Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт, составленный по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере охраны водных биоресурсов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.04.2013
Утратил силу

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
04053, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 45а

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу рибоохорони, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів

_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)  
_____________________________________________________________________________________
                                          (місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

III. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__________________________________________________________________________________;
(посади, прізвища, імена та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

__________________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

V. Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розгля-
далося

1

Договори оренди водних об'єктів (їх частин) для риборозведення наявні

 

 

 

 

Стаття 51 ВКУ,
стаття 59 ЗКУ

2

Квоти добування (вилову) водних біоресурсів наявні та дотримуються

 

 

 

 

Стаття 30 ЗУ N 3677-VI

3

Документи на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах наявні

 

 

 

 

Стаття 24 ЗУ N 3677-VI

4

Бирки для маркування знарядь лову наявні

 

 

 

 

Пункт 34 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992;
підпункт 6.1.8 пункту 6.1 глави 6 Правил, затверджених
наказом Держкомрибгоспу N 164;
підпункт 6.1.7 пункту 6.1 глави 6 Правил, затверджених
наказом Держкомрибгоспу N 33;
підпункт 4.6 пункту 4 Тимчасових правил, затверджених
наказом Держкомрибгоспу N 172

5

Власна матеріально-технічна база користувача водних біоресурсів (плавзасоби, холодильні ємності, засоби добування, пристрої та механізми, що використовуються для переробки) для здійснення рибогосподарської діяльності наявна

 

 

 

 

Стаття 30 ЗУ N 3677-VI

6

Журнал обліку вилучених водних біоресурсів (промисловий журнал) наявний

 

 

 

 

Пункт 36 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992

7

Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів наявний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 42 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992

8

Режим рибогосподарської експлуатації водних об'єктів наявний та дотримується

 

 

 

 

Стаття 9 ЗУ N 3677-VI;
підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 Інструкції, затвердженої
наказом Держкомрибгоспу N 4

9

Програма на проведення дослідного вилову водних біоресурсів наявна та дотримується

 

 

 

 

Стаття 9 ЗУ N 3677-VI;
Абзац другий пункту 36 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992

10

Рибоприймальний пункт наявний

 

 

 

 

Стаття 47 ЗУ N 3677-VI;
Пункт 43 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992

11

Правила та режими рибальства дотримуються

 

 

 

 

Статті 31 та 35 ЗУ N 3677-VI

12

Встановлені строки заборони вилову водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах дотримуються

 

 

 

 

Стаття 9 ЗУ N 3677-VI;
пункт 8.1 глави 8, глава 11 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 33;
глава 11 Правил, затверджених
наказом Держкомрибгоспу N 164;
пункт 10 Тимчасових правил, затверджених
наказом Держкомрибгоспу N 172

13

Заборона лову риби на зимувальних ямах дотримується

 

 

 

 

Пункт 3.15 глави 3 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 19;
пункт 8.3 глави 8, підпункт 9.13.9 пункту 9.13 глави 9 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 33;
пункт 6.7 глави 6, пункт 9.1 глави 9 Тимчасових правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 172

14

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) наявний

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 3677-VI;
Пункт 4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992

15

Звіт про обсяги використання водних біоресурсів ведеться достовірно

 

 

 

 

Стаття 35 ЗУ N 3677-VI;
пункт 45 Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України N 992

16

Технічний стан рибозахисних споруд на гідротехнічних об'єктах та водозаборах належний

 

 

 

 

Статті 9, 17 ЗУ N 3677-VI

17

Заходи щодо охорони та відтворення, у тому числі штучного, водних біоресурсів, збереження і поліпшення умов їх існування виконуються

 

 

 

 

Стаття 35 ЗУ N 3677-VI,
Порядок, затверджений
наказом Мінагрополітики N 414

18

Погодження проведення робіт на рибогосподарських водних об'єктах (будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду) наявні

 

 

 

 

Стаття 10 ЗУ N 3677-VI

19

Приписи про усунення в установлені строки недоліків і порушень, видані за результатами проведення Держрибагентством та його територіальними органами попередніх планових заходів, виконано

 

 

 

 

Стаття 6 ЗУ N 877-V

20

Рівневий режим роботи рибогосподарських водних об'єктів забезпечує повноцінне існування гідробіонтів

 

 

 

 

Статті 9, 17 ЗУ N 3677-VI

21

Пункт виключено

 

 

 

 

 

VI. ОПИС
виявлених порушень

VII. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Поряд-
ковий номер

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій, шостий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

____________
* Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

________________________
(посади)

____________
(підписи)

________________________
(ініціали та прізвища)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

________________________
(посади)

____________
(підписи)

________________________
(ініціали та прізвища)

Примірник цього акта на  сторінках отримано :

________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IX. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта у Міністерстві юстиції України

Позначення

назва

дата і номер

1

Водний кодекс України

від 06 червня 1995 року N 213/95-ВР

 

ВКУ

2

Земельний кодекс України

від 25 жовтня 2001 року N 2768-III

 

ЗКУ

3

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

від 05 квітня 2007 року N 877-V

 

ЗУ N 877-V

4

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

від 08 липня 2011 року N 3677-VI

 

ЗУ N 3677-VI

5

Закон України "Про тваринний світ"

від 13 грудня 2001 року N 2894-III

 

ЗУ N 2894-III

6

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 25 листопада 2015 року N 992

 

Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 992

7

Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

від 11 листопада 2005 року N 623/404

06 грудня 2005 року за N 1458/11738

Інструкція, затверджена наказом Мінагрополітики, Мінприроди N 623/404

8

Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України

від 08 грудня 1998 року N 164

09 березня 1999 року за N 147/3440

Правила, затверджені наказом Держкомрибгоспу N 164

9

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України

від 18 березня 1999 року N 33

25 травня 1999 року за N 326/3619

Правила, затверджені наказом Держкомрибгоспу N 33

10

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України

від 31 грудня 1999 року N 172

25 січня 2000 року за N 43/4264

Тимчасові правила, затверджені наказом Держкомрибгоспу N 172

11

Пункт виключено

 

 

 

11

Правила любительського і спортивного рибальства, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України

від 15 лютого 1999 року N 19

28 квітня 1999 року за N 269/3562

Правила, затверджені наказом Держкомрибгоспу N 19

12

Порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

від 07 липня 2012 року N 414

27 липня 2012 року за N 1270/21582

Порядок, затверджений наказом Мінагрополітики України N 414

13

Пункт виключено

 

 

 

Опрос