Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная форма N 3 "Акт сдачи-приемки выполненных строительных работ"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013
Утратил силу

Примірна форма N 3 "Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт"

Sample form N 3 "Act of acceptance of the executed construction works"

"Підрядник":
Адреса:
Банківські реквізити для розрахунку в гривнях:
Розрахунковий рахунок:
МФО
ІПН
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити для розрахунку в іноземній валюті:
   Bank:
   Bank address:
   Account N :
   SWIFT N :
   Bank-correspondent:

"Contractor":
Address
Bank details for payment in UAH:
Account:
MFO
ITN
EDRPOU code
Bank details for payment in foreign currency:
   Bank:
   Bank address:
   Account N :
   SWIFT N :
   Bank-correspondent:

"Інженер":
Адреса:
 

"Engineer":
Address:

"Замовник":
Адреса:
Розрахунковий рахунок:
МФО
ІПН
Код за ЄДРПОУ

"Employer":
Address:
Account:
MFO (sort code)
ITN
EDRPOU code

АКТ N ___

здавання-приймання виконаних будівельних робіт

за контрактом N ___
від ___ ____________ 20__ року

"___" ____________ 20    р.                   місто _________

Назва контракту
  

ACT N ___

of acceptance of the executed construction works

under Contract No. ___
dd.

"___" ____________ 20    .                       City _________

Contract's name
  

Ми, що нижче підписались, представник "Підрядника" .........................,
представник "Інженера та представник "Замовника" ..............................
склали цей Акт про те, що роботи, перераховані в Додатку до цього Акта, виконані в повному обсязі і належної якості та відповідають умовам контракту.

We, the undersigned, the "Contractor", represented by the ..........................,
the "Engineer", represented by ....................................... and the "Employer"
............................., concluded this Act that all works, listed in Annex, have
been executed in full scope and in proper quality and are under the Contract terms.

ДОДАТКИ:

     1.     Форма 1, 2

ANNEXES:

     1.     Forms 1, 2

Договірна ціна за контрактом складає:

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Надано авансу:

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Виконано з початку будівництва:

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Виконано робіт за звітний період

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Погашення авансу:

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Відсоток утримання

________________валюта

Крім того, ПДВ:

________________валюта

Підлягає до оплати за звітний період:

________________валюта

Крім того, ПДВ

________________валюта

Борг за попередній період:

________________валюта


Contract Price is:

________________

VAT

________________

Advance Payment:

________________

VAT

________________

Executed from the construction beginning:

________________

VAT

________________

Executed during the reporting period

________________

VAT

________________

Repayment of Advance Payment

________________

VAT

________________

Percentage of Retention

________________

VAT

________________

Payment for reporting period

________________

VAT

________________

Debt for previous period

________________


Роботу здав від
"Підрядника": ___________________

Роботу перевірив та погодив
"Інженер": ______________________

Роботу прийняв від
"Замовника": ____________________

Work rendered by
"Contractor": ___________________

Work checked and approved by
"Engineer": _____________________

Work accepted by
"Employer": ____________________

Опрос