Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверение на проведение проверки [соответствия субъекта хозяйствования установленным требованиям по импорту лекарственных средств]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013
Утратил силу

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевірки

Видане посадовим особам

____________________________________________________________;
(ініціали, прізвище, посада)
____________________________________________________________;
(ініціали, прізвище, посада)
____________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

для проведення позапланової перевірки суб'єкта господарювання _____________________________
______________________________________________________________________________________
                 (найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
______________________________________________________________________________________
                                                                              місце проживання/місцезнаходження)
щодо _________________________________________________________________________________
                                                                (вид заходу, вид господарської діяльності, що ліцензується)
______________________________________________________________________________________
                                                      (найменування структурного підрозділу та його місцезнаходження)
на підставі заяви суб'єкта господарювання на видачу ліцензії __________________________________
______________________________________________________________________________________
            (дата та номер реєстрації заяви суб'єкта господарювання на видачу ліцензії / видачу копії ліцензії на здійснення
                                                               господарської діяльності з імпорту лікарських засобів)

у строк з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

________________________________
(посада керівника органу контролю)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Опрос