Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Унифицированная форма акта проверки соблюдения субъектами хозяйствования требований технического регламента зернового склада в процессе хранения зерна и продуктов его переработки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013
Утратил силу

УНІФІКОВАНА ФОРМА
акта перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог технічного регламенту зернового складу у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки

(акт перевірки)

_________________________________________________
(дата складання акта перевірки)

Перевірено дотримання вимог технічного регламенту зернового складу у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки
_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  

Загальні відомості щодо суб'єкта господарювання
______________________________________________________________________________________
                                          (місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  N  
Направлення на перевірку від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у перевірці _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)
посадові особи інших контролюючих чи правоохоронних органів, що беруть участь у перевірці
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                              (посади, прізвища, імена та по батькові)
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з
по  
Акт перевірки від  
 

  була у період з  
по  
Акт перевірки від  
 

Питання, що підлягають перевірці

N з/п

Питання з дотримання вимог технічного регламенту зернового складу в процесі зберігання зерна та продуктів його переробки, що підлягають перевірці

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

I

Загальні питання

1

Вимоги, які містяться у наданих приписах щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 877, пункт 5 УПУ N 459

2

Зерновий склад для надання послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки має:

 

 

 

 

Глава 5 наказу N 228

2.1

зерносховище(а)

 

 

 

 

Пункт 5.1 глави 5 наказу N 228

2.2

необхідне обладнання для зберігання зерна

 

 

 

 

Пункт 5.1 глави 5 наказу N 228

2.3

персонал відповідної кваліфікації для надання послуг із зберігання зерна

 

 

 

 

Пункт 5.1 глави 5 наказу N 228

2.4

проектну, технічну і нормативну документацію для об'єктів виробничого призначення на технологію, обладнання, прилади, зернову продукцію, методи визначення її якості

 

 

 

 

Пункт 5.1 глави 5 наказу N 228

II

Основні вимоги до зернового складу

1

Оприлюднення інформації про зерновий склад і послуги, які він надає

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 глави 5 наказу N 228

2

Своєчасне виконання умов договорів із поклажодавцями

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 глави 5 наказу N 228

3

Своєчасне звітування про обіг складських документів на зерно

 

 

 

 

Пункт 2.2 глави 2 наказу N 198

4

Щомісячне декларування зерна, що зберігається

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 37, ПКМУ N 1877

5

Наявний обсяг зерна на початок звітного періоду, що вказаний у декларації(ях), відповідає даним облікових регістрів

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 37

6

Обсяги надходження зерна за звітний період, що вказаний у декларації(ях), відповідають даним облікових регістрів

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 37

7

Обсяги використання (відпуску) зерна за звітний період, що вказаний у декларації(ях), відповідають даним облікових регістрів

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 37

8

Наявний обсяг зерна на кінець звітного періоду, що вказаний у декларації(ях), відповідає даним облікових регістрів

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 37

9

Залишки зерна на момент проведення перевірки (інвентаризації) відповідають залишкам, вказаним в останній декларації на кінець звітного періоду, з урахуванням його надходження та використання (відпуску) за період з останньої звітної дати і до дати зняття залишків (інвентаризації)

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ N 37

III

Вимоги до території зернового складу

1

Наявність твердого покриття проїзної частини, площ і місць роботи із зерном

 

 

 

 

Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

2

Наявність відмостків по периметру зерносховищ

 

 

 

 

Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

3

При в'їзді на територію зернового складу на видному місці висять плакати із зображенням схем маршрутів та точок розвантаження (завантаження) зерна, розташування основних і допоміжних будівель, запасних в'їздів-виїздів

 

 

 

 

Підпункт 5.2.4 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

4

Територія зернового складу утримується у чистоті та належному стані, а саме:

 

 

 

 

Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

4.1

містки, проїзди, проходи, переїзди, естакади світловими позначками для темного періоду доби обладнані

 

 

 

 

Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

4.2

проїзди вільні для руху, вирівняні, без вибоїн, а в зимовий час очищені від снігу та посипані піском

 

 

 

 

Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

4.3

приймальні та відпускні пристрої для зерна на всі види транспорту закриті

 

 

 

 

Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

4.4

відходи виробництва, залишки зернових культур та зібраний пил відкритим способом не зберігаються

