Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об исключении из реестра аудиторов и аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013

ЗАЯВА
про виключення з реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Заявник ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відповідну відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання або місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ)

Прошу виключити з реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

До заяви додається оригінал свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Підпис аудитора/ керівника
аудиторської фірми

 
_______________________
М.П. (для аудитора як фізичної
особи - підприємця за наявності)

 
__________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

Опрос