Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче дубликата свидетельства о включении в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Заявник ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відповідну відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання або місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
(номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України)

Прошу видати дублікат свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, у зв'язку
з:
___________________________________________________________________________________
                                                                                                      (зазначити причину)

До заяви додаються такі документи:

1. Примірник друкованого видання, в якому опубліковано оголошення про втрату свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно до законодавства (у випадку втрати).

2. Не придатне для користування свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно до законодавства (у випадку пошкодження).

Підпис аудитора/ керівника
аудиторської фірми

 
_______________________
М. П. (для аудитора як фізичної
особи - підприємця за наявності)

 
__________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

Опрос