 

 

 

 

Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

4.5

відходи виробництва вивозяться з території у спецмашинах закритого типу

 

 

 

 

Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

4.6

вільні ділянки території зернового складу озеленені та опоряджені

 

 

 

 

Підпункт 5.2.5 пункту 5.2 глави 5 наказу N 228

IV

Вимоги до інженерних споруд і мережі

1

Автомобільні проїзди збудовані за індивідуальним проектом із дотриманням таких вимог:

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

1.1

проїзні частини території зернового складу і площадки для стоянки автотранспорту мають тверде покриття

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

1.2

територію зернового складу обладнано покажчиками проїздів, переходів, а також знаками швидкості та напрямів руху, місцями стоянок автотранспорту

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

1.3

переїзди через залізничні колії прокладені на рівні головок рейок та мають суцільні настили завширшки не менше 3,5 м

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

1.4

криті проїзди автомобільних ваг та приймальних пристроїв у ширину та у висоту не менш як по 3,5 м

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

2

Залізничні колії збудовані за індивідуальним проектом із дотриманням таких вимог:

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

2.1

місця для проведення вантажних та маневрових робіт мають освітлення для темного періоду доби

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

2.2

споруди для приймання (відвантаження) зерна обладнані пристроями сигналізації

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

2.3

виходи з виробничих і допоміжних приміщень на залізничні колії обладнані перилами та плакатами, що забороняють переходити колію не в установленому місці, а також попереджувальними знаками про рух залізничного потяга

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

2.4

тупики залізничних колій мають призму завдовжки 5 м, виконану з піску або щебеню, і світловий сигнал

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

2.5

під'їзні залізничні колії охороняються спеціальними загороджувальними засобами при перетині їх лініями електропередач, автомобільними дорогами, трубопроводами, галереями

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

2.6

на переїздах через залізничні колії є автоматична сигналізація

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

3

Електричні мережі збудовані за індивідуальним проектом та передбачають можливість вимикання в електромережах напруги на окремих дільницях зернового складу для проведення ремонтних робіт електропристроїв

 

 

 

 

Підпункт 5.3.3 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

4

Тепломережі збудовані за індивідуальним проектом та мають систему подачі гарячої води

 

 

 

 

Підпункт 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

5

Водопостачання і каналізація збудовані за індивідуальним проектом та мають стаціонарні системи водопостачання та каналізації, що відповідають чинним вимогам

 

 

 

 

Підпункт 5.3.5 пункту 5.3 глави 5 наказу N 228

V

Вимоги до об'єктів виробничого призначення

 

1

На зерновому складі партії зерна розміщуються в обладнаних для їх зберігання місцях:

 

 

 

 

Підпункт 5.4.5 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

1.1

складах з горизонтальними або похилими підлогами

 

 

 

 

Підпункт 5.4.5 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

1.2

металевих бункерах і силосах

 

 

 

 

Підпункт 5.4.5 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

1.3

елеваторах

 

 

 

 

Підпункт 5.4.5 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

1.4

іншого типу, що забезпечують умови зберігання зернових культур

 

 

 

 

Підпункт 5.4.5 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2

Зерносховище підлогового зберігання зернових культур має:

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2.1

внутрішню поверхню стін без щілин, тріщин, виступів, западин (кам'яні стіни всередині поштукатурені і побілені)

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2.2

підлогу без западин, тріщин, з твердим рівним та міцним покриттям для вільного переміщення транспортних засобів і пересувних зерноочищувальних машин

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2.3

усередині складу на стінах чітко позначену лінію з попереджувальними написами щодо граничнодопустимої висоти завантаження зерном

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2.4

у місцях виходу зерна на транспортери - вертикальні колони (вищі на 0,5 м від максимального рівня засипаного в складі зерна), прикріплені до підлоги, які мають відстань не більше 165 мм між стальними прутами

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2.5

верхню конвеєрну галерею у складі з похилими підлогами, загороджену на всю висоту до даху

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2.6

у кожному механізованому складі не менше двох додаткових кнопок "стоп", розташованих із зовнішнього боку (по одній із кожного боку), для термінового відключення транспортера нижньої галереї

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

VI

Вимоги до місткостей залізобетонних елеваторів зернового складу

1

Внутрішні поверхні стін і днища елеваторів не мають виступів, ребер, поясів та западин

