Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о результатах выездной проверки, проведенной комиссией по завершению строительства холодильника с регулируемой газовой средой

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.04.2013
Утратил силу

ЗВІТ
про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва холодильника з регульованим газовим середовищем

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, область, район)

Відповідно до наказу Мінагрополітики України від "___" ____________ 2012 року N _____ комісією в складі
представників:

_______________________________________________________________________________________
                                                                                                              (посада)

______________________________
(ініціали, прізвище)

_______________________________________________________________________________________
                                                                                                              (посада)

______________________________
(ініціали, прізвище)

_______________________________________________________________________________________
                                                                                                              (посада)

______________________________
(ініціали, прізвище)

за участю суб'єкта господарювання (його уповноваженого представника):

_______________________________________________________________________________________
                                                                                                              (посада)

______________________________
(ініціали, прізвище)

_______________________________________________________________________________________
                                                                                                              (посада)

______________________________
(ініціали, прізвище)

склали звіт про наступне:

Технологічні та вартісні показники холодильника з регульованим газовим середовищем, що вводиться в екплуатацію, відображені в таблиці

Ємність холодильника, 
тонн

Споруда

Обладнання РГС

Камери зберігання

Повітроохолоджувачі в камері

Холодильне обладнання без повітроохолоджувачів

Проектні роботи, тис. грн

Загальна вартість, тис. грн

зовнішні розміри, м (l x n)

вар-
тість, тис. грн

вироб-
ник, країна

продук-
тивність генера-
тора азота, м3/год

продук-
тивність адсор-
бера, м3/добу

вар-
тість, тис. грн

роз-
міри, м (l x n x h)

єм-
ність, тонн

вар-
тість, тис. грн

вироб-
ник, країна

потуж-
ність, кВт

вар-
тість, тис. грн

вироб-
ник, країна

потуж-
ність, кВт

вар-
тість, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени комісії:

_____________________________________
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_____________________________________
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_____________________________________
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

Суб'єкт господарювання (його уповноважений представник):

_____________________________________
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_____________________________________
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

М. П. суб'єкта господарювання
(за наявності)

 

Опрос