Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение на проведение (плановой/внеплановой комплексной/тематической) проверки [относительно профессиональной деятельности на фондовом рынке и деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013

ДОРУЧЕННЯ N ___-___
на проведення (планової/позапланової комплексної/тематичної) перевірки

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ, вид професійної діяльності, що підлягає перевірці)*

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, _______________
_____________________________________________________________________________________,
                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ДОРУЧАЮ:

________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- керівнику робочої групи;

________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- члену робочої групи

провести перевірку дотримання вимог законодавства про цінні папери.

На підставі цього доручення зазначені уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право:
безперешкодно входити до приміщень суб'єкта перевірки за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень, а також вимагати від посадових осіб суб'єкта перевірки письмових пояснень в межах компетенції;
вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушень;
_____________________________________________________________________________________
                                                                (інші повноваження відповідно до чинного законодавства)

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення на проведення перевірки дійсне до "___" ____________ 20__ року.

Строк дії доручення продовжено до "___" ____________ 20__ року _________         _______________
                                                                                                                                                            (підпис)     М. П.       (П. І. Б.)

Уповноважена особа Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку ___________                     ___________ _____________________
                                                                                           (посада)           М. П.                 (підпис)                      (П. І. Б.)

Примірник доручення на проведення перевірки отримав

____________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Для саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку вид професійної діяльності, що підлягає перевірці, не зазначається.

Опрос