 

 

 

 

Підпункт 5.4.9 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2

Місткості елеваторів закриваються суцільним перекриттям з установленими в них завантажувальними і лазовими (600 х 500 мм) люками із спеціальними кришками

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

3

Елеватори обладнані аспірацією та пиловловлювальними пристроями

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

4

Елеватори мають устаткування, яке забезпечує повне витікання зерна з ємностей

 

 

 

 

Підпункт 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

VII

Вимоги до вагового обладнання

1

Вагове обладнання в справному стані

 

 

 

 

Підпункт 5.4.11 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2

Вагове обладнання забезпечує зважування зерна з похибкою не більшою, ніж указано в паспорті на даний вид обладнання

 

 

 

 

Підпункт 5.4.11 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

3

Вагове обладнання повірене, тавроване та опломбоване із зазначенням у документах, коли, ким була проведена ця робота, та терміну наступної повірки

 

 

 

 

Підпункт 5.4.11 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

VIII

Загальні вимоги до виробничо-технологічної лабораторії (далі - ВТЛ)

1

ВТЛ має штат з урахуванням характеру й обсягів виконуваних зерновим складом операцій з надання послуг

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2

ВТЛ атестована (акредитована) відповідно до вимог чинного законодавства

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

3

Діяльність ВТЛ регламентована інструкцією про роботу виробничо-технологічної лабораторії

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

4

ВТЛ має приймальну лабораторію з розташованими при в'їзді на територію зернового складу оглядовим майданчиком і цеховою лабораторією в елеваторі

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

5

ВТЛ забезпечена необхідним обладнанням та відповідними приладами для визначення якості зерна, зокрема вмісту білка і числа падіння у пшениці

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

IX

Вимоги до ВТЛ при очищенні, сушінні, зберіганні зерна

1

ВТЛ проводить відбір проб від партій зернових культур, аналізує кількість та характер домішок

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

2

ВТЛ контролює ефективність очищення зерна на технологічному обладнанні шляхом аналізу якості зерна до та після машини

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

3

ВТЛ контролює відходи III категорії на наявність у них зерна, їх вивезення та знищення

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

4

ВТЛ визначає показники якості очищеної партії зерна і відходів, складає акт за формою N 34, картки аналізу зерна за формою N 47

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

5

ВТЛ перевіряє (контролює) стан і якість зернових культур, що зберігаються, у визначені строки за такими ознаками:

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228, Інструкція 9-5-79

5.1

температура зернової маси

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

5.2

вологість зерна

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

5.3

запах зерна

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

5.4

зараженість зерна шкідниками

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

5.5

колір зерна

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

5.6

інші показники якості, що нормуються чинною документацією або умовами договору

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

6

Результати перевірки стану та якості зерна записуються у лабораторні журнали і в штабельні ярлики

 

 

 

 

Підпункт 5.4.22 пункту 5.4 глави 5 наказу N 228

7

Умови договору складського зберігання зерна виконуються

 

 

 

 

ПКМУ N 510, пункт 6.4 глави 6 наказу N 228

X

Вимоги до приймання та оформлення зерна

1

Зерновий склад приймає зернові культури, що надходять на зберігання, за їх кількістю та якістю

 

 

 

 

Підпункт 6.6.1 пункту 6.6 глави 6 наказу N 228

2

За даними товарно-транспортних накладних виписуються реєстри накладних ЗХС-3

 

 

 

 

Підпункт 6.7.1 пункту 6.7 глави 6 наказу N 228

3

Проводяться розрахунки залікової ваги

 

 

 

 

Підпункт 6.7.1 пункту 6.7 глави 6 наказу N 228

4

Оформлення зерна ведеться за формою N 36 кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки

 

 

 

 

Підпункт 6.7.1 пункту 6.7 глави 6 наказу N 228

5

Якість завезених на зберігання зернових культур реєструється у відповідних журналах за формами N 49, N 51, N 55, N 56, N 66, N 71, N 81, N 153

 

 

 

 

Підпункт 6.7.3 пункту 6.7 глави 6 наказу N 228

XI

Вимоги до розміщення зерна та оформлення контролю стану його зберігання

1

Прийняте на зберігання зерно розміщене в зерносховищах за культурами, роками урожаю, класами

