Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Основные показатели деятельности хозяйственных обществ с государственной долей в уставном капитале

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013
Утратил силу

Основні показники діяльності господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі

за ____________ 20__ року

(в тис. грн.)

Адресно-довідкова інформація про державну частку 

Управлінський контроль  

 

Орган управл. корпор. правами держ. (+/-) 

Кіл-ть членів спостережної ради 

Кіл-ть представ. держави у спостер. раді 

Кількість засідань спосте- режної ради 

Відпові- дальний представник держ. 

Надання звіту представ. дер-ви (+/-)  

Надання фінансової та стат. звіт. госп. товари- ствами (+/-) 

Прізвище голови правління згідно з контрактом 

Виконання фін. плану під-ва (+/-)* 

Дата проведення останніх загальних зборів 

Фінансовий результат від зв. діяльності до оподаткування 

Код ЄДРПОУ 

Назва господа- рського товариства 

Місцезна- ходження господ. тов-ва  

Розмір держ. частки у статутному фонді, %

Розмір держ. частки

Перебуває у стані: (+/-) 

ФДМУ (ЦА, РВ) 

Міні- стерства 

Інші органи управління

Всього 

у тому числі:  

Чистий дохід 

Чистий прибуток (сальдо)

банкрутства 

санації 

ліквідації 

АП 

КМУ 

ФДМУ (ЦА, РВ)

Міні- стерства 

Інші органи управління 

2  

9  

10  

11  

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  

23 

24 

25 

26 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль фінансово-господарської діяльності 

Чистий прибуток, що припадає на одну акцію 

Дивіденди на одну просту акцію 

Дивід. на держ. частку 

Кредиторська 
заборгованість 

Дебіторська 
заборгованість 

Податки 

Прострочена заборго- ваність із заробітної плати

Середньо- облікова чисельність штатних працівників 

Поточні зобов'язання з бюджетом та поза- бюджетних платежів 

Прострочена заборго- ваність із страхування 

Вартість готової продукції на складах  

Первісна вартість основних засобів

Залишкова вартість основних засобів 

Зобов'я- зання

Власний капітал (чисті активи)

Вартість чистих активів 

Оборотні активи

Довго- строкові фінансові інвестиції  

Коефіцієнт рента- бельності активів 

Коефіцієнт рента- бельності діяльності

Коеф. абсолютної ліквідності 

Коеф. швидкої ліквідності 

Коеф. забезпе- ченості власними оборот- ними активами

Коеф. покриття

Нара- ховано 

Спла- чено 

Всього 

Простро- чена 

Всього 

Простро- чена 

Нара- ховано 

Спла- чено 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Показник "фінансовий план" (24) вважається виконаним (+) у разі досягнення розміру наступних складових фінансового плану:

1) валовий прибуток;

2) фінансовий результат від операційної діяльності;

3) фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;

4) чистий прибуток; та неперевищення обсягів: - адміністративні витрати.

Опрос