Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

ФОРМА для предоставления запроса на получение публичной информации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013

ФОРМА
для подання запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник
інформації

Державна служба експортного контролю України

Запитувач

____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
____________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації для юридичних
____________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
поштова або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
______________________________________________________________________________________
                                            (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Зазначену інформацію прошу надати в установлений законом строк (необхідне вказати):

на поштову адресу ______________________________________________________________________
                                                                               (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
                                  ____________________________________________________________________,
                                                                                                                будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу __________________________________________________________________,
                                                                                                                  (електронна адреса)
телефаксом    _________________________________________________________________________,
                                                                                                                  (номер телефаксу)
телефоном     __________________________________________________________________________
                                                                                                                   (номер телефону)

___________
        (дата)

                                                          _____________
                                                                            (підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Держекспортконтролю, розміщена на офіційному веб-сайті органу за адресою: www.dsecu.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21;

на електронну адресу: general@dsecu.gov.ua;

телефаксом: (044) 462-49-70;

телефоном: (044) 462-48-47.

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Держекспортконтроль, може бути подано запитувачем особисто до відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації систем внутрішньофірмового експортного контролю, забезпечення зв'язків з громадськістю і засобами масової інформації департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Держекспортконтролю.

4. Держекспортконтролем обладнано спеціальне приміщення для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21, 1-й поверх, кабінет 102. Години прийому: понеділок - п'ятниця (крім середи) з 10.00 по 12.00 та з 15.00 по 16.00.

5. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб одержання інформації.

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. У разі коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня надходження запиту.

8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

9. Інформація на запит надається безоплатно.

10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

Держекспортконтроль не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Опрос