(прізвище, ініціали)

________
(підпис)

____________________________
(посада)

_______________________
(прізвище, ініціали)

________
(підпис)

Ознайомлений

___________
(посада)

______________________
(прізвище, ініціали)

_______ "___" ____________ 20__ року
  (підпис)

____________

Опрос