 

 

 

 

Підпункт 6.9.1 пункту 6.9 глави 6 наказу N 228

2

В елеваторах силосні дошки встановлено

 

 

 

 

Підпункт 6.9.8 пункту 6.9 глави 6 наказу N 228

3

У зерносховищах складського типу, у зерносховищах із застосуванням полімерних зернових рукавів штабельні ярлики у наявності

 

 

 

 

Підпункт 6.9.8 пункту 6.9 глави 6 наказу N 228, наказ N 10

XII

Вимоги до ведення і оформлення складських документів на зерно та зачистки зерносховищ

1

Бланки складських документів на зерно у наявності

 

 

 

 

ПКМУ N 510, підпункт 7.1.6 пункту 7.1 глави 7 наказу N 228, наказ N 198

2

Складські документи на зерно для партій зерна, що належать різним класам, згідно з державними стандартами на ці зернові культури виписуються окремо

 

 

 

 

Підпункт 7.1.6 пункту 7.1 глави 7 наказу N 228, наказ N 198

3

Складські документи на власне зерно, що зберігається на складі протягом дня оприбуткування, виписуються

 

 

 

 

Підпункт 7.1.6 пункту 7.1 глави 7 наказу N 228, наказ N 198

4

Дані про видані протягом одного робочого дня складські документи в установленому порядку вносяться до Реєстру складських документів на зерно

 

 

 

 

Підпункт 7.1.6 пункту 7.1 глави 7 наказу N 228, наказ N 198

5

Акти зачистки складаються протягом строку, що не перевищує 5 днів після вибуття партії зерна та продуктів його переробки

 

 

 

 

Пункт 8.2 глави 8 наказу N 228, пункт 1.9 глави 1 розділу VIII наказу N 661

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно керівником та/або уповноваженою ним особою суб'єкта господарювання

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877


ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА/АБО СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких надано під підпис про отримання керівнику або уповноваженій ним особі суб'єкта господарювання, а другий залишено на зберігання в територіальному органі Держсільгоспінспекції України

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи територіального органу Держсільгоспінспекції України:

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

 

Примірник цього акта перевірки на  сторінках отримано: :

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього акта перевірки _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

2 "Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

3 "НВ"

- не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється;

4 "НП"

- не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті;

5 "НА"

- нормативно-правовий акт;

6 "позначення НА"

- умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі "Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки".

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ СКЛАДЕНО ТА ЯКИМ
ВІДПОВІДАЮТЬ ПИТАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ АКТОМ ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Позначення

Назва НА1

Затверджено

вид НА та назва органу

дата та номер НА

Закони України

1

ЗУ N 37

"Про зерно та ринок зерна в Україні"

Закон України

04 липня 2002 року N 37-IV

2

ЗУ N 877

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

Указ Президента, постанови Кабінету Міністрів України, накази органів державної виконавчої влади, інші нормативно-правові акти

3

УПУ N 459

Положення про Державну інспекцію сільського господарства України

Указ Президента

13 квітня 2011 року N 459

4

ПКМУ N 510

"Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно"

Постанова Кабінету Міністрів України

11 квітня 2003 року N 510

5

ПКМУ N 1877

"Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна"

Постанова Кабінету Міністрів України

12 грудня 2002 року N 1877

6

Наказ N 228

"Про затвердження Технічного регламенту зернового складу"

Наказ Міністерства аграрної політики України

15 червня 2004 року N 228, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 року за N 835/9434

7

Наказ N 198

"Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно"

Наказ Міністерства аграрної політики України

27 червня 2003 року N 198, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2003 року за N 605/7926

8

Наказ N 661

Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах

Наказ Міністерства аграрної політики України

13 жовтня 2008 року N 661, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за N 1111/15802

9

Наказ N 10

Інструкція щодо технології зберігання зерна у зерносховищах із застосуванням полімерних зернових рукавів

Наказ Міністерства аграрної політики України

04 лютого 2011 року N 10, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за N 176/18914

10

Інструкція 9-5-79

"Инструкция о работе производственных (технологических) лабораторий предприятий"

Наказ Міністерства хлібопродуктів СРСР

16 серпня 1979 року N 238

____________
1 Нормативний акт.

Опрос