Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [относительно аттестации субъектов хозяйствования на право производства и реализации семян и посадочного материала]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013
Утратил силу

ЗАЯВА

Заявник ______________________________________________________________________________
                                 (повне найменування - для юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи)

Прошу атестувати мене для отримання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (категорія насіння та/або садивного матеріалу)

Місцезнаходження/місце проживання заявника:

_____________________________________________________________________________________

Телефон ______________________________________ Факс __________________________________

E-mail ________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* _____________________

Види діяльності _______________________________________________________________________

З вимогами Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 20 лютого 2013 року N 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ березня 2013 року за N _______, ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Уповноважена особа заявника ____________________________________________
                                                                                                      (підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Опрос