Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013
Утратил силу

 

Національний банк України

Заява
про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківська фінансова установа __________________________________________________________
                                                                                                                        (повне найменування, ідентифікаційний код
______________________________________________________________________________________
небанківської фінансової установи, місцезнаходження, серія, номер і дата видачі свідоцтва про
______________________________________________________________________________________
реєстрацію небанківської фінансової установи)
_____________________________________________________________________________________,
банківські реквізити:
______________________________________________________________________________________
                                     (найменування, місцезнаходження банку, код банку, номер поточного рахунку)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, просить видати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________.
                                           [намір щодо участі в платіжній системі (найменування платіжної системи)]

Небанківська фінансова установа _____________________________________________ зобов'язується
                                                                                                                  (повне найменування)
виконувати вимоги законодавства України, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та відповідні внутрішні правила.

Небанківська фінансова установа зобов'язується внести плату за видачу ліцензії відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.

Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до документів, зазначених у пункті 2.1 глави 2 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року N 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N ____________, зобов'язується подати Національному банку України протягом п'яти календарних днів копії змін з дати їх виникнення, засвідчені в установленому порядку.

Небанківська фінансова установа зобов'язується не пізніше наступного робочого дня з дати її виключення з Реєстру фінансових установ письмово повідомити про це Національний банк України та повернути ліцензію.

Небанківська фінансова установа зобов'язується письмово повідомити Національний банк України про прийняття нею рішення про припинення здійснення переказу коштів та повернути ліцензію протягом п'яти календарних днів із дати прийняття такого рішення.

Небанківська фінансова установа зобов'язується припинити переказ коштів наступного робочого дня після отримання повідомлення про зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії Національним банком України та повернути її протягом п'яти календарних днів.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цією заявою може призвести до відмови у видачі ліцензії або її відкликання.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів на видачу ліцензії, прошу звертатися до _________________________________________________________________________.
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

Керівник небанківської фінансової установи

_______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ року

Опрос