Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная форма N 2 "Итоговый отчет о стоимости выполненных работ по контракту на объекте строительства"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013
Утратил силу

Примірна форма N 2 "Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва"

Sample form N 2 "Final report on the works done under the contract at the site for the period"

______________________________________________________
(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________

Інженер ______________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Замовник _____________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Підрядник ____________________________________________
                                             (найменування підприємства, організації)

Найменування об'єкта будівництва та його адреса
______________________________________________________
______________________________________________________

Підстава: Контракт N ___ від "___" ____________ 20__ р.

 

______________________________________________________
(enterprise, organization)

Identification code                                        (_______________)

Engineer ______________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Employer ______________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Contractor _____________________________________________
                                                           (enterprise, organization)

Object of construction and its address _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Contract No. ___ dd. "___" ____________ 20__

Пункт

Position

Сума [валюта]

Amount [   ]

1. Загальний обсяг виконаних робіт від дати укладання Контракту до кінця поточного місяця
1. Total amount of works done from the beginning of the Contract till the end of the current month

 

    А) Пункт 1
         (Item 1)

 

    Б) Пункт 2
         (Item 2)

 

    В) Пункт 3
         (Item 3)

 

Разом (п. а + п. б + п. в)
(Total amount)

 

2. Непередбачені витрати (будівельні ризики)
2. (Contingencies)

 

Всього (1 + 2)
(Total amount (1 + 2)

 

3. Загальний обсяг виконаних робіт від дати укладання Контракту до кінця попереднього місяця
3. Total amount of works done from the beginning of Contract till the end of the previous month

 

    А) Пункт 1
         (Item 1)

 

    Б) Пункт 2
         (Item 2)

 

    В) Пункт 3
         (Item 3)

 

Разом (п. а + п. б + п. в)
Total amount

 

4. Непередбачені витрати (будівельні ризики)
4. (Contingencies)

 

Всього (3 + 4)
Total amount (3 + 4)

 

5. Погашення отриманих платежів (аванси та інше) [валюта]
5. Repayment of payments received (advances etc.)

 

7. Ставка утримання
7. Rentention Money

 

8. Загалом до сплати (без ПДВ)
8. Total net

 

Крім того, ПДВ
Including VAT

 

9. Загалом до сплати з ПДВ
9. Total gross

 

10. Несплачена сума
10. Amounts not paid yet

 

11. Сума виставленого рахунка
11. Payment for this invoice

 

Підготовлено "Підрядник"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Prepared by the Contractor):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

Підготовлено "Інженер"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Checked by the Engineer):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

Затверджено "Замовник"
М. П.

___________________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

(Approved by the Employer):

___________________________
(signature)

___________________________
(full name)

"___" ____________ 20__

Опрос